Sa oled siin

Eestimaa õpib ja tänab

Aasta Õpetaja Gala 2019Eesti haridus on üks maailma parimaid. Meie noortel on silmapaistvad teadmised ja oskused, millega saavutatakse kõrgeid kohti rahvusvahelistel võistlustel ja testides igas haridusastmes. See on võimalik vaid tänu suurimale toele – õpetajale.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. 

Alates 2018. aastast määrab Vabariigi Valitsus Aasta Õpetaja üheksa kategooria parimatele riikliku hariduspreemia ning lisaks riikliku haridustöötaja elutööpreemia suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate, samuti kõiki nominente ehk kolme parimat kõikides kategooriates.

Sel aastal on üheks Aasta Õpetaja konkursi kategooriaks eelmisel aastal esimest korda toimunud Aasta Kooli konkurss, mille eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes, kus tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning kus valitsevad üksteist toetavad suhted. Eesti parim üldhariduskool selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusel ning kuulutatakse välja 31. mail Terevisiooni erisaates. Konkursi kohta on rohkem infot SA Innove kodulehel.

Lisainfo gala@hm.ee

 

Kandidaatide esitamine

NB! Pärast 18. aprilli kell 23.59 esitatud kandidaate arvesse ei võeta.

NB! Soovitame ankeeti sisestatud andmed salvestada eraldi tekstifaili, juhuks kui ankeedi esitamine ebaõnnestub. 

Kategooria nimetus   Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta lasteaiaõpetaja Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta klassiõpetaja Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta klassijuhataja Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta põhikooli aineõpetaja Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta gümnaasiumiõpetaja Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta kutseõpetaja Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta õppejõud Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta tugispetsialist Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta õppeasutuse juht Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta haridustegu Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta hariduse sõber Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Elutööpreemia Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud
Aasta Kool Statuut Kandidaatide esitamine on lõppenud

Ankeedidega kogutakse isikuandmeid, mida kasutatakse vaid konkursi läbi viimiseks vajalikeks toiminguteks ning andmeid töödeldakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise korrale. 

 

 

Esitatud kandidaadid

 

Konkursi kirjeldus

 

18. aprillil ehk pärast kandidaatide esitamise lõppemist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks 11 kategoorias tööd maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Need esimese astme komisjonid esitavad hiljemalt 27. maiks nominendid riiklikule hariduspreemiate komisjonile, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Augustis koguneb riiklik komisjon, mis selgitab välja kõikide kategooriate laureaadid.

Kõik haridustöötaja elutööpreemia tingimustele vastavad kandidaadid esitatakse lõppotsuse langetamiseks augustis kogunevale riiklikule komisjonile. Aasta kooli kategooria parima väljaselgitamiseks liidetakse žürii ja rahvahääletuse paremikjärjestus. 

 

Ajalugu


Aasta Õpetaja Gala sai alguse 2009. aastal, kui tunnustusstatuudid töötati välja töörühma poolt, kus olid esindatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse Nõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga pikki aastaid korraldanud maakondlikku ja üleriigilist õpetajate tunnustusüritust „Aasta õpetaja“.

2013. aastal need kaks ettevõtmist ühitati, lisati ka õpilaste ja juhendajate tunnustamine. Töötati välja veel viie statuudi kirjeldused ning täiendati korraldust. Algatus tipnes 5. oktoobril 2013. aastal Vanemuise kontserdisaalis galaõhtuga, millest tegi otseülekande ka Eesti Televisioon. Ürituse peakorraldajad olid Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Eesti Haridustöötajate Liit. Tänaseks on saanud sellest iga-aastane õpetajate tunnustussündmus.

Vaata ka teisi videosid Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube'i kanalil!

 

 

Viimati uuendatud: 24. oktoober 2019