Sa oled siin

Eestimaa õpib ja tänab

Uueks reaalsuseks saanud distantsõppe tingimustes on eriti oluline tunnustada kõiki Eesti haridustöötajaid, kes on pidanud täielikult muutma oma töökorraldust ja õpetamismeetodeid. Nad on praegu rohkem kui kunagi varem maailmas eeskujuks ja väärivad suuremat tunnustamist.
 

Vabariigi Valitsus otsustas alates 2020. aastast määrata riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huvialaõpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat. Uudne on seegi, et alates 2020. aastast pälvivad rahalise preemia ka hariduspreemiate nominendid.

Huvialaõpetaja kategooria lisamine saadab tunnustava ja huvialaõpetajat väärtustava sõnumi kogu ühiskonnale ning aitab kaasa mitteformaalse õppe laiemale väärtustamisele. Haridustöötaja elutööpreemiale esitatakse igal aastal väga palju väärikaid kandidaate. Valitsuse otsus võimaldab aastatepikkuse panuse eest tunnustada ning tänada senisest rohkem inimesi.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” kõiki neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. 

Vabariigi Valitsus määrab kuni kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot ning lisaks kümne kategooria parimatele riikliku hariduspreemia suurusega 10 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel aasta õpetaja galal. Esmakordselt pälvivad rahalise preemia suurusega 3000 eurot ka aastapreemiate nominendid. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Aasta kool 2020 konkursi info leiad SIIT.
Konkursi eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes – kohana, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline, tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning valitsevad üksteist toetavad suhted. Konkurss annab võimaluse tuua esile Eesti koolide positiivseid omadusi – erilist ja innovaatilist õpikeskkonda, põnevaid õpetajaid, aktiivseid õpilasi, meeldivat suhtluskeskkonda või muud, mida koolipere ise oluliseks peab.
Aasta kool on osa aasta õpetaja konkursist ja selle eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Konkurssi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo ja küsimused: gala@hm.ee

 

Kandidaatide esitamine

Kandidaatide esitamine on lõppenud! Kandidaate sai esitada 31. märtsist kuni 26. aprillini. 

 

NB! Soovitame ankeeti sisestatud andmed salvestada eraldi tekstifaili, juhuks kui ankeedi esitamine ebaõnnestub. 

Kategooria nimetus  
Aasta lasteaiaõpetaja Statuut
Aasta klassiõpetaja Statuut
Aasta klassijuhataja Statuut
Aasta põhikooli aineõpetaja Statuut
Aasta gümnaasiumiõpetaja Statuut
Aasta kutseõpetaja Statuut
Aasta tugispetsialist Statuut
Aasta huvialaõpetaja Statuut
Aasta õppejõud Statuut
Aasta õppeasutuse juht Statuut
Aasta haridustegu Statuut
Aasta hariduse sõber Statuut
Riiklik haridustöötaja elutööpreemia Statuut

Ankeedidega kogutakse isikuandmeid, mida kasutatakse vaid konkursi läbi viimiseks vajalikeks toiminguteks ning andmeid töödeldakse vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise korrale. 

 

Esitatud kandidaadid

 

Konkursi kirjeldus

 

Pärast kandidaatide esitamise lõppemist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks 12 kategoorias tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Need esimese astme komisjonid esitavad kooliaasta lõpus finalistid riiklikule hariduspreemiate komisjonile, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mis selgitab välja kõikide kategooriate nominendid ning laureaadid, kelle peab kinnitama Vabariigi Valitsus.

Kõik haridustöötaja elutööpreemia tingimustele vastavad kandidaadid esitatakse lõppotsuse langetamiseks augustis kogunevale riiklikule komisjonile.

 

 

Ajalugu


Aasta õpetaja gala sai alguse 2009. aastal, kui tunnustusstatuudid töötati välja töörühma poolt, kus olid esindatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse Nõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga pikki aastaid korraldanud maakondlikku ja üleriigilist õpetajate tunnustusüritust „Aasta õpetaja“.

2013. aastal need kaks ettevõtmist ühitati, lisati ka õpilaste ja juhendajate tunnustamine. Töötati välja veel viie statuudi kirjeldused ning täiendati korraldust. Algatus tipnes 5. oktoobril 2013. aastal Vanemuise kontserdisaalis galaõhtuga, millest tegi otseülekande ka Eesti Televisioon. Ürituse peakorraldajad olid Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Eesti Haridustöötajate Liit. Tänaseks on saanud sellest iga-aastane õpetajate tunnustussündmus.

Vaata ka teisi videosid Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube'i kanalil, kust leiate ka meelelahutuslikud galaprogrammi lühifilmid.

 

 

Viimati uuendatud: 5. jaanuar 2021