Rahvuskaaslaste programm

Rahvuskaaslaste programmiga toetatakse välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse. Hetkel kehtiv rahvuskaaslaste programm (2014-2020) on järjekorras kolmas, varasemad programmid töötasid aastatel 2004-2008 ja 2009-2013.
 

Programmiga toetatakse:

 • välismaa koolides eesti keele ja eesti keeles õpetamist ning väliseestlaste Eestis õppimist;
 • välismaal eesti kultuuri säilitamist ja eestlaste ühtekuuluvustunde kujundamist;
 • väliseesti kultuuripärandi kogumist, säilitamist ja kättesaadavaks tegemist;
 • väliseestlaste Eestisse tagasipöördumise soodustamist.

Praegusel programmiperioodil pööratakse tähelepanu ka uuema väljarände esindajatele ja neile vanema väljarände järeltulijatele, kes enam eesti keelt ei valda. Kuna välismaal elavate eesti laste arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, toetatakse enam hariduslikke tegevusi, sest  emakeele oskus on üks võtme-eeldusi Eestisse tagasipöördumisel, õpingute jätkamisel Eesti haridussüsteemis ning eesti kultuuriruumis tegutsemisel.

Programmi elluviimist rahastatakse alates 2014. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi eelarvest. Välisministeerium toetab programmi täitmist oma põhitegevuste kaudu. Programmi peamised elluviijad on Eesti InstituutRahvusarhiiv SA Archimedes ning Integratsiooni Sihtasutus. 

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu korraldab ja kontrollib programmi elluviimist:

 • Indrek Reimand - nõukogu esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler;
 • Anne-Ly Reimaa - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik;
 • Madis Järv - Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja;
 • Birgit Lüüs - Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitja;
 • Heilika Pikkov - Välisministeeriumi avalike suhete osakonna kultuurinõunik;
 • Priit Pirsko - riigiarhivaar;
 • Aho Rebas - Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindaja;
 • Piret Kärtner - Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja;
 • Andero Adamson - Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019