Sa oled siin

Juhtkond

Lantsler Tea Varrak

Tea Varrak

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Kantsler koordineerib asekantslerite ja struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Talle alluvad vahetult Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kommunikatsiooniosakond, personali- ja dokumendihalduseosakond, välishindamisosakond, haldusosakond ning õigusosakond.

Kantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Tea Varraku CV

 Telefon: 735 0192
tea.varrak@hm.ee

 
Asekantsler Indrek Reimand

Indrek Reimand

Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas kõrgharidus-, teadus- ja keeleküsimusi. Talle alluvad vahetult keeleosakond, kõrghariduse osakond ja teadusosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Indrek Reimandi CV

 Telefon: 735 0208
indrek.reimand@hm.ee

 
Asekantsler Mart Laidmets

Mart Laidmets

Asekantsler (üldharidus, noortepoliitika ja koolivõrk)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas üld-, õpetaja- ja noortevaldkonna ning hariduslike erivajaduste küsimusi. Talle alluvad vahetult noorteosakond, üldharidusosakond ja koolivõrgu osakond.

Alates septembrist asub asekantsleri ametikohale Mikk Kasesalk. Ta on töötanud Tallinna Ülikooli rektoraadi büroo juhina ja Konfutsiuse Instituudi direktorina. Tal on Tallinna Ülikooli magistrikraad psühholoogias.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Mart Laidmetsa CV

 Telefon: 735 0235
mart.laidmets@hm.ee

 
Asekantsler Mart Laidmets

Ivar Sikk

Asekantsler (kutse- ja täiskasvanuharidus ning planeerimine)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas analüüsi-, e-teenuste-, kutsehariduse-, rahanduse-, riigivara- ja täiskasvanuhariduse valdkondasid. Talle alluvad vahetult analüüsiosakond, e-teenuste osakond, kutsehariduse osakond, rahandusosakond, riigivaraosakond ja täiskasvanuhariduse osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Ivar Siku CV

 Telefon: 735 0239
ivar.sikk@hm.ee

 

 

Viimati uuendatud: 29. juuni 2018