Sa oled siin

Juhtkond

Lantsler Tea Varrak

Mart Laidmets

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Kantsler koordineerib asekantslerite ja struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Talle alluvad vahetult Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kommunikatsiooniosakond, personali- ja dokumendihalduseosakond, õigusosakond ja välishindamisosakond.

Kantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 7350235
mart.laidmets@hm.ee

 
Asekantsler Indrek Reimand

Indrek Reimand

Asekantsler (kõrgharidus ja teadus)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas kõrgharidus- ja teadusküsimusi. Talle alluvad vahetult kõrghariduse osakond ja teadusosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 0208
indrek.reimand@hm.ee

 

Kristi Vinter-Nemvalts

Asekantsler (alus- ka põhiharidus-, keele- ja noortepoliitika)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas üldhariduse, keele- ja noortevaldkonna küsimusi. Talle alluvad vahetult alus- ja põhihariduse osakond, noorteosakond, hariduskorralduse osakond ja keeleosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735  4080
kristi.vinter-nemvalts@hm.ee 

 

Pärt-Eo Rannap

Asekantsler (planeerimine ja haldus)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas analüüsi-, e-teenuste-, rahanduse- ja riigivara valdkondi. Talle alluvad vahetult analüüsiosakond, üldosakond, rahandusosakond ja haridusvõrgu osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 4010
part-eo.rannap@hm.ee

 

Robert Lippin

Asekantsler (kesk- ja täiskasvanuharidus)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas kesk- ja täiskasvanuhariduse, riigikoolide ja koolivõrgu valdkondasid. Talle alluvad vahetult keskhariduse osakond, täiskasvanuhariduse osakond, riigikoolide osakond ja õigusosakond. 

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 4090
robert.lippin@hm.ee

 

 

Viimati uuendatud: 18. märts 2021