Sa oled siin

Juhtkond

Lantsler Tea Varrak

Tea Varrak

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Kantsler koordineerib asekantslerite ja struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Talle alluvad vahetult Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kommunikatsiooniosakond, personali- ja dokumendihalduseosakond, välishindamisosakond, haldusosakond ning õigusosakond.

Kantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Tea Varraku CV

 Telefon: 735 0192
tea.varrak@hm.ee

 
Asekantsler Indrek Reimand

Indrek Reimand

Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas kõrgharidus-, teadus- ja keeleküsimusi. Talle alluvad vahetult keeleosakond, kõrghariduse osakond ja teadusosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Indrek Reimandi CV

 Telefon: 735 0208
indrek.reimand@hm.ee

 

Mikk Kasesalk

Asekantsler (üldharidus, noortepoliitika ja koolivõrk)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas üld-, õpetaja- ja noortevaldkonna ning hariduslike erivajaduste küsimusi. Talle alluvad vahetult noorteosakond, üldharidusosakond ja koolivõrgu osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Mikk Kasesalga CV
 

 Telefon: 735 0380
mikk.kasesalk@hm.ee

 
Asekantsler Mart Laidmets

Ivar Sikk

Asekantsler (kutse- ja täiskasvanuharidus ning planeerimine)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas analüüsi-, e-teenuste-, kutsehariduse-, rahanduse-, riigivara- ja täiskasvanuhariduse valdkondasid. Talle alluvad vahetult analüüsiosakond, e-teenuste osakond, kutsehariduse osakond, rahandusosakond, riigivaraosakond ja täiskasvanuhariduse osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Ivar Siku CV

 Telefon: 735 0239
ivar.sikk@hm.ee

 

 

Viimati uuendatud: 21. november 2018