Sa oled siin

Juhtkond

Kristi Vinter-Nemvalts

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Kantsler juhib asekantslerite ja talle vahetult alluvate ministeeriumi struktuuriüksuste ning ametnike ja töötajate tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust. Talle alluvad vahetult keelepoliitika osakond, personalipoliitika osakond, strateegilise planeerimise ja kommunikatsiooniosakond ning õiguspoliitika osakond.

Kantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 4080
kristi.vinter-nemvalts@hm.ee

 

 

Liina Põld

Üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleri ülesannetes

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas alushariduse, üldhariduse ja noortevaldkonna küsimusi. Talle alluvad vahetult noorte- ja andepoliitika osakond ning üldhariduspoliitika osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 

 Telefon: 735 4050
liina.pold@hm.ee 

 

Katrin Pihor

Teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsleri ülesannetes

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas teaduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse valdkonna küsimusi. Talle alluvad vahetult kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakond ja
teadus- ja arendustegevuse poliitika osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 0170
katrin.pihor@hm.ee

 

Pärt-Eo Rannap

Haldusküsimuste asekantsler

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas tehnoloogia juhtimise, halduse, rahanduse ja riigivara valdkondi. Talle alluvad vahetult eelarve- ja finantsjuhtimise osakond, haldusosakond ning tehnoloogia juhtimise osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 4010
part-eo.rannap@hm.ee

 

Viimati uuendatud: 23. september 2021