Sa oled siin

Juhtkond

Lantsler Tea Varrak

Tea Varrak

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Kantsler koordineerib asekantslerite, koolivõrgu juhi ning struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Talle alluvad vahetult Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kommunikatsiooniosakond, personaliosakond ning õigusosakond.

Kantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Tea Varraku CV

 Telefon: 735 0192
tea.varrak@hm.ee

 
Asekantsler Indrek Reimand

Indrek Reimand

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas kõrgharidus-, teadus- ja keeleküsimusi. Talle alluvad vahetult keeleosakond, kõrghariduse osakond ja teadusosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Indrek Reimandi CV

 Telefon: 735 0208
indrek.reimand@hm.ee

 
Asekantsler Mart Laidmets

Mart Laidmets

Üld- ja kutsehariduse asekantsler

Üld- ja kutsehariduse asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse, kutsesüsteemi, välishindamise, õpetaja- ja noortevaldkonna ning hariduslike erivajaduste küsimusi. Talle alluvad vahetult noorteosakond, kutsehariduse osakond, täiskasvanuhariduse osakond, välishindamisosakond, õpetajaosakond ning üldharidusosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Mart Laidmetsa CV

 Telefon: 735 0235
mart.laidmets@hm.ee

 
Asekantsler Mart Laidmets

Ivar Sikk

Planeerimise asekantsler

Planeerimise asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas ressursside planeerimise, valitsemisala strateegiliste eesmärkide seire, e-teenuste ning infosüsteemide arendamise ja haldamise ning riigivara valitsemise küsimusi. Talle alluvad vahetult analüüsiosakond, e-teenuste osakond, rahandusosakond, riigivaraosakond ja üldosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Ivar Siku CV

 Telefon: 735 0239
ivar.sikk@hm.ee

 
Koolivõrgu juht Kalle Küttis

Kalle Küttis

Koolivõrgu juht

Koolivõrgu juht koordineerib põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste koolivõrku ja selle alast tööd ning juhib ministeeriumi hallatavate põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste pidamist.

Koolivõrgu juhi ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus
Kalle Küttise CV

 Telefon: 735 0237
kalle.kuttis@hm.ee

 

 

Viimati uuendatud: 4. detsember 2017