Sa oled siin

Juhtkond

Lantsler Tea Varrak

Mart Laidmets

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Kantsler koordineerib asekantslerite ja struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Talle alluvad vahetult Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, kommunikatsiooniosakond, personali- ja dokumendihalduseosakond, välishindamisosakond, haldusosakond ning õigusosakond.

Kantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 7350235
mart.laidmets@hm.ee

 
Asekantsler Indrek Reimand

Indrek Reimand

Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas kõrgharidus-, teadus- ja keeleküsimusi. Talle alluvad vahetult keeleosakond, kõrghariduse osakond ja teadusosakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 0208
indrek.reimand@hm.ee

 

 

Asekantsler (üldharidus, noortepoliitika ja koolivõrk)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas üld-, õpetaja- ja noortevaldkonna ning hariduslike erivajaduste küsimusi. Talle alluvad vahetult noorteosakond, üldharidusosakond ja koolivõrgu osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 

 Telefon: 735 0222
hm@hm.ee 

 

 

Asekantsler (kutse- ja täiskasvanuharidus ning planeerimine)

Asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas analüüsi-, e-teenuste-, kutsehariduse-, rahanduse-, riigivara- ja täiskasvanuhariduse valdkondasid. Talle alluvad vahetult analüüsiosakond, e-teenuste osakond, kutsehariduse osakond, rahandusosakond, riigivaraosakond ja täiskasvanuhariduse osakond.

Asekantsleri ülesandeid kirjeldab Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

 Telefon: 735 0222
hm@hm.ee

 

 

Viimati uuendatud: 6. aprill 2019