Kiirtestimine koolides

 

Kvaliteetse hariduse pakkumine ja õpilaste vaimse tervise toetamine on see, mille nimel peame ühiselt pingutama ning koolid avatuna hoidma. Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, algas üldhariduskoolides 1. novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Detsembrist laienes kiirtestimine ka kutseõppeasutustesse.

Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane.  Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire.

Novembri kahel esimesel nädalal testisid end koolipere liikmed üldjuhul kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud), edaspidi oli soovitav testida kaks korda nädalas ning keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Teste tarniti koolidesse ka selle arvestusega. Juhul kui soovitakse rohkem testida, tuleb vahendid selleks leida koostöös koolipidajaga.

NB! Jaanuari alguses peale koolivaheaega tuleks testida kogu kooliperet kahe nädala jooksul kaks korda nädalas.

Positiivse testitulemuse saanud õpilane läheb koju ja vanem broneerib aja perearsti kaudu PCR-testimisele.

Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada, nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule. Kui lapsevanem testimiseks luba ei anna, siis vaatamata sellele, saab haigustunnusteta laps koolis kontaktõppes jätkata.

Testi tegemise õpetus
 

 

 

Kiirtestide küsitluse kokkuvõtted

 

NB! Positiivse kiirtesti ja lähikontakti korral PCR-testile aja broneerimine

  • Kui õpilase kiirtest on positiivne – lapsevanem/õpilane helistab PCR testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Seejärel saab aja broneerida veebilehel.
  • Kui õpilane on lähikontaktne ja soovib teha 4. päeval PCR testi – lapsevanem/õpilane helistab testimise kõnekeskusesse telefonil 646 4848. NB! Tegemist ei ole infotelefoniga, sealt saab ainult aega broneerida. Enne helistamist tuleks välja otsida lapse isikukood ja veenduda, et on teada, mis kuupäeval lähikontakt aset leidis.
  • Kui laps haigestub – helista perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.


Lisainfo
 

E-posti aadressil: info@hm.ee
Telefonidel: 5690 0353; 5690 0340

Teste tarnib Medesto Logistics OÜ: info@medesto.ee, 511 1132

 

Korduma kippuvad küsimused

ÜLDINFO

Kes on lähikontaktne?

Lähikontaktne on inimene, kes on olnud COVID-19 haigega kontaktis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui 2 meetrit. Lähikontaktsete täpsemaks määratlemiseks soovitame võimalusel tagada õpilastele klassides püsivad istekohad.

Mida tähendab lihtsustatud karantiin?

Haridusasutuses (s.h haridusasutuse õpilaskodus), huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti korral saavad vaktsineerimata või COVID-19 haigust mitte põdenud kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased jääda lihtsustatud karantiini.

See tähendab, et nad tohivad osaleda õppetegevuses ning huvihariduses, -tegevuses ja noorsootöös kui nad teevad mitte varem kui 4. päeval peale lähikontakti PCR-testi. Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb jääda koju.

Miks on kiirtestimine vajalik?

Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt. See on vajalik selleks, et kontaktõpe saaks koolides jätkuda. 2021/2022. õppeaastal on esmatähtis hoida haridus- ja noorsootööasutused avatuna kõigil haridustasemetel ja -liikides nii kaua kui võimalik, arvestades seejuures kõigi ohutusega.

Mis piirangud kehtivad noorsootöös, huvitegevuses ja spordis?

12a 3k vanusest kuni 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased võivad ilma tõendi või testi negatiivse tulemuseta osaleda huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes, sportimisel, treenimisel ja spordivõistlustel ning õppekavajärgsetele klassikülastustele muuseumides ja näitustel.
Noorematele kui 12a 3k vanustele õpilastele piiranguid üheski tegevuses osalemiseks ei ole. 

Kas üle 12-aastane vaktsineerimata laps võib käia huvikoolis?

Jah. 2a 3k vanusest kuni 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilase ei pea COVID tõendit esitama huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel. Kõigis nendes valdkondades kehtib lastele ja noortele lähikontaktsuse korral samasugune testimise ja eneseisolatsiooni kord nagu koolielus.

TESTIMINE

Kuidas korraldatakse koolides kiirtestimine?


Novembri esimesel kahel nädalal testisid end koolipere liikmed üldjuhul kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud). Kiirtestimine jätkub veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Soovitame testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. NB! Jaanuari alguses peale koolivaheaega tuleks testida kogu kooliperet kahe nädala jooksul kaks korda nädalas. 

Kas testi peab läbi viima meditsiinitöötaja või õpetaja?

Ei pea. Kooliealine laps saab testi tegemisega õpetaja juhendamisel kenasti hakkama. Kiirtest on piisavalt lihtne, et seda saab kasutada instruktsiooni läbinud või kasutusjuhendiga tutvunud inimene. Koolis teevad õpilased testi endale ise õpetaja juhendamisel. Õpetajad saavad läbida lühikoolituse, mis valmistab nad ette laste juhendamiseks testi tegemisel. Samalaadsete testidega on viidud koolis läbi pilootprojekt ja uuring, mis näitas, et kooliõpilased saavad täiskasvanu juhendamisel testimisega hästi hakkama.

Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest.

Milliseid antigeeni kiirteste koolides kasutatakse?

Koolides kasutatakse lapsesõbralikke antigeeni kiirteste, mille puhul on tegemist ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja ei põhjusta lapsele ebamugavust. Selfdiagnostics OÜ tarnis koolidesse Acon FlowFlex SARS Cov 2 Antigeeni kiirtestid (mõeldud nn tavakasutajale) ja SARS Cov 2 Antigeeni kiirtestid (mõeldud nn professionaalseks kasutamiseks). Kummagi testi sihipärase kasutamise seisukohast ei ole vahetegemine professionaalseks või tavakasutamiseks oluline - mõlemad testid on kasutamise mõttes identsed. Testimise ja testi tõlgendamise protseduur ning testi komponendid on samad ja testid toodetakse samas tehases. Tavakasutajal ei ole keelatud kasutada professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti. Spetsiaalselt kodukasutuseks sertifitseeritud testid on sisult samaväärsed professionaalseks kasutamiseks mõeldud testidega. Paljudes teistes Euroopa riikides kasutatakse samalaadseid teste koolides juba alates eelmise aasta lõpust.

Mida teha kasutatud testidega?

Kasutatud kiirtestid tuleb pakkida kilekotti ja võib visata olmeprügi hulka. Pakendid võiks võimalusel koguda pakendikonteinerisse.
Lisainfot kiirtestide ja maskide utiliseerimise kohta leiab ka Ragn-Sells kodulehelt.

Kui kaua kiirtestimise periood kestab?

Kiirtestimine kestab veebruarini, edaspidine testimiskorraldus vaadatakse vastavalt olukorrale üle.

Kas COVID-19 läbipõdenud või vaktsineeritud õpilased peavad tegema antigeeni kiirtesti?

Esialgu testiti kõiki. Äsja haiguse läbipõdenud õpilase kiirtesti tulemus võib olla positiivne, juhul kui viirus on veel aktiivne. See tähendab, et laps pole veel täielikult tervenenud ehk on võimalus, et pärast sümptomite kadumist on ta veel nakkusohtlik. Ajavahemik, mil inimesed haigusest täielikult tervenevad, on iga indiviidi puhul erinev ja sõltub paljudest teguritest. Kui tervenemisest on möödas juba rohkem aega ja kiirtest näitab positiivset tulemust, siis võib juhtuda, et laps on uuesti nakatunud.

Antigeenitest näitab organismi reaalset hetkeolukorda ehk nakkusohtlikkust/nakkusohutust testi tegemise hetkel. Antigeenitest tuvastab ainult seda, kas inimene on testitegemise hetkel nakkusotlik või mitte.

Soovitame testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. NB! Jaanuari alguses peale koolivaheaega tuleks testida kogu kooliperet kahe nädala jooksul kaks korda nädalas.

Kas testimine on kohustuslik?

Lapsevanemal on võimalik lapse testimisest keelduda ning last seetõttu kontaktõppest kõrvale ei jäeta. Kui laps on ka vaktsineerimata, siis soovitame testimiseksi loa anda, et võimalik nakatumine kiiresti avastada.

Nõustumise korral ei pea lapsevanem eraldi midagi tegema. Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb sellest kooli teavitada.

Mida toob endaga kaasa see, kui lapsevanem ei anna luba testimiseks?

Kui lapsevanem keeldub, siis laps saab õppega koolis jätkata. Soovitame siiski nõusoleku andmist, et oleks võimalik koolis kiiresti nakkus avastada ja koolid avatuna hoida. 

Mida teha, kui testi tulemus on negatiivne?

Kui testi tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, jätkab laps kontaktõppes ning saab osaleda huvitegevuses ja noorsootöös.

Mida teha, kui testi tulemus on positiivne?

 

Positiivse testi tulemuse korral tuleb õpilasel koju minna ja helistada perearstile, et saada saatekiri PCR-testile.

Kas vaktsineeritud õpilased peavad testima?

Esimese kahe nädala jooksul testiti kõiki (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud õpilasi). Soovitame testimisel keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. NB! Jaanuari alguses peale koolivaheaega tuleks testida kogu kooliperet kahe nädala jooksul kaks korda nädalas.

Kuidas testitakse erivajadusega õpilasi?

Erivajadustega laste testimine on soovituslik ja sõltub konkreetse lapse seisundist. Kui erivajadusega õpilane ei soovi ise testi teha, tema vanem ei ole testimisega nõus või lapse erivajadusest tulenevalt ei ole võimalik testida, siis testi ei tehta.

Kas kiirtestid on valmistatud ohutust materjalist?

Antigeeni kiirtestiga kaasas olev proovi kogumise vatipulga ots on tehtud ohustust ning inertsest materjalist nailonist. Vatipulka ega tema otsa ei ole millegagi immutatud ega pindu töödeldud. Vatipulgad on pakendamise käigus steriliseeritud etüleenoksiidiga (EtO), mis on meditsiini- ja teadusasutustes laialt kasutatav steriliseeriv agent. EtO on toatemperatuuril eeteritaolise lõhnaga värvitu gaas, mis enne lõpplikku pakendamist on eemaldatud (ei ole tunda eetri sarnast lõhna). Koroonatestid ei sisalda EtO-d. Etüleenoksiidi märgis on peal testidel, mida on ainega lõppsteriliseeritud. Pakendist eemaldatuna koroonatest (või mõni teine meditsiinitarvik) steriliseerivat gaasi ei sisalda ning seega ei kujuta tervisele ohtu.

NB! Internetis leviv väide nagu sisaldaks koroonatestid tervisele ohtlikku etüleenoksiidi, ei vasta tõele. Etüleenoksiidi kasutatakse testide steriliseerimiseks, kuid testpulga pealt seda ei leia. Loe täpsemalt

 

 

Viimati uuendatud: 19. jaanuar 2022