Keelenõukogu

Eesti keelenõukogu on Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel nõustav kogu, mis loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde 2001. aastal.

Eesti keelenõukogu ülesanded:

 • nõustab Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel;
 • jälgib ja analüüsib keeleolukorda ning keelealaste arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide täitmist, esitades nende kohta seireraportid ja ettepanekud nende muutmiseks;
 • osaleb keelealaste arengukavade koostamises ja kooskõlastamises;
 • teeb ettepanekuid keelealaste õigusaktide muutmiseks;
 • teeb ettepanekuid keeleteemaliste uuringute tellimiseks ja rahastamiseks;
 • korraldab seminare ja konverentse ning keeleteavitust;
 • peab haridus- ja teadusministri volitusel läbirääkimisi keeleküsimustes ja esindab Eestit rahvusvahelistes keeleorganisatsioonides;
 • esitab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga iga kahe aasta järel Vabariigi Valitsusele ülevaate Eesti keeleolukorrast ning eesti keele arengukava ja teiste strateegiliste keelekavade täitmisest.

Eesti keelenõukogu on Euroopa Rahvuslike Keeleinstitutsioonide Föderatsiooni liige.

Lisainfo

Eesti keelenõukogu koosseis

 • Kadri Sõrmus - Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik, nõukogu esimees
 • Birute Klaas-Lang - Tartu Ülikooli professor
 • Dmitri Burnašev - Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja
 • Aime Klandorf- Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi aseesimees, Rapla Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja
 • Helle Metslang - Emakeele Seltsi esimees, Tartu Ülikooli professor
 • Ilmar Tomusk - Keeleinspektsiooni peadirektor
 • Tõnu Tender - Eesti Keele Instituudi direktor
 • Anna Verschik - Tallinna Ülikooli professor
 • Martin Ehala - Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli professor
 • Leili Sägi - Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liige, Pärnu Tammsaare Kooli ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpetaja
 • Artjom Tepljuk - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik
 

Eesti keelenõukogu koosolekute protokollid

Failid: 
Viimati uuendatud: 11. juuli 2017