Keelenõukogu

Eesti keelenõukogu on Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel nõustav kogu, mis loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde 2001. aastal.

Eesti keelenõukogu ülesanded:

 • nõustab Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel;
 • jälgib ja analüüsib keeleolukorda ning keelealaste arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide täitmist, esitades nende kohta seireraportid ja ettepanekud nende muutmiseks;
 • osaleb keelealaste arengukavade koostamises ja kooskõlastamises;
 • teeb ettepanekuid keelealaste õigusaktide muutmiseks;
 • teeb ettepanekuid keeleteemaliste uuringute tellimiseks ja rahastamiseks;
 • korraldab seminare ja konverentse ning keeleteavitust;
 • peab haridus- ja teadusministri volitusel läbirääkimisi keeleküsimustes ja esindab Eestit rahvusvahelistes keeleorganisatsioonides;
 • esitab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga iga kahe aasta järel Vabariigi Valitsusele ülevaate Eesti keeleolukorrast ning eesti keele arengukava ja teiste strateegiliste keelekavade täitmisest.

Eesti keelenõukogu on Euroopa Rahvuslike Keeleinstitutsioonide Föderatsiooni liige.

Lisainfo

Eesti keelenõukogu koosseis

Eesti keelenõukogusse on esindatud järgmised olulised keele- ja keelekasutusvaldkondadega tegelevad asutused ja institutsioonid:  Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium, Keeleinspektsioon, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Kultuuriministeerium.

Keelenõukogu liikmed

 • Eesti Emakeeleõpetajate Selts – Aime Klandorf, Eesti Emakeeleõpetajate seltsi aseesimees, Rapla Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja
 • Eesti Keele Instituut – Tõnu Tender, Eesti Keele Instituudi direktor
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit – Leili Sägi, Eesti Võõrkeeleõpetajate liidu liige, Pärnu Tammsaare Kooli ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpetaja
 • Emakeele Selts – Helle Metslang, Emakeele seltsi esimees, Tartu Ülikooli professor
 • Integratsiooni Sihtasutus – Irene Käosaar, juhataja
 • Keeleinspektsioon – Ilmar Tomusk, Keeleinspektsiooni peadirektor
 • Kultuuriministeerium – Artjom Tepljuk, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik
 • Tallinna Ülikool – Anna Verschik, professor
 • Tartu Ülikool – Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli professor

          Martin Ehala - Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli              professor

 

Eesti keelenõukogu koosolekute protokollid

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
03.11.2014 - 10:28PDF icon eesti_keelenoukogu_20.10.2014_koosoleku_protokoll.pdf286.17 KBpdf
03.11.2014 - 10:28PDF icon eesti_keelenoukogu_03_06_2014_koosoleku_protokoll.pdf150.36 KBpdf
03.11.2014 - 10:28PDF icon eesti_keelenoukogu_16_04_2014_koosoleku_protokoll.pdf146.16 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_06.12.2013_koosoleku_protokoll.pdf146.02 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_20.05.2013_koosoleku_protokoll.pdf100.06 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_29.04.2013_koosoleku_protokoll.pdf97.76 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_21.02.2013_koosoleku_protokoll.pdf24.92 KBpdf
21.05.2015 - 14:20PDF icon eesti_keelenoukogu_18.12.2014_koosoleku_protokoll.pdf24.03 KBpdf
21.05.2015 - 14:23PDF icon eesti_keelenoukogu_07.05.2015_koosoleku_protokoll.pdf23.15 KBpdf
28.09.2015 - 13:36PDF icon eesti_keelenoukogu_11.09.2015_koosoleku_protokoll.pdf33.44 KBpdf
07.12.2015 - 11:58PDF icon eesti_keelenoukogu_20.11.2015_koosoleku_protokoll.pdf36.24 KBpdf
15.02.2016 - 16:47PDF icon eesti_keelenoukogu_01.02.2016_koosoleku_protokoll.pdf21.87 KBpdf
29.06.2016 - 15:29PDF icon eesti_keelenoukogu_10.06.2016_koosoleku_protokoll.pdf45.86 KBpdf
27.09.2016 - 13:49PDF icon eesti_keelenoukogu_08.09.2016_koosoleku_protokoll.pdf25.02 KBpdf
23.11.2016 - 17:00PDF icon eesti_keelenoukogu_14.11.2016_koosoleku_protokoll.pdf23.75 KBpdf
05.05.2017 - 10:45PDF icon nr_1_ekn_otsusprotokoll_17.04.2017.pdf81.89 KBpdf
22.06.2017 - 13:21PDF icon nr_2_ekn_otsusprotokoll_07_0.pdf14.52 KBpdf
11.07.2017 - 12:08PDF icon nr_3_ekn_otsusprotokoll_26.06.2017.pdf282.74 KBpdf
19.10.2017 - 15:40PDF icon ekn_otsusprotokoll_nr_4_02.10.2017.pdf24.64 KBpdf
22.01.2018 - 16:38Binary Data ekn_otsusprotokoll_15.12.2017.bdoc33.21 KBbdoc
12.02.2018 - 10:38Binary Data ekn_otsusprotokoll_12.01.2018.bdoc27.16 KBbdoc
28.12.2018 - 15:41Binary Data ekn_otsusprotokoll_10.12.2018.bdoc27.97 KBbdoc
07.02.2019 - 16:43PDF icon ekn_otsusprotokoll_25.01.2019.pdf13.44 KBpdf
Viimati uuendatud: 19. september 2019