Keelenõukogu

Eesti keelenõukogu on Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel nõustav kogu, mis loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde 2001. aastal.

Eesti keelenõukogu ülesanded:

 • nõustab Vabariigi Valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel;
 • jälgib ja analüüsib keeleolukorda ning keelealaste arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide täitmist, esitades nende kohta seireraportid ja ettepanekud nende muutmiseks;
 • osaleb keelealaste arengukavade koostamises ja kooskõlastamises;
 • teeb ettepanekuid keelealaste õigusaktide muutmiseks;
 • teeb ettepanekuid keeleteemaliste uuringute tellimiseks ja rahastamiseks;
 • korraldab seminare ja konverentse ning keeleteavitust;
 • peab haridus- ja teadusministri volitusel läbirääkimisi keeleküsimustes ja esindab Eestit rahvusvahelistes keeleorganisatsioonides;
 • esitab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga iga kahe aasta järel Vabariigi Valitsusele ülevaate Eesti keeleolukorrast ning eesti keele arengukava ja teiste strateegiliste keelekavade täitmisest.

Eesti keelenõukogu on Euroopa Rahvuslike Keeleinstitutsioonide Föderatsiooni liige.

Lisainfo

Eesti keelenõukogu koosseis

Eesti keelenõukogus on esindatud järgmised olulised keele- ja keelekasutusvaldkondadega tegelevad asutused ja institutsioonid:  Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium, Keeleamet, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Kultuuriministeerium.

Keelenõukogu liikmed

Esimees: Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli professor

Liikmed: 

 • Martin Ehala – Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli professor
 • Mark Fišel – Tartu Ülikooli professor
 • Toomas Kiho – ajakirja Akadeemia peatoimetaja
 • Irene Käosaar – Integratsiooni Sihtasutuse juhataja
 • Helle Metslang – Tartu Ülikooli professor, Emakeele Seltsi esimees
 • Karl Pajusalu – akadeemik, Tartu Ülikooli professor
 • Indrek Reimand – Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler
 • Kaja Sarapuu – Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees
 • Arvi Tavast – Eesti Keele Instituudi direktor
 • Artjom Tepljuk – Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik
 • Ilmar Tomusk – Keeleameti peadirektor
 • Karola Velberg – Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige
 • Anna Verschik – Tallinna Ülikooli professor
 • Kristi Vinter-Nemvalts  – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler
 

Eesti keelenõukogu koosolekute protokollid

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
03.11.2014 - 10:28PDF icon eesti_keelenoukogu_20.10.2014_koosoleku_protokoll.pdf286.17 KBpdf
03.11.2014 - 10:28PDF icon eesti_keelenoukogu_03_06_2014_koosoleku_protokoll.pdf150.36 KBpdf
03.11.2014 - 10:28PDF icon eesti_keelenoukogu_16_04_2014_koosoleku_protokoll.pdf146.16 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_06.12.2013_koosoleku_protokoll.pdf146.02 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_20.05.2013_koosoleku_protokoll.pdf100.06 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_29.04.2013_koosoleku_protokoll.pdf97.76 KBpdf
14.03.2014 - 15:41PDF icon eesti_keelenoukogu_21.02.2013_koosoleku_protokoll.pdf24.92 KBpdf
21.05.2015 - 14:20PDF icon eesti_keelenoukogu_18.12.2014_koosoleku_protokoll.pdf24.03 KBpdf
21.05.2015 - 14:23PDF icon eesti_keelenoukogu_07.05.2015_koosoleku_protokoll.pdf23.15 KBpdf
28.09.2015 - 13:36PDF icon eesti_keelenoukogu_11.09.2015_koosoleku_protokoll.pdf33.44 KBpdf
07.12.2015 - 11:58PDF icon eesti_keelenoukogu_20.11.2015_koosoleku_protokoll.pdf36.24 KBpdf
15.02.2016 - 16:47PDF icon eesti_keelenoukogu_01.02.2016_koosoleku_protokoll.pdf21.87 KBpdf
29.06.2016 - 15:29PDF icon eesti_keelenoukogu_10.06.2016_koosoleku_protokoll.pdf45.86 KBpdf
27.09.2016 - 13:49PDF icon eesti_keelenoukogu_08.09.2016_koosoleku_protokoll.pdf25.02 KBpdf
23.11.2016 - 17:00PDF icon eesti_keelenoukogu_14.11.2016_koosoleku_protokoll.pdf23.75 KBpdf
05.05.2017 - 10:45PDF icon nr_1_ekn_otsusprotokoll_17.04.2017.pdf81.89 KBpdf
22.06.2017 - 13:21PDF icon nr_2_ekn_otsusprotokoll_07_0.pdf14.52 KBpdf
11.07.2017 - 12:08PDF icon nr_3_ekn_otsusprotokoll_26.06.2017.pdf282.74 KBpdf
19.10.2017 - 15:40PDF icon ekn_otsusprotokoll_nr_4_02.10.2017.pdf24.64 KBpdf
22.01.2018 - 16:38Binary Data ekn_otsusprotokoll_15.12.2017.bdoc33.21 KBbdoc
12.02.2018 - 10:38Binary Data ekn_otsusprotokoll_12.01.2018.bdoc27.16 KBbdoc
28.12.2018 - 15:41Binary Data ekn_otsusprotokoll_10.12.2018.bdoc27.97 KBbdoc
07.02.2019 - 16:43PDF icon ekn_otsusprotokoll_25.01.2019.pdf13.44 KBpdf
02.01.2020 - 14:45PDF icon ekn_otsusprotokoll_19.12.2019.pdf29.17 KBpdf
10.02.2020 - 14:14PDF icon ekn_otsusprotokoll_03.02.2020.pdf13.12 KBpdf
06.04.2020 - 11:23PDF icon ekn_otsusprotokoll_30.03.20.pdf27.57 KBpdf
11.06.2020 - 15:41PDF icon ekn_otsusprotokoll_04.06.2020.pdf13.38 KBpdf
16.09.2020 - 16:10PDF icon ekn_otsusprotokoll_09.09.2020.pdf13.08 KBpdf
18.01.2021 - 13:08PDF icon ekn_protokoll_08.01.2021.pdf20.88 KBpdf
23.03.2021 - 13:00PDF icon ekn_protokoll_12.03.2021.pdf281.73 KBpdf
01.11.2021 - 14:07PDF icon ekn_protokoll_21.10.2021.pdf445.35 KBpdf
Viimati uuendatud: 1. november 2021