Sa oled siin

Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele: lobistidega suhtlemise hea tava. Lisaks eeltoodule saab huvide konflikti vältimise juhistega täpsemalt tutvuda korruptsiooniveebis.

Laadi tabel alla

Ametiisiku nimi Organisatsioon Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Kohtumise kuupäev
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Kõrghariduse rahastamine ja muud kõrghariduse teemad Tartu Ülikooli nõukogu 21.06.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Digitaalne õppekirjandus BIT AS 21.06.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Õpetajate teemad Noored Kooli 21.06.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium TAKS, Inseneriakadeemia, andekatele kooliõpilastele mõeldud toetavate tegevuste rahastamine TTÜ nõukogu 22.06.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Koostöö gümnaasiumitega, ventilatsioon, IT maja Tallinna Tehnikaülikooli rektoraat 30.06.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Kutsehariduse erinevad teemad Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing 30.06.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Loovteraapiate olulisusest koolielus Eesti Loovteraapiate Ühing 05.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Üliõpilaste vaimne tervis ja muud teemad Eesti Üliõpilaskondade Liit 07.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Muuseumiharidus; ERMi külastus Alar Karis 09.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Liikumistunnid koolis ja vahetunnid koolis TÜ Liikumislabor 09.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Erinevad haridusvaldkonna teemad Ülo Vooglaid 21.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Haridusteemad Kalle Grünthal 23.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Noortepoliitika Eesti Noorteühenduste Liit 23.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Õpetajate järelkasv MTÜ Alustavate Õpetajate Toetav Kool 26.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Õigushariduse olukorrast Villu Kõve 27.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Koolipere vaktsineerimine ja koolivõrk Tartus Mihkel Lees 27.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Kooliaasta algust puudutav Urmo Uiboleht 27.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Riiklik Õppekava, kuhu liigub haridussüsteem, õpilaste vaimne tervis Eesti Ettevõtlike Noorte Koda ehk JCI Estonia 27.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Kooliga tutvumine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli külastus 29.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Koolilõuna Urmas Kruuse 30.07.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Covid-19 ja koolide avamine sügisel Õpetajate Ühenduste Koostöökoda 13.08.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Kooliaasta alguse sõnumid Harjumaa haridusjuhid 16.08.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Haridusleppe arutelu koostööpartneritega (EHL, üliõpilaste ja õppejõudude esindaja) Reemo Voltri, üliõpilaste esindaja Marcus Ehasoo, õppejõudude esindaja Daniele Monticelli 03.09.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Kohtumine puuetega laste teemal Tondi Koolis  HARNO, S. Riisalo, SKA 07.09.2021
Liina Kersna Haridus- ja Teadusministeerium Sotsiaalpedagoogide kvalifikatsiooninõue, distantsõppega seotud mured Tugispetsialistide ühendused 08.09.2021
Kristi Vinter-Nemvalts Haridus- ja Teadusministeerium Kutseõppe kajastamine ja kaasamine Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Tarmo Loodus 29.09.2021
Mart Laidmets Haridus- ja Noorteamet Kriisi mõjud Urmo Soonvald 07.09.2021
Mart Laidmets Haridus- ja Noorteamet Inseneriakadeemia Elektroonikatööstuse Liit 14.09.2021

 

Viimati uuendatud: 29. september 2021