Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021 – 2035

 

 

 

10. juulil esitas haridus- ja teadusminister partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud Eesti haridusvaldkonna arengukava eelnõu Vabariigi Valitsusele menetlemiseks, sellele järgneb arengukava arutelu Riigikogus. Arengukava valmimis- ja kinnitamistähtaeg on sügisel.

Arengukava koostamise käik

30. märtsist kuni 21. aprillini 2020 toimus arengukava eelnõu ametlik kooskõlastamine partneritega ja avalik konsultatsioon valitsuse Eelnõude Infosüsteemis (EIS). Kooskõlastamise ja konsultatsiooni käigus saatsid oma arvamused ning ettepanekud arengukava kohta EISi kaudu või otse ministeeriumile ligi 60 organisatsiooni. Ettepanekute põhjal täiendas ministeerium eelnõud, kohtudes täiendavalt keerukamate ettepanekute esitajatega.

Ettevalmistusi uue Eesti haridusvaldkonna arengukava koostamiseks alustas Haridus- ja Teadusministeerium 2018. aasta kevadel, kui kutsus kõigi oma valdkondade ühise visiooni loomiseks kokku ekspertühmad. Paralleelselt korraldas ministeerium ideekorje, kogudes huvipoolte ettepanekuid ning korraldas visiooniarutelusid. Valdkondadeülesed visioonidokumendid valmisid 2019. aasta kevadeks.

Strateegiliste eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste kokkuleppimiseks hariduse valdkonnas moodustas ministeerium 2019. aasta kevadel olulisemaid partnereid ja huvipooli kaasavad töörühmad haridussüsteemi, õpetajate ja õpetamise ning oskuste fookusega. Töörühmades arutati läbi valdkonna tugevused ja kitsaskohad, sõnastati eesmärgid ja olulisemad arendustegevused. Kõigile töörühmade kohtumistele järgnes täiendav veebipõhine konsultatsioon töörühmade liikmetega.

 

Töörühmade koosseisud, kohtumiste ja veebipõhiste konsultatsioonide materjalid leiab siit

Lisaks otsustati arutada uue haridusvaldkonna arengukava teemasid ka Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse ja noorsootöö töörühma koosolekutel, kuhu selleks kaasati täiendavalt hariduseksperte ja hariduse edendamisse panustavate ettevõtjate esindajaid.

Töörühmadelt koguti sisendit ka arengukava koostamise ettepaneku tarvis.

Valitsus kiitis haridusvaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heaks 28. novembril 2019.

Arengukava esimene tööversioon valmis detsembris 2019, kui seda tutvustati ja arutati arengukava töörühmade ühisel kohtumisel.

Uue arengukava seire ja mõõdikutesüsteemi loomiseks algatas ministeerium 2019. aastal koos OECD ja EL Komisjoniga projekti, mille raames analüüsitakse kehtiva strateegia seire- ja mõõdikutesüsteemi, kogutakse tagasisidet ja ettepanekuid Eesti haridusvaldkonna osapooltelt, uuritakse maailma parimaid praktikaid ja pakutakse välja uue arengukava elluviimist parimal moel toetav seire- ja mõõdikutesüsteem. 

Materjalid


Partnerite ja huvipoolte ettepanekute põhjal täiendatud dokumendid 10. juulil seisuga:

30.03 - 21.04.2020 toimunud arengukava kooskõlastamisel ja avalikul konsultatsioonil olnud dokumendid:

Muud dokumendid:

 

Viimati uuendatud: 25. august 2020