Riiklik haridusstipendium

2021. aastal saavad õpetajad ja tugispetsialistid neljandat korda kandideerida riiklikule haridusstipendiumile, mille eesmärk on haridusvaldkonna arengu ergutamine.

Seekord on stipendiumile kandideerimisel prioriteetsed teemad digipedagoogika rakendamine, õpikäsituse ja selle muutumise toetamine ja kaasava hariduse rakendamine. Stipendium on hea võimalus parimate praktikate analüüsimiseks ja arendamiseks, nt koostöö ülikooliga, õppematerjalide väljatöötamine, enesetäiendamine jne.

Kandideerida saab kuni 15.11.2021 kell 23.59

Taotlusvormi leiate siit: taotlusvorm (.doc fail).

  • Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot.
  • Stipendiumi maksimaalne kasutusaeg on kuni kuus järjestikust kuud.
  • Kokku määratakse kuni viis stipendiumit ning need on mõeldud kasutamiseks 2022. aastal.
  • Stipendiumile saavad kandideerida Eestis koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses õpetaja või tugispetsialisti ametikohal töötavad inimesed, kes vastavad kvalifikatsiooninõuetele ning on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat.

Stipendiumiga väärtustame õpetajate ja tugispetsialistide tööd ning pakume võimalust panustada enesearengusse, väärtuslike teadmiste ja praktikate talletamisse ning jagamisse. Stipendium annab võimaluse võtta vaba semester enesetäiendamiseks ja oma valdkonna arendamiseks.

 

Varasemate stipendiaatide kokkuvõtted stipendiumi kasutamisest


2019. aastal: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu

Karmen Maikalu (keskel)

Haridusstipendiumi kasutamise eesmärk oli keskenduda Eesti Koolipsühholoogide Ühingu ja
Eesti koolipsühholoogia valdkonna arendustööle ning Eesti koolipsühholoogide toetamisele tänases
kaasava hariduse kontekstis ning samas tegeleda enesearenguga ja läbipõlemise ennetamisega.

Kui eriolukorra esimestel nädalatel tundus, et suurt osa planeeritud tegevustest ei olegi võimalik
nüüd ellu viia, siis lõpuks sai pea kõik tehtud, mis plaanitud, rohkemgi veel, lihtsalt tegemise viis
oli kohati pisut teistsugune ja mõned tähtajad lükkusid eriolukorra tõttu edasi. Loe pikemalt ...

2018. aastal: Luunja Midrimaa lasteaia ja Luunja Keskkooli logopeed-eripedagoog Kristel Lempu

Kristel Lempu

Töötan logopeed-eripedagoogi erialal juba palju aastaid. Igapäevase lastega töö kõrvalt olen tegelenud ka oma kutsumuse – kirjutamisega. Töö ja hobi ühendamisest sündisid mitmed erialased raamatud. Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi stipendiumile sain võimaluse pühenduda kuus kuud kirjutamisele ja erialaste raamatute väljatöötamisele. Hobist ja kutsumusest sai igapäevane töö. 

Leian, et kasutasin seda aega targasti ja olen rahul tulemustega. Stipendium võimaldas mul ennast erialaselt täiendada, sain ammusoovitud võimaluse käia kogeluse praktikal oma kolleegi juures. Tänu võimalusele kodus töötada valmisid kaks raamatut: lugemik-tööraamat algajale lugejale ja logopeediliste muinasjuttude kogumik. Loe pikemalt ...

2018. aastal: Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise

Merit Karise

Täiendasin end 2019. aasta septembris, oktoobris ja novembris Emily Carri kunsti- ja disainiülikoolis Vancouveris, Kanadas. Põhiosa ajast töötasin ülikooli raamatukogus, kus kogusin materjali, kavandasin, visandasin ja kirjutasin ülesannetekogusid põhikooli- ja gümnaasiumiealistele õpilastele eesmärgiga edendada loovuse, kommunikatsiooni, kriitilise mõtlemise ja koostöö õpet.

Stipendium andis võimaluse võtta paus õpetamistööst, et süveneda erialase kirjanduse lugemisse ja keskenduda ettevalmistustööde tegemisele mahukamate õppematerjalide loomiseks, mis arendaksid õpilaste ülal nimetatud võtmepädevusi. Loe pikemalt ...

2018. aastal: Tallinna Prantsuse Lütseumi inglise keele õpetaja Merike Saar

Merike Saar

Õpetajate koolitajana ning mentorõpetajana olen näinud ja aru saanud, et alati ei pruugi õpetaja enda mulje oma tunnist vastata sellele, kuidas teised seda näevad ja tajuvad. Eriti vähemkogenud õpetajate puhul ilmneb, et planeeritud tund võib väga paljuski erineda tegelikust tunni käigust ning erinevad osapooled (õpetaja, õpilased, vaatleja) tajuvad tundi erinevalt.

Tänu haridusstipendiumile sain pool aastat keskenduda uuringutele, mille eesmärk on pakkuda õpetajatele võimalusi tõenduspõhiselt oma tööd analüüsida. Selleks arendasin ja katsetasin tööriistu, mille abil õpetajad ise oma tunni kohta teavet saavad koguda, näiteks salvestada tunnitegevuste logi või küsida õpilaste tagasisidet. Loe pikemalt ... 

 

Lisainfo

 
Viimati uuendatud: 6. oktoober 2021