Refernet

Refernet on Cedefopi poolt 2002. aastal loodud võrgustik, mis koondab infot liikmesriikide kutseharidussüsteemide  ja kutsehariduspoliitika kohta. Referneti kuuluvad kõik Euroopa Liidu liikmed, lisaks Island ja Norra.

Refernet-Eesti koordinaator on Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Cedefop

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus, mis toetab kogu Euroopa kutsehariduspoliitika arendamist ja aitab kaasa selle rakendamisele.

 

 

Cedefop töötab Euroopa koostöö tugevdamise ning kutsehariduspoliitika jaoks teabe hankimise nimel. Cedefopi lisandväärtus on tema võrdlusanalüüside kvaliteet ning teadusuuringute ja võrgustike loomisega saavutatud asjatundlikkus, mida kasutatakse:

  • hariduspoliitika kujundamiseks ideede ja nõuannete väljapakkumiseks;
  • kutsehariduse trendide ja väljakutsete osas uute seisukohtade kujundamiseks;
  • kutsehariduse kuvandi ja tähtsuse teadvustamiseks;
  • poliitikakujundajate, sotsiaalpartnerite, teadlaste ja praktikute kokku toomiseks, et jagada ideid ja arutada, millised on hariduspoliitika arendamise parimad võimalused;
  • toetamaks ühiste lähenemisviiside väljatöötamist Euroopa kutsehariduse arendamisel, sh nii ühiseid põhimõtteid, arengusuundi kui ka hariduspoliitilisi vahendeid.

Cedefop teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja ametiühingute esindajate, teadlaste ja praktikutega, viies nendeni asjakohast infot kutsehariduse arengu ning poliitikavõimaluste kohta.

Cedefop levitab teavet oma veebilehel väljaannetes sotsiaalmeedias ja võrgustikes - Refernet ning Skillsnet ning aitab inimestel luua kontakte organiseeritud õppekülastustel, konverentsidel ja seminaridel.

Cedefop oli üks esimesi Euroopa Liidu poolt loodud detsentraliseeritud asutusi, mis kutsuti ellu ühe kindla teema kohta teaduspõhise ja võrreldava teabe kogumiseks ning infovõrgustike tugevdamiseks. Cedefop loodi 1975. aastal ning 20 aastat hiljem koliti see Kreekasse. 2015. aastal tähistas Cedefop oma 40-ndat juubelit.

Viimati uuendatud: 21. detsember 2018