You are here

Valitsemisala uudised

01.07.2022 | Teadusagentuur
Teaduse populariseerimise auhinna konkursiga tunnustakse säravaid ja aktiivseid teadusest kõnelejaid ning motiveeritakse inimesi teadusest rohkem rääkima ja kirjutama. Konkursi  eesmärk on märgata ja tunnustada neid inimesi, algatusi ja asutusi,...
 
30.06.2022 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur (ETAG) avab kandideerimise 2022. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Konkursi preemiafond on sel aastal  95 677, 79 eurot.  Osalema oodatakse kõikide erialade ja kõrgharidusastmete üliõpilasi, kes tunnevad, et...
 
29.06.2022 | Teadusagentuur
Alates 2022. a. juunist osaleb Eesti Teadusagentuur koos 26 Euroopa partneriga 21 riigist projektis GENDERACTIONplus. Projekti raames nõustatakse ja toetatakse teadus- ja teadust rahastavaid asutusi, et edendada soolist võrdõiguslikkust Euroopa...
 
27.06.2022 | Teadusagentuur
COSTi assotsiatsiooni kodulehel on avaldatud 70 uue võrgustikuprojekti (COST Actions) lähemad tutvustused. Enamiku uute projektide avakoosolekud toimuvad septembris või oktoobris.  Kõik uued (ja ka varem alanud) projektid on avatud uutele...
 
13.06.2022 | Teadusagentuur
Artikkel ilmus algselt teadusportaalis Novaator. Võrreldes mitmete teiste institutsioonidega on usaldus teadlaste vastu avalikkuse silmis erakordselt kõrge. Selle säilitamiseks ei piisa aga ainult tipptasemel teaduskommunikatsioonist, vaid inimesed...
 
06.06.2022 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur (ETAG) esitas edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet 65 Eesti teadlase nimed. Portaali eesmärk on tõsta esile edukaid naisteadlasi ning suurendada nende rahvusvahelist tuntust. Lisaks on portaal teadlastele ja...
 
06.06.2022 | Teadusagentuur
Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi tellitud teadusuuringu “Mesilaste hukkumise vähendamise võimalused” eesmärgiks oli selgitada tolmlejate, sealhulgas kodus peetavate meemesilaste ning peamiste Eestis looduslikult esinevate...
 
06.06.2022 | Teadusagentuur
Tervituskõnet peab Linnar Viik Teisipäeval kostus Estonia teatrist suuremat suminat – sektoritevahelise mobiilsuse ehk SekMo koostööpäev tõi kokku rohkem kui 60 teadlast ja ettevõtjat. Osalejad arutasid EASi ja Eesti Teadusagentuuri ühisüritusel...
 
06.06.2022 | Teadusagentuur
„Euroopa horisont“ ringbiomajanduse partnerlus Circular Bio-based Europe (CBE JU) avab peagi esimese taotlusvooru. Eesti Teadusagentuur korraldab koos Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga infoseminari 16. juunil kl 10–11.30, et tutvustada...
 
03.06.2022 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur kutsub osalema veebiseminaril „Euroopa horisondi“ rahastamisreeglid, mis toimub 21. juunil kell 10.00-12.30 Teamsis.  Sihtrühm: Euroopa horisondi projektide praegused ja tulevased elluviijad ning kõik teised huvilised  ...
 

Pages