You are here

Contacts

Ministry of Education and Research

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Tõnis Lukas minister Minister [javascript protected email address]
Grete Landson spetsialist (ministri abi) Specialist (Assistant to the Minister) специалист (+372) 7350120 [javascript protected email address]
Kalmar Kurs ministri nõunik Adviser to the Minister советник министра (+372) 53326367 [javascript protected email address]
Marit Sepma ministri nõunik Adviser to the Minister советник министра (+372) 7354071 [javascript protected email address]
Juhani Jaeger ministri nõunik Adviser to the Minister советник министра [javascript protected email address]

Internal Audit Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Eve Sild osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7354040 [javascript protected email address]
Kristel Salum auditijuht Internal Audit Manager руководитель аудиторской проверки (+372) 7350383 [javascript protected email address]
Merle Plovits siseaudiitor Internal Auditor внутренний аудитор (+372) 7350183 [javascript protected email address]
Marit Jaaniste siseaudiitor Internal Auditor внутренний аудитор (+372) 7350168 [javascript protected email address]
Evald Veldemann siseaudiitor Internal Auditor внутренний аудитор (+372) 7350180 [javascript protected email address]

Area of Secretary General

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Kristi Vinter-Nemvalts kantsler Secretary General канцлер (+372) 7354080 [javascript protected email address]
Käroli Kärdi spetsialist (kantsleri abi) Specialist (Assistant to the Secretary General) специалист (+372) 7350245 [javascript protected email address]
Viive Rull kantsleri assistent (info kogumine ja ülevaadete koostamine) Assistant to the Secretary General помощник канцлера (+372) 7350256 [javascript protected email address]
Rain Sannik kriisijuht Head of Crisis Management кризисный управляющий (+372) 7350577 [javascript protected email address]
Elina Malleus-Kotšegarov hariduspsühholoogia nõunik Adviser (Educational Psychology) советник по психологии образования (+372) 7350324 [javascript protected email address]
Kati Aus hariduspsühholoogia nõunik Adviser (Educational Psychology) советник по психологии образования (+372) 7350224 [javascript protected email address]
Sten Kapten haridusinnovatsiooni nõunik Adviser (Education Innovation) советник по образовательным инновациям (+372) 7350243 [javascript protected email address]

Strategic Planning and Communications Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Keit Parts osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350280 [javascript protected email address]
Urmo Kiviselg kvaliteedijuht Quality Manager руководитель по качеству (+372) 7350380 [javascript protected email address]

Area of Communications

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Mari Annus kommunikatsioonijuht Head of Communications руководитель по коммуникации (+372) 7350119; 5276159 [javascript protected email address]
Veronika Gorbatenko nõunik Adviser советник (+372) 7350213 [javascript protected email address]
Aire Koik nõunik Adviser советник (+372) 7350155; 5252072 [javascript protected email address]
Marge Varma meediapädevuse nõunik Adviser on media literacy советник по медиакомпетентности (+372) 7350281 [javascript protected email address]
Anni Eerik konsultant Consultant консультант (+372) 7350247 [javascript protected email address]
Iiris Saluri konsultant Consultant консультант (+372) 7350615 [javascript protected email address]

Area of EU and International Cooperation

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Ülly Enn rahvusvahelise koostöö juht Director of EU and International Cooperation руководитель по вопросам международного сотрудничества (+372) 7354084 [javascript protected email address]
Anu Peljo eurokoordinatsiooni juht Head of EU Affairs руководитель по вопросам европейской координации (+372) 7350197 [javascript protected email address]
Liisa Ojaveer nõunik Adviser советник (+372) 7354049 [javascript protected email address]
Katrin Rein nõunik Adviser советник +33156622196 [javascript protected email address]
Ursula Tubli nõunik teadusküsimustes Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Counsellor for Scientific Affairs, Permanent Representation of Estonia to the EU cоветник по вопросам образованияи науки в Представительстве Эстонской Республики при Европейском Союзе (+32) 2 227 4337 [javascript protected email address]
Ülle Kurvits nõunik haridus- ja noorteküsimustes Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Counsellor for Educational and Youth Affairs, Permanent Representation of Estonia to the EU cоветник по вопросам образования и молодежи в постоянном Представительстве Эстонской Республики при Европейском Союзе (+32) 2 227 4337 [javascript protected email address]
Laura Limperk-Kütaru nõunik haridus- ja teadusküsimustes Eesti esinduses OECD ja UNESCO juures Counsellor for Educational and Scientific Affairs, Permanent Representation of Estonia to the OECD and UNESCO советник по вопросам образования и науки при представительстве ОЭСР и ЮНЕСКО Эстонии (+33) 156622195 [javascript protected email address]
Stella Timmer peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354037 [javascript protected email address]
Anna Linda Varik peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350137 [javascript protected email address]
Piret Sütt peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354046 [javascript protected email address]

Analysis Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Kersti Kõiv analüüsijuht Head of Analysis руководитель сферы анализа (+372) 7350194 [javascript protected email address]
Inga Kukk nõunik Adviser советник (+372) 7354027 [javascript protected email address]
Marianne Leppik nõunik Adviser советник (+372) 7350573 [javascript protected email address]
Laura Kirss teadusnõunik Science Adviser научный советник (+372) 7350148 [javascript protected email address]
Priit Laanoja juhtivanalüütik Chief Analyst главный аналитик (+372) 7350147 [javascript protected email address]
Meeli Murasov juhtivanalüütik Chief Analyst ведущий аналитик (+372) 7350174 [javascript protected email address]
Elsa Trumm juhtivanalüütik Chief Analyst ведущий аналитик (+372) 7350152 [javascript protected email address]
Triin Savisto analüütik Analyst аналитик (+372) 7350278 [javascript protected email address]
Kristel Vaher analüütik Analyst аналитик (+372) 7350268 [javascript protected email address]
Eda Tagamets analüütik Analyst аналитик (+372) 7350251 [javascript protected email address]
Ingrid Jaggo analüütik (statistika) Analyst (statistics) аналитик (+372) 7350315 [javascript protected email address]

Area of Strategic Planning

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Anu Lihtmaa strateegilise planeerimise juht Director of Strategic Planning руководитель стратегического планирования (+372) 7354006 [javascript protected email address]
Britt Järvet nõunik Adviser советник (+372) 7354073 [javascript protected email address]
Meelis Aunap peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350105 [javascript protected email address]
Merike Reiljan peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350302 [javascript protected email address]
Karin Mikk peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350176 [javascript protected email address]

Area of External Finances

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Inge Oopkaup välisvahendite juht Head of External Finances руководитель внешних средств (+372) 7350279 [javascript protected email address]
Ragne Hoff nõunik Adviser советник (+372) 7350306 [javascript protected email address]

Area of Learning Pathways

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Margus Püüa õpiradade valdkonna juht Head of Learning Pathways руководитель области путей обучения (+372) 7350290 [javascript protected email address]
Aivar Hiio peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350291 [javascript protected email address]
Heiti Pakk programmijuht Programme Manager руководитель программы (+372) 7350298 [javascript protected email address]
Elina Peekmann disainijuht Design Manager руководитель по дизайну (+372) 7350316 [javascript protected email address]
Peep Küngas andmearhitekt Data Architect архитектор данных (+372) 7350304 [javascript protected email address]

Human Resources Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Mailis Neppo osakonnajuhataja Head of Department руководитель отдела (+372) 7350193 [javascript protected email address]
Kadri Paumees peaekspert (koolitus- ja arendustegevus) Chief Expert (Training and Development) главный эксперт (+372) 7350299 [javascript protected email address]
Sören Jakobson peaekspert (värbamine ja arendustegevus) Chief Expert (Recruitment and Development) главный эксперт (+372) 7354072 [javascript protected email address]
Eeva Sirel sisekommunikatsiooni koordinaator Internal Communications Coordinator координатор внутренней коммуникации (+372) 7350382 [javascript protected email address]

Area of Employment Management

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Saale Kaing valdkonnajuht Head of Employment Management руководитель (+372) 7350204 [javascript protected email address]
Sandra Saar peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354038 [javascript protected email address]
Triinu Kiviselg peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350381 [javascript protected email address]

Legal Affairs Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Raina Loom osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350187 [javascript protected email address]
Kadi Mölder õigusnõunik (arhiivindus, kutsete süsteem, välisriigi kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, tõukefondid, andmekogud) Legal Adviser советник юстиции (+372) 7350234 [javascript protected email address]
Kristel Möller õigusnõunik Legal Advisor советник юстиции (+372) 7350102 [javascript protected email address]
Indrek Kilk õigusnõunik Legal Adviser советник юстиции (+372) 7350144 [javascript protected email address]
Kristi Aule Parmas õigusnõunik Legal Advisor советник юстиции (+372) 7354098 [javascript protected email address]
Elen Ruus õigusnõunik Legal Adviser советник юстиции (+372) 7350104 [javascript protected email address]
Sander Pelisaar õigusnõunik Legal Advisor советник юстиции (+372) 7350261 [javascript protected email address]
Maarja-Liisa Vahi õigusnõunik Legal Advisor советник юстиции (+372) 7350297 [javascript protected email address]
Mattias Suumann õigusnõunik Legal Advisor советник юстиции (+372) 7350576 [javascript protected email address]
Kristel Siimula-Saar õigusnõunik Legal Advisor советник юстиции (+372) 7350638 [javascript protected email address]
Tiina Silem õigusnõunik Legal Advisor советник юстиции (+372) 7350578 [javascript protected email address]
Margit Kiin õigusnõunik Legal Adviser советник юстиции (+372) 7350199 [javascript protected email address]

Area of External Evaluation

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Hille Voolaid nõunik Adviser cоветник (+372) 7350109 [javascript protected email address]
Evelyn Saul peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350117 [javascript protected email address]
Kaidi Maask peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350160 [javascript protected email address]
Rena Selliov analüütik Analyst аналитик (+372) 7350276 [javascript protected email address]
Mare Tamm peaekspert (Harjumaa, sh Tallinna üldhariduskoolid) Chief Expert главный эксперт (+372) 7350162; 56670951 [javascript protected email address]
Katrin Ohakas peaekspert (Jõgeva- ja Tartumaa, sh Tartu linn, Saaremaa, Muhu, Ruhnu koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid) Chief Expert главный эксперт (+372) 7354068; 56870346 [javascript protected email address]
Inna Mikli peaekspert (Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Raplamaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid) Chief Expert главный эксперт (+372) 7350579; 56256945 [javascript protected email address]
Ave Visor peaekspert (Harjumaa, sh Tallinna koolieelsed lasteasutused, Põlva-, Valga-, Viljandi-, Võrumaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid) Chief Expert главный эксперт (+372) 7350253; 56488596 [javascript protected email address]
Signe Vanker peaekspert (täiskasvanute täienduskoolitus, kutseharidus) Chief Expert главный эксперт (+372) 7354064 [javascript protected email address]
Ruth Elias peaekspert (Ida- ja Lääne-Virumaa koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid) Chief Expert главный эксперт (+372) 7350106; 56502275 [javascript protected email address]

Language Policy Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Andero Adamson osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350225 [javascript protected email address]
Sirli Zupping nõunik Adviser советник (+372) 7354025 [javascript protected email address]
Pille Põiklik peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350223 [javascript protected email address]

Area of Language Policy in General Education and VET

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Ingar Dubolazov üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna juht Head of Language Policy in General Education and VET руководитель сферы языковой политики в общем и профессиональном образовании (+372) 7350189 [javascript protected email address]
Viivian Jõemets peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350203 [javascript protected email address]
Anne Endjärv peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350207 [javascript protected email address]
Helna Karu peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350108 [javascript protected email address]
Anastassia Kallikorm peaspetsialist Chief Specialist главный специалист (+372) 7354047 [javascript protected email address]
Maire Kebbinau peaspetsialist Chief Specialist главный специалист (+372) 7350134 [javascript protected email address]
Svetlana Tsarjova peaspetsialist Chief Specialist главный специалист (+372) 7350314 [javascript protected email address]

Area of the Deputy Secretary General (General Education and Youth Policy)

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Liina Põld üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Deputy Secretary General for General Education and Youth Policy вице-канцлер политики общего образования и молодежи (+372) 7354050 [javascript protected email address]

General Education Policy Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Ülle Matsin osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350149 [javascript protected email address]

Area of State Schools Management

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Raivo Trummal riigikoolide pidamise valdkonna juht Head of State Schools Management руководитель сферы управления государственными школами (+372) 7350282 [javascript protected email address]
Meelis Mereküla nõunik Adviser советник (+372) 7350295 [javascript protected email address]
Tiiu Rahuoja nõunik Adviser советник (+372) 7350296 [javascript protected email address]
Sigre Kuiv peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350115 [javascript protected email address]
Ülle Laas peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354020 [javascript protected email address]
Anti Alasi peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350181 [javascript protected email address]
Triin Kaaver riigigümnaasiumide rajamise koordinaator Chief Expert главный эксперт (+372) 7354004 [javascript protected email address]
Raul Ammer protsessijuht Process Manager руководитель процессов (+372) 7350575 [javascript protected email address]

Area of General Education

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Annika Räim üldhariduse valdkonna juht Head of General Education руководитель сферы общего образования (+372) 7350216 [javascript protected email address]
Merlin Linde nõunik Adviser советник (+372) 7350190 [javascript protected email address]
Mare Oja nõunik Adviser советник (+372) 7354066 [javascript protected email address]
Pille Liblik nõunik Adviser советник (+372) 7354018 [javascript protected email address]
Kärt-Katrin Pere peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350358 [javascript protected email address]
Hele Liiv-Tellmann peaekspert Chief Specialist главный специалист (+372) 7350674 [javascript protected email address]
Liia Varend peaekspert Chief Specialist главный специалист (+372) 7350636 [javascript protected email address]
Mirjam Puumeister peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350239 [javascript protected email address]
Hanna Toom peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354058 [javascript protected email address]
Kristiina Paist peaekspert Chief Specialist главный специалист (+372) 7350242 [javascript protected email address]
Kaisa Musting peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350202 [javascript protected email address]
Kätlin Kalde peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350648 [javascript protected email address]
Mari Tikerpuu keskhariduse arendusjuht Development Manager (Upper-Secondary Education) руководитель развития среднего образования (+372) 7350126 [javascript protected email address]

Area of Pre-Primary Education

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Maila Rajamets valdkonna juht Head of Pri-Primary Education руководитель сферы начального образования (+372) 7350667 [javascript protected email address]
Tiina Peterson peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350114 [javascript protected email address]

Area of Educational Leadership and Teachers' Policy

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Heidi Uustalu haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna juht Head of Educational Leadership and Teachers' Policy руководитель сферы управления в образовании и политики в области профессии учителя (+372) 7350265 [javascript protected email address]
Maie Kitsing nõunik Adviser советник (+372) 7350113 [javascript protected email address]
Pille Kõiv peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350118 [javascript protected email address]
Anu Vau peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350510 [javascript protected email address]
Eneken Juurmann peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354060 [javascript protected email address]
Kea Mäesepp juhtivanalüütik Chief Analyst ведущий аналитик (+372) 7350206 [javascript protected email address]
Piret Sapp kohalike omavalitsuste koostöö ja koolivõrgu nõunik Adviser (Local Municipalities and School Network) советник (+372) 7350318 [javascript protected email address]
Salle Andresson üldhariduse peaekspert (+372) 7350145 [javascript protected email address]

Area of Inclusive Education

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Jürgen Rakaselg kaasava hariduse valdkonna juht Head of Inclusive Education руководитель сферы инклюзивного образования (+372) 7350232 [javascript protected email address]
Piret Liba nõunik Adviser советник (+372) 7350136 [javascript protected email address]
Ave Szymanel peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354063 [javascript protected email address]
Gerttu Aavik projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7350154 [javascript protected email address]

Youth and Talent Policy Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Riin Tamm osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350133 [javascript protected email address]
Martti Martinson noorteseire juht Head of Youth Monitoring руководитель молодежного мониторинга (+372) 7350288 [javascript protected email address]
Reelika Pirk analüütik Analyst аналитик (+372) 7350141 [javascript protected email address]

Area of Youth Work

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Kaire Soomets noorsootöö valdkonna juht Head of Youth Work руководитель области работы с молодежью (+372) 7350287 [javascript protected email address]
Aare Vilu peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350218 [javascript protected email address]
Katrin Siider peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350271 [javascript protected email address]
Katrin Olt peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350124 [javascript protected email address]

Area of Hobby Education

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Tormi Kotkas huvihariduse valdkonna juht Head of Hobby Education руководитель сферы образования по интересам (+372) 7350303 [javascript protected email address]

Area of Talent Policy

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Marek Järvik andepoliitika valdkonna juht Head of Talent Policy руководитель сферы политики в области талантов (+372) 7350166 [javascript protected email address]

Area of the Deputy Secretary General (Research and Development, Higher Education, Vocational Education and Training Policy)

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Renno Veinthal teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Deputy Secretary General for Research and Development, Higher Education, Vocational Education and Training Policy вице-канцлер по вопросам науки, развития и политики профессионального и высшего образования (+372) 7350292 [javascript protected email address]

Higher Education, Vocational Education and Training Policy and Lifelong Learning Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Margus Haidak osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350151 [javascript protected email address]

Area of Higher Education

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Kristi Raudmäe kõrghariduse valdkonna juht Head of Higher Education руководитель сферы высшего образования (+372) 7350186 [javascript protected email address]
Sigrid Vaher nõunik Adviser советник (+372) 7350263 [javascript protected email address]
Janne Pukk juhtivekspert Lead Expert ведущий эксперт (+372) 7350132 [javascript protected email address]
Tiina Laidvee juhtivekspert Lead Expert ведущий эксперт (+372) 7350121 [javascript protected email address]
Kai Treier peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350742 [javascript protected email address]

Area of Vocational Education and Training

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Teet Tiko kutsehariduse valdkonna juht Head of Vocational Education and Training руководитель сферы профессионального образования (+372) 7350273 [javascript protected email address]
Rita Kask nõunik Adviser советник (+372) 7350226 [javascript protected email address]
Jane Kallion peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354017 [javascript protected email address]
Aulika Riisenberg peaekspert Chief Specialist главный специалист (+372) 7350651 [javascript protected email address]
Marit Kuusk peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350274 [javascript protected email address]
Karin Ruul peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354099 [javascript protected email address]

Area of Skills and Qualifications Policy

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Külli All oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht Head of Skills and Qualifications Policy руководитель сферы политики навыков и профессий (+372) 7350249 [javascript protected email address]
Tiia Raudma nõunik Adviser советник (+372) 7350307 [javascript protected email address]
Kadi Rebassoo peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350264 [javascript protected email address]
Sigrid Ester Tani peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354023 [javascript protected email address]

Area of Adult Education Policy

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Merlin Tatrik täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna juht Head of Adult Education Policy руководитель сферы политики образования взрослых (+372) 7350196 [javascript protected email address]
Ena Drenkhan peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350110 [javascript protected email address]
Annaliisa Toom peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7354074 [javascript protected email address]
Kairi Solmann programmijuht Programme Manager руководитель программы (+372) 7350209 [javascript protected email address]
Merle Rosman programmi spetsialist Programme Specialist специалист программы (+372) 7354075 [javascript protected email address]
Ingrit Kera programmi spetsialist Programme Specialist специалист программы (+372) 7350534 [javascript protected email address]

Research and Development Policy Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Katrin Pihor osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350170 [javascript protected email address]
Pille Pikker nõunik Adviser советник (+372) 7350215 [javascript protected email address]
Toomas Murulo nõunik Adviser советник (+372) 7350217 [javascript protected email address]
Toivo Räim nõunik Adviser советник (+372) 7350125 [javascript protected email address]
Kairi Värv nõunik Adviser советник (+372) 7354048 [javascript protected email address]
Heidi Paju peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350138 [javascript protected email address]
Mariann Saaliste peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350214 [javascript protected email address]
Julia Rosend peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350277 [javascript protected email address]
Hella Lood peaekspert Chief expert главный эксперт (+372) 7354055 [javascript protected email address]
Katrin Mandra peaekspert Chief expert главный эксперт (+372) 7350142 [javascript protected email address]

Area of Research Infrastructure

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Martin Eessalu teadustaristu valdkonna juht Head of Research Infrastructure руководитель сферы научной инфраструктуры (+372) 7354061 [javascript protected email address]

Area of Deputy Secretary General (Administration)

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Pärt-Eo Rannap haldusküsimuste asekantsler Deputy Secretary General for Administration вице-канцлер по вопросам управления (+372) 7354010 [javascript protected email address]
Hannes Klausen infoturbejuht Head of Information Security руководитель по информационной безопасности (+372) 7350260 [javascript protected email address]

General Administration Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Mait Kask osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7354035 [javascript protected email address]

Area of Information Management

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Aire Õismäe infohalduse valdkonna juht Head of Document Management руководитель области управления информацией (+372) 7350259 [javascript protected email address]
Airi Undrits dokumendihaldussüsteemi peaspetsialist Chief Specialist (Document Management System) главный специалист по системе делопроизводства (+372) 7350255 [javascript protected email address]
Keidi Paldis dokumendihaldussüsteemi spetsialist Officer (Document Management) специалист по делопроизводству (+372) 7350210 [javascript protected email address]
Liina Lääne dokumendihaldussüsteemi spetsialist Officer (Document Management) специалист по делопроизводству (+372) 7350135 [javascript protected email address]
Grete Landson spetsialist (ministri abi) Specialist (Assistant to the Minister) специалист (+372) 7350120 [javascript protected email address]
Käroli Kärdi spetsialist (kantsleri abi) Specialist (Assistant to the Secretary General) специалист (+372) 7350245 [javascript protected email address]
Eva Tobreluts spetsialist Specialist специалист (+372) 7350179 [javascript protected email address]
Hele-Riin Mällo spetsialist Specialist специалист (+372) 7350270 [javascript protected email address]
Helle Kalliste spetsialist Specialist специалист (+372) 7350130 [javascript protected email address]
Evely Roositalu spetsialist Specialist специалист (+372) 7350320 [javascript protected email address]
Leana Kaasikmäe spetsialist Specialist специалист (+372) 7350200 [javascript protected email address]
Mariin Virro spetsialist Specialist специалист (+372) 7350165 [javascript protected email address]
Anu Koiduaru arhivaar Archivist архивариус (+372) 7350257 [javascript protected email address]
Aira Alet sekretär Secretary секретарь (+372) 7350220 [javascript protected email address]

Area of Administration Services

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Jaako Lindmäe haldusvaldkonna juht Head of Administration Services руководитель сферы сфера администрирования (+372) 7350355 [javascript protected email address]
Erki Tamm haldusteenuste koordinaator Coordinator of Management Services координатор административных услуг (+372) 7354034 [javascript protected email address]
Toomas Suiste haldusspetsialist-autojuht Maintenance Specialist/Driver административный специалист-водитель (+372) 7350252 [javascript protected email address]
Raimo Roht haldusspetsialist-autojuht Maintenance Specialist/Driver административный специалист-водитель (+372) 7350182 [javascript protected email address]
Inge Peetsalu puhastusteenindaja Cleaning Specialist уборщица [javascript protected email address]
Tatiana Guseva puhastusteenindaja Cleaning Specialist уборщица [javascript protected email address]

Area of State Assets Management

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Indrek Riisaar riigivara valitsemise valdkonna juht Head of State Assets Management руководитель сферы управления государственным имуществом (+372) 7350185 [javascript protected email address]
Kerttu Ilvesmets nõunik Adviser советник (+372) 7350266 [javascript protected email address]
Vilve Mäger nõunik Adviser советник (+372) 7350146 [javascript protected email address]
Urmas Jaagusoo hankenõunik Adviser (Procurements) советник по тендерам (+372) 7350293 [javascript protected email address]
Regina Siim ekspert Expert эксперт (+372) 7350175 [javascript protected email address]
Merle Märs ekspert Expert эксперт (+372) 7350140 [javascript protected email address]

Budget and Finance Management Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Marika Tuusis osakonnajuhataja Head of Department руководитель (+372) 7350150 [javascript protected email address]
Tiina Ellervee tegevuspõhise eelarvestamise arenduste juht Head of Activity-based Budgeting руководитель по развитию деятельностного бюджетирования (+372) 7350177 [javascript protected email address]
Pille Tarto eelarve juht Budget Manager руководитель управления бюджета (+372) 7350169 [javascript protected email address]
Tiia Ojasalu eelarve juht Budget Manager руководитель управления бюджета (+372) 7350319 [javascript protected email address]
Lii Alaver finantsarenduste juhtivekspert Lead Expert (Financial Development) ведущий эксперт в области финансового развития (+372) 7350131 [javascript protected email address]
Kristi Aasa teenuste arvestuse peaekspert Chief Expert (Service Accounting) главный эксперт в области расчета услуг (+372) 7350188 [javascript protected email address]
Tiina Kõllamaa finantsala peaekspert Chief Expert (Finances) главный эксперт финансовой области (+372) 7350163 [javascript protected email address]
Kristel Mägi finantsala peaekspert Chief Expert (Finances) главный эксперт финансовой области (+372) 7350275 [javascript protected email address]
Thea Veltri-Noor finantsala peaekspert Chief Expert (Finances) главный эксперт по финансированию (+372) 7350198 [javascript protected email address]
Kristi Laanoja finantsala peaekspert Chief Expert (Finances) главный эксперт финансовой области (+372) 7350101 [javascript protected email address]
Hille Vares finantsanalüütik Financial Analyst финансовый аналитик (+372) 7350272 [javascript protected email address]
Pirkko Külanurm välisvahendite nõunik Adviser (External Finances) советник по вопросам внешних средств (+372) 7350161 [javascript protected email address]

Area of Financial Accounting

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Katrin Jakobson finantsarvestuse valdkonna juht Head of Financial Accounting руководитель сферы финансового учета (+372) 7350139 [javascript protected email address]
Kristi Palm finantsarvestuse ekspert (välisvahendid) Expert эксперт финансового учета (+372) 7350248 [javascript protected email address]
Keith Kalma finantsarvestuse ekspert Expert эксперт финансового учета (+372) 7350173 [javascript protected email address]
Annika Suslov finantsarvestuse ekspert Expert эксперт финансового учета (+372) 7350172 [javascript protected email address]
Ivar Kangro finantsarvestuse ekspert Expert эксперт финансового учета (+372) 7350221 [javascript protected email address]
Kristel Pärn-Mägi finantsarvestuse ekspert Expert эксперт финансового учета (+372) 7354041 [javascript protected email address]

Technology Management Department

Name Ametikoht Position Position Phone E-post
Margit Grauen osakonnajuhataja Head of Department руководитель отдела (+372) 7350227 [javascript protected email address]
Hannes Alekand arendusjuht Head of Development руководитель развития (+372) 7350321 [javascript protected email address]
Margus Kärner andmeteenuste juht Head of Data Services руководитель услуг данных (+372) 7350570 [javascript protected email address]
Marko Mölder peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350143 [javascript protected email address]
Katre Suumann peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350192 [javascript protected email address]
Heljo Jenk peaekspert Chief Expert главный эксперт (+372) 7350571 [javascript protected email address]
Lauri Veski andmehalduse peaekspert Chief Expert (Data Management) главный эксперт в области управления данными (+372) 7350231 [javascript protected email address]
Katri Samarütel tugiteenuste juht Support Services Manager руководитель опорных услуг (+372) 7350233 [javascript protected email address]
Jüri Saar programmijuht Programme Manager руководитель программы (+372) 7350584 [javascript protected email address]
Kait-Kaarel Vaino süsteemiadministraator System Administrator системный администратор (+372) 7350153 [javascript protected email address]
Raivo Hirmo süsteemiadministraator System Administrator системный администратор (+372) 7302125 [javascript protected email address]
Stefan Artur Adov süsteemiadministraator System Administrator системный администратор (+372) 7350164 [javascript protected email address]
Nathan Coulter süsteemiadministraator System Administrator системный администратор (+372) 7354089 [javascript protected email address]
Brian René Jensen süsteemiadministraator System Administrator системный администратор (+372) 7350237 [javascript protected email address]
Ludvig-Erik Lidmets süsteemiadministraator System Administrator системный администратор (+372) 7350238 [javascript protected email address]
Indrek Rokk teadusvõrgu juht Research Network Manager менеджер научной сети (+372) 7302136 [javascript protected email address]
Imre Oolberg taristu juht Head of Infrastructure руководитель инфраструктуры (+372) 7350229 [javascript protected email address]
Anne Märdimäe võrguhaldur Network Customer Manager сетевой менеджер (+372) 7302115 [javascript protected email address]
Arvi Pihus võrguadministraator Network Administrator сетевой администратор (+372) 7302123 [javascript protected email address]
Meelis Kaljumäe võrguadministraator Network Administrator сетевой администратор (+372) 7302134 [javascript protected email address]
Toomas Nõgisto võrguadministraator Network Administrator сетевой администратор (+372) 7350228 [javascript protected email address]
Toomas Adson projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7350230 [javascript protected email address]
Raul Meriloo projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7354070 [javascript protected email address]
Agnes Kutsar projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7350269 [javascript protected email address]
Maria Ristkok projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7302114 [javascript protected email address]
Kairit Peekman projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7350100 [javascript protected email address]
Erkki Jakobson projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7350244 [javascript protected email address]
Anneli Kont projektijuht Project Manager руководитель проекта (+372) 7350385 [javascript protected email address]
Ave Ploomipuu kasutajatoe juht Customer Support Manager руководитель поддержки пользователей (+372) 7302118 [javascript protected email address]
Terje Savi haldur-konsultant Administrator-Consultant менеджер-консультант (+372) 7302110 [javascript protected email address]
Vladislav Tsaregorodtsev konsultant Consultant консультант (+372) 7302111 [javascript protected email address]
Marju Rosenberg konsultant Consultant консультант (+372) 7302130 [javascript protected email address]
Kristi Kruup konsultant Consultant консультант (+372) 7302129 [javascript protected email address]
Kaie Urbmets konsultant Consultant консультант (+372) 7302116 [javascript protected email address]
Ragne Põldaru konsultant Consultant консультант (+372) 7302119 [javascript protected email address]
Doris Allese tehniline konsultant Consultant технический консультант (+372) 7302124 [javascript protected email address]
Mihhail Selgitski tehniline konsultant Technical Consultant технический консультант (+372) 7354024 [javascript protected email address]
Marju Seling kasutuskogemuse projektijuht-analüütik Project Manager-Analyst (Customer Experience) аналитик, руководитель проектов пользовательского опыта (+372) 7350236 [javascript protected email address]
Marju Saarmets tootejuht Product Manager руководитель по продукции (+372) 7350286 [javascript protected email address]
Andero Piberman tootejuht Product Manager руководитель по продукции (+372) 7350267 [javascript protected email address]
Herje Tamm tootejuht-analüütik Project Manager-Analyst (IT) руководитель по продукции, аналитик (+372) 7350167 [javascript protected email address]
Eduard Demitšev tootejuht-analüütik Product Manager-Analyst руководитель по продукции, аналитик (+372) 7350572 [javascript protected email address]
Ilona Hallik tootejuht-analüütik Product Manager-Analyst руководитель по продукции, аналитик (+372) 7350308 [javascript protected email address]
Tiina Talts tootejuht-analüütik Product Manager-Analyst руководитель по продукции, аналитик (+372) 7302121 [javascript protected email address]
Kairi Valk tootejuht-analüütik Chief Specialist руководитель по продукции, аналитик (+372) 7350695 [javascript protected email address]
Vilve Roosioks tootejuht-analüütik Product Manager-Analyst руководитель по продукции, аналитик (+372) 7350763 [javascript protected email address]
Marit Teras tootejuht-analüütik Product Manager-Analyst руководитель по продукции, аналитик (+372) 7350128 [javascript protected email address]
Kenneth Muuli