Вы здесь

Valitsemisala uudised

25.01.2021 | Teadusagentuur
Eelmise aasta lõpus valmis Eesti riigiasutuste tellitud ja Eesti Teadusagentuuri rahastatud projekt, mille tulemused aitavad tõhusamalt ennetada ja lahendada kriisisituatsioone. Projekti MANTICUS APOLLO viisid läbi Cybernetica ASi, Tallinna...
 
20.01.2021 | Teadusagentuur
Avanenud on ERA-NET ForestValue  taotlusvoor toetamaks projekte, mis loovad teadmisi edendamaks metsade ja metsaressursside parimat võimalikku kasutamist ühiskonna huvides teel kliimaneutraalse ringmajanduse ja jätkusuutliku ühiskonna poole....
 
20.01.2021 | Teadusagentuur
Avanenud on maavarade teemaline ERA-MIN3 rahvusvaheline taotlusvoor. Konkursile oodatakse taotlusi, mis on suunatud vajaduspõhiselt metallide toorme, ehitusmaterjalide ja tööstuses kasutatavale mineraalse toorme valdkondadele. Konkurss on...
 
20.01.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur tuletab meelde, et õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on kuu aja pärast, 20. veebruaril. Sel aastal juba 20. korda toimuva konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimus- või loovtöö koostanud õpilastele võimalust...
 
19.01.2021 | Archimedes
Nüüd on viimane aeg oma organisatsiooni arenguvajadused projektiideeks formuleerida ning leida sarnaste huvide ja eesmärkidega partnerid nii Põhjamaadest kui Baltikumist. Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja...
 
18.01.2021 | Teadusagentuur
Ühiskonkurss „Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation“ avaneb veebruaris 2020. Konkursile oodatakse uurimisprojekte, mis käsitlevad põllukultuuride ja loomakasvatuse süsteemide (taas)...
 
15.01.2021 | Teadusagentuur
Eelmisel aastal said alguse 19 uurimisprojekti erinevatel ResTA programmi fookusteemadel. 18.–25. jaanuaril 2021 on avatud täiendav taotlusvoor fookusteemal 2c „Teravilja ja piima väärindamine“. ResTA programm toetab ettevõtluse vajadusest lähtuvat...
 
14.01.2021 | Teadusagentuur
14. jaanuaril 2021 avanes ERA-Net JPIAMR-ACTION rahvusvaheline taotlusvoor antimikroobse resistentsuse kujunemise ja edasikandumise piiramise võimaluste uurimiseks. Taotlemine on kaheastmeline ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 16. märts 2021 (...
 
12.01.2021 | Teadusagentuur
21. jaanuaril toimub Eesti Maaülikooli korraldatav veebikonverents „Aidates Eesti tolmeldajaid“, kus tutvustatakse  projektiga “Mesilaste hukkumise vähendamise võimalused“ seotud vahetulemusi ja antakse ülevaade edasistest uuringusuundadest....
 
11.01.2021 | Teadusagentuur
2017. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruanne tõi välja, et rahvastiku arvu vähenemist on võimalik kompenseerida sündimuse suurendamise ja sisserändega. Tööealise elanikkonna vähenemist aitab suurem sündimus tasakaalustada alles 20–25 aasta pärast...
 

Страницы