Вы здесь

Valitsemisala uudised

04.08.2020 | Archimedes
Alates 1. augustist jätkab sihtasutus Archimedes Euroopa Liidu hariduskoostöö-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordineerijana ning SALTO osaluse ja informatsiooni ressursikeskusena. „Alates 1. augustist...
 
03.08.2020 | HITSA
Kõik on oodatud haridusasutuste ja iduettevõtete ühise koosloomeprogrammi lõpuseminarile ning projektide tunnustamisüritusele. Kõik huvilised on oodatud haridusasutuste ja iduettevõttete koosloomeprogrammi lõpuseminarile ja...
 
31.07.2020 | Archimedes
Alates 1. augustist lähevad haridus- ja noorteameti (HarNo) koosseisu Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA), akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) ja riiklikud ning struktuuritoetustega seotud kõrgharidus- ja...
 
31.07.2020 | HITSA
HITSA tegevuste Haridus- ja Noorteametisse ülemineku puhul teevad juhatuse liikmed väikese ülevaate organisatsiooni ajaloost. Head sõbrad!Uue õppeaasta eel on toimumas oluline sündmus. Oma tegevuse lõpetab Hariduse Infotehnoloogia SA ja meie...
 
30.07.2020 | Innove
Alates 1. augustist 2020 lähevad kõik Sihtasutus Innove tegevused üle uuele riigiasutusele nimega Haridus- ja Noorteamet, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus. 3. juunil 2020 võttis Riigikogu vastu seadusemuudatused,......
 
30.07.2020 | Archimedes
Käesoleva aasta 17. augustil tunnustatakse 4000 € suuruse stipendiumiga 22 silmapaistvat värsket gümnaasiumilõpetajat, kes siirduvad õppima välismaa ülikoolidesse. Stipendiumiga toetatakse Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse...
 
30.07.2020 | HITSA
Kogusime pildilisele ajajoonele mõned teetähised sellest kevadest, mil Eesti õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate argipäev üleöö tundmatuseni muutus. Ütlust, et 2020. aasta kevad oli eriline, kuuleb tänavu tihti ja erinevatest allikatest. Ka meie...
 
27.07.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur toetab tänavu Mobilitas Pluss programmi vahendusel välismaalt Eesti teadusasutustesse järeldoktorantuuri tulevate teadlaste uurimisprojekte kogusummas kolme miljoni euroga. Kokku laekus taotlusvooru 116 avaldust 39 riigist....
 
27.07.2020 | HITSA
Seoses Haridus- ja Noorteameti loomisega lähevad 1. augustist 2020 Haridus- ja Noorteametile muutumatul kujul üle ka kõik HITSA tegevustega seotud õigused ja kohustused (sh lepingud).  Seoses Haridus- ja Noorteameti...
 
21.07.2020 | Innove
Käesoleva aasta 1. augustist alustav Haridus- ja Noorteamet ootab kandideerima osakonna juhataja ametikohtadele.   Ootame tööle noortevaldkonna kvaliteedi ja arenguseire osakonna juhatajat;  õppekava ja õppevara osakonna juhatajat. Kandideerimiseks...
 

Страницы