Вы здесь

Международное сотрудничество

Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus KredEx ja StartUp Estonia toetavad 300 000 euroga haridusvaldkonna idufirmade loomist. Järgmise kahe aasta jooksul panustatakse idufirmade lahendustesse ja nende kasutamisse koolides.

 

На минувшей неделе состоялась встреча на высоком уровне ЮНЕСКО, посвященная теме образования. На встрече обсуждали процесс достижения целей в сфере образования, заданных Программой устойчивого развития ООН 2030. Эстонию снова отметили как инновационное государство, жители которого открыты к нововведениям и цифровым решениям в образовании.

 

Estonia was set as an example with its openness for innovation and digital solutions in education at the UNESCO Global Education Meeting that took place this week in Brussels, Belgium.

 

Sel nädalal toimunud UNESCO hariduse tippkohtumisel arutati ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 haridusvaldkonna eesmärkide täitmist. Eestit tõsteti taas esile kui novaatorlikku riiki, kus inimesed on avatud haridusuuendustele ja digilahendustele.

 

Eile lõppenud Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkonna visiidil Kopenhaagenisse tõdeti ühiselt Taani kolleegidega, et haridusvaldkonna suurimad väljakutsed seisnevad tipptaseme hoidmises ning 21. sajandi ootuste ja vajadustega kohanemises.

 

Today and tomorrow, Deputy Secretary Generals Ivar Sikk and Mikk Kasesalk are in Copenhagen, Denmark to discuss with their Danish counterparts cooperation between both countries as well share experiences and best practices on shaping education policy.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerid Ivar Sikk ja Mikk Kasesalk viibivad täna ja homme Kopenhaagenis, et arutada oma Taani kolleegidega kahe riigi ministeeriumide vahelist koostööd ning mõlemapoolseid kogemusi ja parimaid praktikaid hariduspoliitika kujundamisel.

 

Eile ja täna tähistati Tallinnas 10 aasta möödumist Eesti ja Baltimaade kaasamisest Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus. Lisaks arutasid riikide esindajad programmi tulevikku ja edasisi tegevusi.

 

Eile kohtusid Brüsselis Euroopa teadusministrid andmaks strateegilisi suuniseid järgmise Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ kujundamiseks. Eesti jaoks on oluline, et aruteludes raamprogrammi tuleviku üle seatakse olulisele kohale liikmesriikide suur roll otsustamisel ja võrdsete võimaluste tagamine prioriteetide seadmisel.

 

The Estonia’s Government adopted Estonia’s views on the European Solidarity Corps and the Erasmus programme at its today’s session. Estonia will support enhancing civil initiative among Estonian youth by way of participation in solidarity projects and providing increased funding for the student mobility and internationalisation programme Erasmus.

 

Страницы