Вы здесь

Цифровая революция

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi digitaalse õppevara arendamise ja kasutuselevõtu toetusmeetmest sai rahastuse 39 haridusasutuste, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja MTÜ-de esitatud projekti kogusummas 1,71 miljonit eurot.

 

К 2022 году будет обновлена IT-инфраструктура всех общеобразовательных школ и профессиональных училищ Эстонии. В выведение школьных локальных сетей на новый уровень будет инвестировано 8,27 миллиона евро.

 

Aastaks 2022. saavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolide IT-taristud renoveeritud. Koolide sisevõrkude uuele tasemele viimist toetatakse 8,27 miljoni euro eest.

 

Täna 12. aprillil algusega kell 12.30 esitletakse Tallinnas Sõle ujulas ujumise algõpetuse e-õppematerjale, mis sobivad kasutamiseks kõigile, kes soovivad ise ujuma õppida või tegelevad ujumise õpetamisega. Alguse saab ka teavituskampaania, milles Luule Komissarov, Ott Tänak, Tõnis Niinemets ja Martin Lapin kutsuvad kõiki Eesti inimesi ujuma õppima.

 

ЦУ Innove в сотрудничестве c HITSA и министерством образования и науки проводит пилотную уровневую работу по измерению цифровой грамотности, в которой примут участие ученики 9-х и 12-х классов, а также третьекурсники профессиональных училищ. В школах, вошедших в выборку, уровневая работа пройдет с 1 по 5 апреля, остальные школы, пожелавшие принять участие в тестировании, проведут уровневую работу в период с 8 по 26 апреля. В выборку вошли 3219 учащихся: девятиклассники из 64 школ, двенадцатиклассники из 60 школ, а также студенты 25 профессиональных училищ.

 

Käesoleva aasta sügisest käivitub Haridus- ja teadusministeeriumi, Hariduse Infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA), kutseõppeasutuste, kõrgkoolide ja IT ettevõtete koostöös IT Akadeemia pilootprojekt kutsehariduses, millega luuakse noortele võimalus tipptasemel õppeks tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti erialal.

 

Täna tutvustatud haridusvaldkonna tehnoloogitrendide raporti esitlusel ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et tehnoloogia kasutamine õppetöös on Eesti koolides juba väga tavaline, kuid soovime, et Eesti lapsed ja noored ei piirduks ainuüksi tehnoloogia kasutamisega, vaid hakkaksid ka  ise seda looma. „Tehnoloogia loomise oskuste kujundamine peab olema lahutamatu osa hariduseset. IT haridus peab saama kõigile õpilastele kättesaadavaks,” sõnas Mailis Reps.

 

Estonia’s Ministry of Education and Research, foundation KredEx together with Startup Estonia support startups in education technology industry with 300 000 euros. In next two years the government will invest in the solutions of startup companies and their implementation in Estonian schools.

 

Министерство образования и науки совместно с целевым учреждением KredEx и Startup Estonia окажет поддержку созданию стартапов в сфере образования в размере 300 000 евро. В течение последующих двух лет эти средства будут инвестированы в решения, которые предлагают стартапы, а также в создание условий для их использования в школах.

 

Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus KredEx ja StartUp Estonia toetavad 300 000 euroga haridusvaldkonna idufirmade loomist. Järgmise kahe aasta jooksul panustatakse idufirmade lahendustesse ja nende kasutamisse koolides.

 

Страницы