Võitjate tunnustamine

Esita tunnustamiseks
rahvusvaheliste võistluste
võitjaid Lähemalt »

Tasuta kursused

Tasuta kursused
täiskasvanutele
2016. a II poolel
Lähemalt »

Õppetoetus

Taotlema on oodatud kõik
täiskoormusel õppivad,
vähekindlustatud peredest
pärit tudengid. Lähemalt »

Elukestev õpe

Elukestva õppe strateegia
paneb paika järgnevate
aastate olulisemad
hariduseesmärgid. Lähemalt »

Huvitav Kool

Algatusega soovitakse muuta Eesti kool huvitavaks õpilasele, õpetajale,
lapsevanemale, hariduse toetajatele
ja sõpradele. Lähemalt »