Sa oled siin

Valitsemisala uudised

30.01.2020 | Innove
Pakume võimalust viibida riigieksamitel välisvaatlejana ehk jälgida eksamikorrast kinnipidamist. Oodatud on nii uued kui ka kogenud välisvaatlejad. Töö piirkond: Tallinn ja Harjumaa. Välisvaatlejana osalemise tingimused on:   vähemalt keskhariduse;...
 
30.01.2020 | HITSA
HITSA avas IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvooru, et toetada kõrgkoolides erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamist mitte IKT-valdkonna õppekavadel. Taotlusi on oodatud esitama kõik Eesti kõrgkoolid...
 
29.01.2020 | HITSA
HITSA kuulutab välja hanke ProgeTiigri programmi piirkondlike nõustajate leidmiseks. Nõustajatest saavad maakondades ProgeTiigri programmi saadikud, kes hakkavad üle Eesti maakondades IT-ainete kättesaadavust edendama...
 
28.01.2020 | Archimedes
Täna, 28. jaanuaril esitlesid Tartu Ülikool ja Bolt Tartu Ülikooli isejuhtivate sõidukite labori jaoks hangitud katseautot. Tipptehnoloogiaga varustatud autoga hakatakse tegema eksperimente mitmes teadus-arendussuunas ja juba tänavu soovitakse jõuda...
 
27.01.2020 | Archimedes
Kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 12 avatakse Tartu Ülikooli Delta keskus, mis on põhjamaade üks moodsamaid digitehnoloogilise, analüütilise ja majandusmõtte kandjaid. Delta keskus koosneb õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast ning koondab enam...
 
27.01.2020 | HITSA
Neljapäeval, 6. veebruaril 2020 toimub Digipeegel.ee ja kutse.digipeegel.ee ümbertõstmine ühest serverist teise, mis tõttu sel ajal keskkonda kasutada ei saa. Teenusele pääseb taas ligi 7. veebruaril.Palume võimalike ebamugavuste pärast vabandust!...
 
24.01.2020 | Innove
Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus korraldab täienduskoolitusi õpetajatele, õppejuhtidele ja haridusametnikele, kelle tööks on korraldada muu kodukeelega laste eestikeelset õpet. Äsja algas registreerumine 2020. aasta...
 
23.01.2020 | Teadusagentuur
Euroopa koostöövõrgustik ERA-NET Cofund SusCrop plaanib avada 4. veebruaril 2020 uue ühiskonkursi. Esitatavad taotlused peavad olema multidistsiplinaarsed ning sisaldama vähemalt ühte neljast SusCrop internetilehel toodud teadussuunast. ETAg...
 
23.01.2020 | Innove blogi
Eesti elukestva õppe strateegia 2020 on seadnud eesmärgiks Eesti haridussüsteemi ülemineku e-hindamise kasutamisele. Keeleoskuse e-hindamisega alustati 2014. aastal, kui tehti esimest korda eesti keele e-tasemetöö teises kooliastmes. Katsetööde...
 
23.01.2020 | Innove blogi
Millises suunas on liikunud ja kui kaugele jõudnud matemaatika e-testide arendamine? Sel õppeaastal on Eesti haridusteemade seas suurel määral tähelepanu pälvinud põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamise ettepanek. Sel teemal sõnavõtjad on... Loe...
 

Lehed