Sa oled siin

Valitsemisala uudised

08.01.2021 | Archimedes
Erasmus+ õpirändes saavad osaleda kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja millel on Erasmuse kõrgharidusharta. Kõikide uueks programmiperioodiks kõrgharidushartat taotlenud kõrgkoolide taotlused rahuldati...
 
08.01.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri (ETAg) arengukava aastateks 2021–2027 keskendub varasemast enam teaduse ühiskondliku ja majandusliku mõju suurendamisele ning oma rolli tugevdamisele selle saavutamiseks. Eesti Teadusagentuuri nõukogu esimees ning Haridus- ja...
 
07.01.2021 | Teadusagentuur
Sel aastal asuvad teadlased 92 Eesti Teadusagentuuri (ETAg) rahastatud uue uurimisprojekti raames otsima vastuseid küsimustele taas väga erinevatel teemadel galaktikatest geenideni. „Oluline on see, et algavad projektid esindavad kõiki erinevaid...
 
04.01.2021 | Teadusagentuur
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) on 14 Euroopa riigi 16 teadust ja innovatsiooni rahastava riikliku organisatsiooni (Joint Programming Initiative Urban Europe’i liikmed) poolt loodud ERA-NET. Selle raames kuulutatakse välja...
 
04.01.2021 | Archimedes
Alates 1. jaanuarist 2021 liikusid sihtasutuse Archimedes tegevused Haridus- ja Noorteameti koosseisus tegutsevasse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri. „Mul on hea meel, et Archimedese liitumisega jõudis lõpule Haridus- ja Noorteameti...
 
01.01.2021 | Archimedes
Seoses Haridus- ja Noorteameti loomisega nelja senise haridusvaldkonna asutuse (sihtasutus Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, sihtasutus Innove ning Eesti Noorsootöö Keskus) baasil sihtasutus Archimedes likvideeritakse. Haridus- ja...
 
31.12.2020 | Archimedes
Detsembris Saksamaa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimunud kolmandal üleeuroopalisel noorsootöö konvendil tõdeti, noorte häält tuleb rohkem kuulda võtta. Kolmandat korda toimunud foorum tõi kokku pea 1000 poliitikakujundajat, teadlast ja...
 
30.12.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri (ETAg-i) taotlusvoorud järeldoktoritele ja välismaalt Eestisse tagasi pöörduda soovivatele teadlastele avanevad 1. jaanuaril 2021. Toetusi saavad taotleda teadusasutused, kõrgkoolid ja ettevõtted. Taotluse esitamise tähtaeg on...
 
29.12.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri (ETAg) nõukogu rahuldas Andres Koppeli avalduse juhatuse esimehe lepingu lõpetamiseks 31. detsembril. Kuni uue juhatuse esimehe määramiseni täidab alates 1. jaanuarist 2021 ETAg-i juhtimise ülesandeid volituse alusel praegune...
 
28.12.2020 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur korraldab alates 2021.a jaanuarist sissejuhatavad veebiseminarid EL uue teadus- arendus- ja innovatsioonitegevuse raamprogrammi „Euroopa horisont“ tutvustuseks. „Euroopa horisondi“ tööprogrammid ja mudelleping avaldatakse alles...
 

Lehed