Sa oled siin

Valitsemisala uudised

17.06.2019 | Innove
Apellatsiooniperioodil saab riigieksamitöödega tutvuda ajavahemikul 21.- 28. juuni 2019. a. Riigieksamitöö punktidega osade kaupa on võimalik tutvuda Eksamite Infosüsteemist (EIS), kust saab alates 20.06.2019 esitada avalduse elektroonse...
 
17.06.2019 | Teadusagentuur
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja Tartu Ülikooli eetikakeskus alustasid koostööd Eesti Teadusagentuuri tellitud uurimisprojektis, mille käigus töötatakse välja soovitused riikliku teaduseetika toetamise ja seiramise...
 
17.06.2019 | Archimedes
SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Sisekaitseakadeemia seitsmeks aastaks. Sisekaitseakadeemia on esimene õppeasutus, mis läbis uue tsükli institutsionaalse akrediteerimise....
 
17.06.2019 | Innove
Tugispetsialistide (logopeedide, eripedagoogide, psühholoogide) puudusest Eestis on saanud üldtuntud teave. Pikas plaanis tuleb spetsialiste kindlasti juurde koolitada, kuid see võtab aastaid. Kuidas toimida juba täna nii, et vähese ressursi juures...
 
17.06.2019 | HITSA
Alates uuest 2019/2020 õppeaastast jõuab Eesti õpetajateni maailmas populaarne mänguline matemaatika õppekeskkond Matific, mis on mõeldud kasutamiseks lasteaiaealistele ja kuni 6 klassi õpilastele...
 
17.06.2019 | HITSA
Kultuurikatlas toimub Euroopa suurim teadus- ja haridusvõrkude konverents TNC19, mis toob Eestisse IT valdkonna asjatundjaid kogu maailmast. Eesti poolt võõrustab konverentsi HITSA EENet. 16.-20. juunil 2019 toimub Kultuurikatlas Euroopa suurim...
 
14.06.2019 | HITSA
Õige pea valmivad ülikoolide ja koolide koostöös uued gümnaasiumi informaatika valikkursused. Kursuste maht on 35 akadeemilist tundi, mille hulgas on nii teooria kui ka praktiline osa. Õige pea valmivad ülikoolide ja koolide koostöös uued...
 
13.06.2019 | Innove
Põhikooli lõpetamiseks tuli õpilasel sooritada lõpueksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines. Riiklikud põhikooli eksamid on kõigis koolides ühesugused ja toimuvad samaaegselt. 3. juunil toimunud eesti keele eksamil osales 9103, eesti keel......
 
13.06.2019 | Innove
Suvi on haridusasutustes väga vaikne aeg. Koos nendega puhkab ka Innove Rajaleidja. Alates 1. juulist kuni 4. augustini on kõik Rajaleidja keskused üle Eesti suletud. Nõustamise aegu saab kokku leppida infotelefonil... Loe edasi The post...
 
13.06.2019 | HITSA
Et kõigil õpilastel olenemata elukohast oleks võimalus oma kodukandis IT-õpet saada, alustasid 2019. aasta kevadel Eesti maakondades tööd HITSA ProgeTiigri programmi piirkondlikud nõustajad. Et kõigil õpilastel olenemata elukohast oleks...
 

Lehed