Sa oled siin

Valitsemisala uudised

08.07.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur ootab õpilasleiutajate riiklikule konkursile noorte nupukaid leiutisi. Osaleda saavad kõik noored alates eelkoolist kuni 12. klassini. Vanemates vanuserühmades on võimalik konkursil osaleda ka uurimuslike praktiliste- ja...
 
07.07.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri osalusega Horisont 2020 projekti GEARING-Roles raames on käivitunud konkurss, kuhu oodatakse üliõpilaste töid, mis käsitlevad vastuseisu soolisele võrdsusele. Osaleda saavad nii kirja- kui kunstihuvilised tudengid: oodatud on...
 
07.07.2021 | Teadusagentuur
Valminud on Eesti Teadusagentuuri tellitud uuringu „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonnahaiguste täppisennetuses” lõpparuanne. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kuidas kasutada geeniandmeid haigusi...
 
06.07.2021 | Teadusagentuur
Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss ootab taas huvitavaid ja silmapaistvaid teadustöid! Kandideerida saavad üliõpilased kõigilt erialadelt ning kõrghariduse astmetelt. Esitatav teadustöö peab olema valminud 2020. või 2021. aastal. Eesti...
 
30.06.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur kutsub esitama kandidaate teaduse populariseerimise auhindadele, millega tunnustatakse säravaid teadusest kõnelejaid ning innustatakse teadusest ühiskonnas rohkem rääkima ja kirjutama. ETAg-i teaduskommunikatsiooni osakonna...
 
29.06.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu otsustas 17. juunil toimunud koosolekul anda 2021. ja 2022. aastal välja kokku 12 arendusgranti (kaheksa sellel ja neli järgmisel aastal) kogumahus 1 194 750 eurot. Arendusgrandi eeltaotlusi esitati 76....
 
25.06.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur on asutaja ja pikaajaline liige ühenduses Science Europe, mis koondab Euroopa teadust rahastavaid organisatsioone ja suuri teadusasutusi ning mille eesmärk on toetada Euroopa teadust ja teadusruumi.    Eelmisel nädalal...
 
22.06.2021 | Teadusagentuur
Euroopa Liidu uue teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi, “Euroopa horisondi” algus toob võrreldes eelmise programmiga Horisont 2020 kaasa mõned olulised muudatused. Üks tähtsatest muudatustest, mis mõjutab suurt osa programmis osaleda...
 
15.06.2021 | Teadusagentuur
Uuringuga soovitakse teada saada, kuidas on õnnestunud programmi RITA eesmärkide täitmine. Tulemused on vajalikud eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) kui tulevaste meetmete eest vastutajale, aga ka teistele ministeeriumitele, kes saavad...
 
08.06.2021 | Teadusagentuur
Algatuse raames valminud videoseeria tutvustab teadusuuringuid, mis said alguse Eesti Teadusagentuuri 2020. aasta koroonateemaliselt ideekorjelt. Konkreetsed uurimisteemad valiti välja koostöös ministeeriumide ja teadlastega Eesti ühiskonnale...
 

Lehed