Sa oled siin

Valitsemisala uudised

09.04.2021 | Teadusagentuur
Täna, 9. aprillil kinnitas nõukogu Eesti Teadusagentuuri 2020. aasta majandusaasta aruande. Eelmisel aastal viis agentuur läbi rekordiliselt suure uurimistoetuste vooru ning lisavoorud uuringuteks Eesti teaduse ja ühiskonna toetamiseks COVID-19 ajal...
 
08.04.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri tellitud uuringu lõpparuanne näitab, et osalus Euroopa Liidu raamprogrammide partnerlustes on toetanud Eesti teadmispõhist arengut, tihendanud rahvusvahelist koostööd ja aidanud kaasa Euroopa Liidu ühiste eesmärkide täitmisele...
 
06.04.2021 | Teadusagentuur
Selleks, et hinnata metsa ökosüsteemi arengut, on vaja järjepidevalt metsa aluskihti jälgida. Praegu aga sellised andmed valdavalt puuduvad. Aasta alguses avaldas Tartu observatooriumi maastike kaugseire kaasprofessor Jan Pisek koos kolleegidega...
 
05.04.2021 | Teadusagentuur
Valminud on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse uuring „Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses“. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, milline on soolise võrdõiguslikkuse olukord Eesti...
 
01.04.2021 | Teadusagentuur
31. märtsil lõppes Eesti Teadusagentuuri personaalsete uurimistoetuste taotlusvoor. 2022. aastal algavatele uurimisprojektidele esitati kokku 340 taotlust, neist 30 järeldoktori-,  73 stardi- ja  237 rühmagrandile. Aprillis toimub taotluste...
 
31.03.2021 | Teadusagentuur
Valminud on uuringu “Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused” lõppraport. Eesmärgiks oli kaardistada Eesti rikkaliku ajaloo- ja kultuuripärandi võimalusi rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismitoodete sünniks. Uuring leidis, et  kõige...
 
30.03.2021 | Teadusagentuur
1. aprillil toimuval virtuaalüritusel tutvustavad oma teadustööd 55 noort, kes jõudsid 2021. aasta õpilaste teadustööde konkursil teise vooru. Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Alliku sõnul toimub iga-aastane...
 
29.03.2021 | Archimedes
Äsja vastu võetud Erasmus+ järgmise seitsme aasta programmi esimesed rahastusvoorud jõuavad kätte juba õige pea. Toetust saab taotleda 11. mail ja 20. mail 2021. Programmi eesmärk on kaasata varasemast enam eri kultuurilise, sotsiaalse ja...
 
26.03.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur esitas naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet 48 Eesti teadlase nimed. Portaal aitab tõsta teadlaste rahvusvahelist tuntust ning on teadlastele ja teadusasutusele praktiline abivahend leidmaks sobivaid projektipartnereid...
 
25.03.2021 | Teadusagentuur
Veebruari lõpus avaldas Läti riiklik hariduse edendamise agentuur (State Education Development Agency) projektid, mis saavad rahastuse Balti teaduskoostööprogrammi viimases, Läti voorus. Kaheksa projekti elluviimist toetatakse kokku ligi 7,5 miljoni...
 

Lehed