Sa oled siin

Valitsemisala uudised

19.01.2021 | Archimedes
Nüüd on viimane aeg oma organisatsiooni arenguvajadused projektiideeks formuleerida ning leida sarnaste huvide ja eesmärkidega partnerid nii Põhjamaadest kui Baltikumist. Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja...
 
18.01.2021 | Teadusagentuur
Ühiskonkurss „Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation“ avaneb veebruaris 2020. Konkursile oodatakse uurimisprojekte, mis käsitlevad põllukultuuride ja loomakasvatuse süsteemide (taas)...
 
15.01.2021 | Teadusagentuur
Eelmisel aastal said alguse 19 uurimisprojekti erinevatel ResTA programmi fookusteemadel. 18.–25. jaanuaril 2021 on avatud täiendav taotlusvoor fookusteemal 2c „Teravilja ja piima väärindamine“. ResTA programm toetab ettevõtluse vajadusest lähtuvat...
 
14.01.2021 | Teadusagentuur
14. jaanuaril 2021 avanes ERA-Net JPIAMR-ACTION rahvusvaheline taotlusvoor antimikroobse resistentsuse kujunemise ja edasikandumise piiramise võimaluste uurimiseks. Taotlemine on kaheastmeline ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 16. märts 2021 (...
 
12.01.2021 | Teadusagentuur
21. jaanuaril toimub Eesti Maaülikooli korraldatav veebikonverents „Aidates Eesti tolmeldajaid“, kus tutvustatakse  projektiga “Mesilaste hukkumise vähendamise võimalused“ seotud vahetulemusi ja antakse ülevaade edasistest uuringusuundadest....
 
11.01.2021 | Teadusagentuur
2017. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruanne tõi välja, et rahvastiku arvu vähenemist on võimalik kompenseerida sündimuse suurendamise ja sisserändega. Tööealise elanikkonna vähenemist aitab suurem sündimus tasakaalustada alles 20–25 aasta pärast...
 
08.01.2021 | Archimedes
Erasmus+ õpirändes saavad osaleda kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja millel on Erasmuse kõrgharidusharta. Kõikide uueks programmiperioodiks kõrgharidushartat taotlenud kõrgkoolide taotlused rahuldati...
 
08.01.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuuri (ETAg) arengukava aastateks 2021–2027 keskendub varasemast enam teaduse ühiskondliku ja majandusliku mõju suurendamisele ning oma rolli tugevdamisele selle saavutamiseks. Eesti Teadusagentuuri nõukogu esimees ning Haridus- ja...
 
07.01.2021 | Teadusagentuur
Sel aastal asuvad teadlased 92 Eesti Teadusagentuuri (ETAg) rahastatud uue uurimisprojekti raames otsima vastuseid küsimustele taas väga erinevatel teemadel galaktikatest geenideni. „Oluline on see, et algavad projektid esindavad kõiki erinevaid...
 
04.01.2021 | Teadusagentuur
ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) on 14 Euroopa riigi 16 teadust ja innovatsiooni rahastava riikliku organisatsiooni (Joint Programming Initiative Urban Europe’i liikmed) poolt loodud ERA-NET. Selle raames kuulutatakse välja...
 

Lehed