Sa oled siin

Valitsemisala uudised

26.03.2019 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur (ETAg) kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on uuringuga „Tehisintellekti kasutamise võimalused e-valitsemises“, mille lähteülesande on kokku pannud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning...
 
26.03.2019 | Innove
4. veebruarist kuni 24. märtsini viis Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga üldhariduskoolides läbi rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused, kus osales kokku 455 kooli ja ligikaudu 28 000 õpilast. Oma arvamust oli... Read more » The...
 
25.03.2019 | HITSA
Täna, 25. märtsil 2019 sai HITSA-le teatavaks, et kolme nädala jooksul on olnud asutuse töövahendist kättesaadavad andmefailid, mis sisaldasid teavet 25 õppeasutuse 2017. aasta vastuvõtu kohta. HITSA sulges ligipääsu koheselt, teavitas partnereid ja...
 
22.03.2019 | Innove
Homme, 23. märtsil algab ETV2 ekraanil Eesti oma kutsehariduse põnev võistlussaade, mida juhib särtsakas Laura Prits. Kevadperioodil jõuab eetrisse kümme episoodi, millest üheksa filmitakse kutsekoolides üle Eesti ning viimane saade... Read more...
 
22.03.2019 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi tellimusel korraldatava uuringuga, mille eesmärk on leida viis selleks, et võimalikult paljude Eesti elanike...
 
22.03.2019 | Archimedes
Kuulutasime välja EMP/Balti teaduskoostööprogrammiga taotlusvooru kõrgkoolidevaheliste koostööprojektide ja õpirände toetuste taotlemiseks. Vaata programmi tutvustavat veeebiseminari. Programmi eesmärk on suurendada inimkapitali ning...
 
22.03.2019 | Innove
Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorus „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” esitati Innovesse 31 projektitaotlust, millest saavad toetust 14. Välja jagatakse 127 951 eurot.  Innove elukestva...
 
22.03.2019 | HITSA
Aktiivseid Euroopa koole tunnustati märgiga “eTwinningu kool”. Eestist sai märgi viis üldhariduskooli, kaks lasteaeda ja üks kutseõppeasutus. Teist korda tunnustati rahvusvahelises projektitöös aktiivseid Euroopa koole märgiga “eTwinningu kool”....
 
21.03.2019 | Archimedes
Täna tutvustab Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) välisüliõpilaste õppimise ja õpetamise teemalise hindamise tulemusi. Aruandest nähtub, et kuigi Eesti kõrgkoolides õppivad välisüliõpilased soovivad leida endale...
 
21.03.2019 | Archimedes
Tehnilistel põhjustel on nädala võrra pikendatud Erasmus+ programmi projektide taotlustähtaega. Uus tähtaeg on 26. märts kell 13.00 (Eesti aja järgi). Tähtaeg kehtib järgmistele tegevustele: Üldharidus21.03.2019 Strateegiline koostöö üldhariduse...
 

Lehed