Sa oled siin

Valitsemisala uudised

01.12.2021 | Teadusagentuur
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab 1. detsembril sektoritevahelise mobiilsuse meetme teise taotlusvooru, mille raames saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktori- või magistrikraadiga teadlase rakendusuuringute ning...
 
26.11.2021 | Teadusagentuur
Euroopa Liidu kliimapoliitika on väga ambitsioonikas ja aastaks 2030 soovitakse vähendada kuni 55% CO2 heitest. Linnadel on siin väga suur roll. Otsida tuleb nii uuenduslikke lahendusi kui ka senisest tõhusama koostöö võimalusi. 24. novembril ETAgi...
 
26.11.2021 | Teadusagentuur
2020. aasta oktoobris kuulutasid BiodivERsA ja JPI Water 26 riiklikku/regionaalset teadusprojekte rahastavat organisatsiooni 22 riigist välja ühiskonkursi “Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus...
 
25.11.2021 | Teadusagentuur
Pisut enam kui aasta tagasi toimus raamprogrammi Horisont 2020 raames väga mahukas Euroopa Roheleppe taotlusvoor (European Green Deal Call; eelarve 1 miljard eurot), eesmärgiga leida lahendusi kliimamuutuste pidurdamiseks ja nendega kohanemiseks....
 
23.11.2021 | Teadusagentuur
Eesti Teadusagentuur kutsub 29. novembril kell 14.00-16.00 osalema veebiseminaril „Euroopa horisondi” valdkonna „kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” taotlusvoorudest 2022. aastal. Etteantud rõhuasetustega konkursiteemad jagunevad kolme plokki:...
 
23.11.2021 | Teadusagentuur
Kuidas saame tuua teadusteemad rambivalgusesse tänapäeva killustunud meediamaastikul? Mis teeb teaduskommunikatsiooni eriliseks ning kuidas viia see vaatajateni kunsti abil? Just neid ja mitmeid teisi küsimusi käsitleti 14. Eesti Teaduagentuuri...
 
17.11.2021 | Teadusagentuur
CHIST-ERA (Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) on rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis annab võimaluse rahastavate riikide teadastele võimaluse osaleda Future and Emerging Technologies (FET)...
 
16.11.2021 | Teadusagentuur
Kuni 20. veebruarini 2022 saavad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased esitada oma uurimus- või loovtöö õpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Juba 21. korda toimuva konkursi eesmärk on innustada noori uurima süvitsi mõnd huvipakkuvat teemat või...
 
12.11.2021 | Teadusagentuur
Täna, 11. novembril Tallinnas Swissôtelis toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Alternatiivsed meetodid teaduskommunikatsioonis“ anti üle selleaastased Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise...
 
11.11.2021 | Teadusagentuur
Värskelt valminud Eesti biomajanduse olukorra ja väljavaadete uuringu kohaselt on Eesti biomajandus pigem traditsiooniline ega väärinda kogu meie biomassi piisavalt. Meie biomajandusel on aga kõrge potentsiaal panustada senisest rohkem kestlikku...
 

Lehed