Sa oled siin

Valimised ja kool

17. oktoobril 2021 toimuvatel kohalike omavalitsuse volikogu valimistel saavad taaskord ka 16-17-aastased noored valida.

Haridus- ja Teadusministeerium koos Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liiduga esitas põhimõtted, mis aitavad tagada koolide erapooletust valimiste ajal.

 

12. mail  arutlesid valimiste hea tava teemadel haridus- ja teadusminister Liina Kersna, õiguskantsler Ülle Madise, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Kristin Pintson ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kvaliteedijuht Kerli Kõiv. Sündmust “Hea valimistava arutelu: valimised ja haridusasutus” juhtis hea tava kokkuleppe eestvedaja Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Triin Roos.

Kool on poliitiliselt erapooletu
Kool on mõeldud õppe- ja kasvatustööks ning peab jääma poliitiliselt erapooletuks.

Poliitikast saab ja peab rääkima
Kool aitab noorel kujuneda aktiivseks ja teadlikuks ühiskonna liikmeks. Riigi poliitilise korralduse ja poliitika toimemehhanismide tutvustamine on teretulnud.

Kool võib kutsuda poliitikuid õppe- ja kasvatustöö raames õppetundidesse oma tööst rääkima, kuid tähtis on tagada, et tegemist oleks sisulise panusega õppetöösse vastavalt õppekavale.

Üritused peavad olema tasakaalustatud
Valimistega seotud üritustel osalemine peab olema vabatahtlik ja üritus ei tohi toimuda õppetöö arvelt.

Koolis toimuvatest valimistega seotud üritustest peab lapsevanemaid teavitama.

Koolis ei tohi uusi erakonna või valimisliidu liikmeid värvata või valimismeened jagada.

Mis on lubatud või lubamatu - otsustab koolijuht

Koolijuhtidel on soovitatud selgelt määratleda põhimõtted, mis on valimiste ajal koolis lubatud ja lubamatu ning neid tuleb teha kõigile teatavaks ja kättesaadavaks.

Koolijuht otsustab, kas korraldatav visiit või üritus on neutraalsuse põhimõttega kooskõlas ja kahtluse korral on tal õigus ka otsustada need ära jätta.

Üldine põhimõte on hoiduda tegevusest, mis võib õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsuse kahtluse alla seada.

Direktor või õpetaja on eelkõige koolipere liige

Direktor, õpetaja, õpilane või muu koolipere liige ei tohi oma positsiooni valimiskampaania jaoks ära kasutada. Tähtis on eristada oma rolle koolitöötaja ja õpilase või kandidaadina ja aktivistina.

Noorel on õigus ise otsustada
Noorele on seadusega antud õigus hääletada ja otsustada, kellele ta oma hääle annab. Kui põhiseadus annab noortele õiguse hääletada, siis on neil õigus saada ja tõlgendada infot iseseisvalt. Vanematel tuleks sellest aru saada ja sellega arvestada.

Keda teavitada ebakohasest käitumisest koolis valimiskampaania ajal?

Ebakohasest valimiskampaaniast tuleb esmalt teavitada koolijuhti.

Kui eelnevast ei ole abi, siis tuleb pöörduda kooli pidaja – munitsipaalkoolis omavalitsuse ning riigikoolis Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

 

Viimati uuendatud: 16. juuni 2021