Vaktsineerimine

Kõige värskem info vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee

COVID-19 vaktsiin vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks ning iseenda ja oma kaaslaste kaitsmiseks.

NÕUSOLEKUVORMID VAKTSINEERIMISEKS / TESTIMISEKS

 • Lapsevanemale / eestkostjale: vormid uuendamisel
 • Õpilasele: vormid uuendamisel
 • Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. Vaktsineerimine ei pruugi tagada täielikku kaitset, kuid vähendab oluliselt nii nakatumise kui ka raskelt haigestumise tõenäosust.
 • Täielikult vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena karantiini. See tagab vaktsineeritutele paremad võimalused nii õppetöös osalemiseks kui ka vaba aja veetmiseks.
 • Oleme seadnud eesmärgiks, et oktoobri lõpuks on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 70% noortest vanuses 16–17 ja 90% haridus- ja noorsootööasutuste töötajatest.
 • Eestis saavad ennast vaktsineerida kõik alates 12. eluaastast.
 • Vaktsineerimisvõimaluste info leiate veebilehelt vaktsineeri.ee.
 • Palume jälgida, et koolis ei väljendataks negatiivset suhtumist selle alusel, kes on vaktsineeritud või vaktsineerimata.
 • Üldharidus- ja kutsekoolides korraldavad alates õppeaasta algusest vaktsineerimist kooliõed, kes saavad õiguse lisaks õpilastele vaktsineerida personali ja vajadusel ka teisi kogukonnaliikmeid. 
  - Kooliõel on võimalik korraldada vaktsineerimine ise koolis kohapeal, kaasata tervishoiuteenuse osutaja või korraldada vaktsineeritavate jõudmine piirkondlikku vaktsineerimiskeskusse.
  - Täpsemad juhised edastas koolitervishoiuteenuse osutajatele Haigekassa: Juhised vaktsineerimise korraldamiseks koolis.
  - Kooliõdesid toetavad Haigekassa maakondlikud vaktsineerimiskoordinaatorid: maakondlike koordinaatorite kontaktid.
 • Nagu teistegi vaktsineerimiste korral, vaktsineeritakse alaealisi haridusasutuses ainult vanema või eestkostja nõusolekul.
 • Kui vanem või eestkostja ei anna alaealisele vaktsineerimiseks nõusolekut, aga laps vaktsineerimist siiski soovib, võib kooliõde soovitada lapsele perearstiga konsulteerimist.
 • Ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides korraldavad vaktsineerimist õppeasutused koostöös tervishoiuteenuse osutajaga. Täpsem info on kättesaadav õppeasutustes.
 • Kõigis õppeasutustes tagatakse teiste inimestega kokku puutuvate töötajate ja õppurite nakkusohutus eelkõige:
  - läbi töötajate COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise tagamise,
  - SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise või
  - töötajate testimise SARS-CoV-2 testiga
 • Asutuse juhil või tema poolt volitatud isikul on õigus küsida töötajalt ja õppurilt nakkusohutust kinnitavat vaktsineerimistõendit. Vaktsineerimistõendi puudumisel on õigus küsida  SARS-CoV-2 testi tulemust või suunata inimene testimisele.
 • Täpsemad konkreetses õppeasutuses kehtivad nõuded töötajatele kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” alusel.

 • Augustis ja septembris toimuvad paljudes koolides, kutsekoolides, ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides vaktsineerimispäevad, kus lisaks õpilastele ja koolitöötajatele saavad end vaktsineerida ka kogukonnaliikmed. Info vaktsineerimispäevadest on koondatud TABELISSE
 • COVID-19 vaktsiinide infolehed leiate Ravimiameti veebist.
 • Enamlevinud küsimused ja vastused vaktsiinide kohta on koondanud ka Eesti Rahvusringhääling

 • Vaktsineerimist puudutavate küsimuste korral saate pöörduda:


Haridusasutuste töötajatele on toimunud kaks vaktsineerimise teemalist infotundi eesti ja vene keeles. 

11. veebruari eestikeelset infotundi saab järele vaadata Sotsiaalministeeriumi Youtube'i kanalist ning slaididega tutvuda allpool:

18. veebruari venekeelset infotundi saab järele vaadata Sotsiaalministeeriumi Youtube'i kanalist ning slaididega tutvuda allpool:


 

 

Viimati uuendatud: 16. september 2021