Sa oled siin

Uudised

26.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kõrgkoolide vilistlased on lõpetatud õpingutega rahul ja töötavad õpitud erialal

Eesti kõrgkoolide vilistlasuuringust selgub, et üheksa vilistlast kümnest on rahul nii kõrgkooli ja eriala valikuga kui ka kooli füüsilise keskkonnaga. Kolm neljandikku vilistlastest leiavad, et nende praegune töökoht on õpitud erialaga väga lähedalt või suurel määral seotud. Läbitud õpe...
25.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium otsib VÕTA digitaalsete õppematerjalide koostajat

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja hanke „VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise) digitaalne õppematerjal iseseisvaks õppimiseks“, mille raames otsitakse VÕTA-alase digitaalse õppematerjali koostajat. Digitaalse õppematerjali ja selle levitamisega soovitakse toetada VÕTA...
25.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik toetab koroonaviirusega seotud teadus- ja arendustööd

Teadlased saavad tänavu juuli algul taotleda toetust projektidele, millega otsitakse lahendusi koroonaviiruse levikust tulenevate probleemide lahendamiseks ja kriisi tagajärgede leevendamiseks. Toetusmeetme maht on 2,1 miljonit eurot, projektid peavad valmima järgmise aasta lõpuks. Haridus- ja...
21.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Arengukavad aastateks 2021–2035 on valmimas

Eriolukorra ajal on ministeerium koos oma partneritega jätkanud tööd valdkondlike arengukavadega, mille valmimistähtaeg on sügisel. Kolm neljast arengukavast jõudsid ametliku kooskõlastamise ja avaliku konsultatsiooni etappi ning ühe arengukava koostamise ettepanek sai valitsuselt heakskiidu. 21....
21.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrgema Kunstikooli Pallas rektorina jätkab Vallo Nuust

Kõrgema Kunstikooli Pallas rektori valimiseks kogunes täna valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Vallo Nuustiga, kes on juhtinud seda kooli viimased viisteist aastat. Rektorit valis seitsmeliikmeline valimiskogu, kuhu kuulusid kaks Haridus- ja...
19.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

20. maist on avatud haridusvaldkonna eraettevõtjate kriisitoetuse täiendav taotlusvoor

Tulenevalt jätkuvast huvist haridusvaldkonna eraettevõtjate kriisitoetuse vastu, avab Haridus- ja Teadusministeerium 20.mail täiendava taotlusvooru. Eraüldhariduskoolide, -lapsehoidude, -lasteaedade ja huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust...
15.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: lasteaedade ja -hoidude tegevuse korraldamisest

Koroonaviiruse levik Eestis on pidurdunud ning seoses sellega leevenevad 15. maist alates ka kõigile haridusasutustele kehtivad reeglid. Haridus- ja Teadusministeerium edastas täna juhised koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoiuteenuse osutajate (edaspidi lasteasutus) tegevuse...
15.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: osalise kontaktõppe taastamine, noortelaagrid ja -malevad, õppefilmid viirustest

Tänasest, 15. maist on avanenud võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe. Nagu öeldud, see on võimalus, mitte kohustus. Sel õppeaastal kõik lapsed korraga enam koolimajja ei kogune, enamus läheb 10. juunil algavale suvevaheajale vastu distantsõpet jätkates. Haridus- ja...
15.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Uued õppefilmid annavad lastele eakohast teavet viirustest ja viirushaigustest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel on valminud kaks õppefilmi, mis annavad õpilastele eakohast teavet viiruste ja viirushaiguste olemusest, levikust ja ohtudest. Filmid pakuvad mõtlemisainet olukorra tõsidusest viirusnakkuste leviku puhul ja igaühe rollist selleks, et naasta tavapärase elu...
13.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusteadlased uurivad digiõppevara kasutamise mõju õppimisele ja õpetamisele

Et saada teada, kuidas digipööre mõjutab haridust ja kuidas oleks kõige tulemuslikum infotehnoloogia abil õppida, alustasid Tartu Ülikooli haridusteadlased kolmeaastast uuringut „Digiefekt“. Haridustehnoloogia professori Margus Pedaste juhitud uuringus osalevad põhikooli õpilased ja õpetajad....

Lehed