Sa oled siin

Uudised

01.10.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti noored teenisid Euroopa kutsemeistrivõistlustel kolm kutsemeisterlikkuse medalit

Eile, 30. septembri hilisõhtul saabusid noored meistrid Budapestis toimunud Euroopa kutsemeistrivõistlustelt EuroSkills 2018 koju kolme kutsemeisterlikkuse medaliga. Tugevas konkurentsis teenisid suure tunnustuse restoraniteenindaja Demi Kivilo ning rätsepad Elen Tatrik ja Minni Meisterson....
29.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti toetab avatumat ja võrdsemat Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi

Eile kohtusid Brüsselis Euroopa teadusministrid andmaks strateegilisi suuniseid järgmise Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ kujundamiseks. Eesti jaoks on oluline, et aruteludes raamprogrammi tuleviku üle seatakse olulisele kohale liikmesriikide suur roll...
27.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele arengukava pikendatakse ja riigikogus lepitakse kokku keelepoliitika põhialused

Valitsus otsustas pikendada „Eesti keele arengukava 2011-2017“ aastani 2021 ja jätkata siis keelevaldkonna arendamist Haridus- ja Teadusministeeriumi uue, 2021. aastast kehtima hakkava strateegia algusel. 2019. aasta esimeses pooles lepitakse valitsuses ja riigikogus kokku keelepoliitika põhialused...
26.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Järgmise aasta hariduseelarve toob lisaraha õpetajatele, teadusele ja digipöördele

Täna valitsuses kinnitatud 2019. aasta riigieelarvega tõusevad õpetajate palgad, lisaraha saavad ka teadusvaldkond ja kõrgharidus. Lisaks saab lisatõuke digitehnoloogia kasutamine hariduses. "Õpetajate palgatõus ja järelkasv on meie prioriteet," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. "...
26.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Aasta parimad keeleõppe teod sündisid Lahemaa Looduskoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Täna selgusid aasta parimad keeleõppealased teod, tiitli ja Euroopa keeleõppe tunnuskirja pälvisid MTÜ Lahemaa Looduskool, Tartu Kutsehariduskeskus ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. Laureaadid kuulutati välja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimunud sümpoosionil „Keelterikkus Eestis ja Euroopas....
26.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Uus seadus parandab kutseõppe ja tööturu seotust

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis riigikogule uue kutseõppeasutuse seaduse eelnõu, mille peaeesmärk on kutsekoolide ja tööturu tihedam seostamine ning koolide rahastamise põhimõtete uuendamine. „Koostöös kohalike omavalitsuste ja ettevõtjatega saavad kutsekoolid edaspidi paremini...
26.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusstipendium annab õpetajatele vaba semestri enesetäiendamiseks

Eesti üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid saavad kuni 15. oktoobrini kandideerida enesetäiendamiseks mõeldud haridusstipendiumile. Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot ja seda saab kasutada kuue kuu jooksul. „Eesti õpetajad on tugevad spetsialistid ja...
25.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Pressikutse: Euroopa keeltepäeval selguvad aasta parimad keeleõppe projektid

Homme, 26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu Euroopa keelelisele rikkusele. Aasta parimad keeleõppe projektid Eestis kuulutatakse välja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis kell 12 algaval sümpoosionil „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks saksa...
25.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Tasemetööde hooaeg algab uuendusliku loodusvaldkonna tasemetööga

Sel aastal viib SA Innove esmakordselt läbi riiklikud I ja II kooliastme loodusvaldkonna e-tasemetööd, millega hinnatakse ka üldpädevusi ja mille tagasiside aitab õpetajal ja õpilasel senisest efektiivsemalt õppeprotsessi suunata. 25. septembril teevad tasemetööd valimisse kuuluvad seitsmendate...
25.09.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub esitama kandidaate noortevaldkonna tegijate tunnustamiseks

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles esitama kandidaate iga-aastaseks tähtsündmuseks kujunenud noortevaldkonna tunnustuskonkursile, mille eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui...

Lehed