Sa oled siin

Uudised

23.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Põlva Gümnaasiumi direktoriks valiti Raul Kadaste

Haridus- ja Teadusministeeriumi läbi viidud konkursi Põlva Gümnaasiumi direktori kohale võitis Raul Kadaste, kes asub tööle 1. detsembrist. Konkurss direktori leidmiseks kujunes väga tugevaks: kokku osales konkursil 13 kandidaati. Muuhulgas tuli kandidaatidel läbida videovoor, sooritada juhi...
22.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Keelekümblusvõrgustiku tunnustussündmus toimub 9.detsembril 2021

Keelekümbluse eestvedajad kutsuvad oma võrgustiku liikmed iga-aastasele tunnustussündmusele 9. detsembril kell 14.00. Kahetunnisel veebikohtumisel tervitame uusi keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi, kohtume keelekümbluse kvaliteediauhinnale kandideerijatega ja kuulutame välja võitjad....
19.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Üldhariduskoolides toimuv regulaarne kiirtestimine aitab tõsta kooliperede turvatunnet

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel on üldhariduskoolides õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate testimisi läbi viidud alates 1. novembrist ning kokku on tuvastatud 2283 positiivset kiirtesti. Kiirtestimisega jätkatakse, et avastada koheselt võimalikud viirusekandjad ning vältida...
Fotograaf: Sven Soome
18.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Tulevikutrendid paiskavad segi lineaarse töö- ja õpimaailma

Teisenevas töömaailmas Eesti konkurentsivõime hoidmiseks tuleb meil muutuda õppimisel ja õppimisvõimaluste pakkumisel senisest oluliselt paindlikumaks, tõdeti OSKA konverentsil "Kosmoselend tulevikku". Konverentsi avanud haridus- ja teadusminister Liina Kersna küsis, mis on ühist OSKA konverentsil...
18.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Riiklikule haridusstipendiumile kandideerib 23 õpetajat ja tugispetsialisti

Valdkondlikest ekspertidest koosnev hindamiskomisjon määrab 2022. aastaks kuni viis stipendiumi. Riiklik haridusstipendium pakub üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajatele ning tugispetsialistidele võimaluse võtta vaba semester enesetäienduseks ja oma valdkonna arengu ergutamiseks...
17.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium vabastab 1. detsembrist ametist Haridus- ja Noorteameti peadirektori kohusetäitja

Haridus- ja Teadusministeerium vabastab alates 1. detsembrist ametist Haridus- ja Noorteameti peadirektori kohusetäitja Mart Laidmetsa. Struktuurireformi käigus alanud ja siiani kestev ministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti tegevuste ning tehingute analüüs on välja toonud olulisi puudusi...
16.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste ja haridusvaldkonna töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest

Koolikoldeid, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, on 14.11. seisuga 129 ja neis kolletes on kokku 1733 õpilast. Kuna Terviseameti koolikollete andmed on käesoleval nädalal esitatud ainult regioonide tasandil (mitte koolide tasandil nagu eelmistel nädalatel), ei saa eristada nende...
15.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna kohtus Soome teadus- ja kultuuriminister Antti Kurvineniga

Minister Liina Kersna võõrustas 11.novembril Tallinnas Soome teadus- ja kultuuriminister Antti Kurvineni. Kohtumisel vahetati kogemusi COVID-19 pandeemiaga toimetulekust ning räägiti kahe riigi vahelisest kõrgharidus- ja teaduskoostööst. “Regulaarne kogemuste vahetus Soome kolleegidega pandeemia...
15.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna: setokeelne õuesõppe lasteaiarühm on hea näide kogukonna algatusest omakandi kultuuri ja keele edendamisel

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna külastas täna Värska Lasteaeda, kus kogukonna algatusena avati setokeelne lasteaiarühm, mille eripäraks on ka oluliselt suurem fookus õues- ja projektõppel, millega toetatakse kodukoha kultuuri loomulikku edasiandmist. Minister Liina Kersna märkis, et...
15.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Veebiseminar eraüldhariduskoolide pidajatele ja koolijuhtidele toimub 1. detsembril

1. detsembril kell 12.30-16.45 toimub eraüldhariduskoolide pidajatele ja koolijuhtidele mõeldud veebiseminar, mille avab minister Liina Kersna ning kus antakse ülevaade uutest arengukavadest, muudatustest õpetajate kvalifikatsiooninõuetes, erakoolide rahastamisest järgmisel aastal jpm....

Lehed