Sa oled siin

Uudised

Perearst Alina Terep kutsub üles vaktsineerima
21.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Üleskutse koolidele ja omavalitsustele: palun jagage vaktsineerimisinfot noortele ja lapsevanematele!

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud. Teist igaühe panus on oluline...
20.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: laagrites tuleb tähelepanelikult jälgida laste tervist

Haridus- ja teadusministeerium saatis täna laagri- ja malevakorraldajatele juhise, kus tuletatakse meelde, et ohutu suve tagamiseks on väga oluline jälgida kõigi osalejate tervist ning vähimagi haiguskahtluse korral kiiresti tegutseda. „Kahjuks on meil juba olemas näide laagris tekkinud...
19.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Liidu teadusministrid arutasid teadusruumi eesmärke

Täna Sloveenias toimunud Euroopa Liidu teadusministrite kohtumisel arutati Euroopa ühtse teadusruumi arendamist ning partnerite kaasamist Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammidesse. “Eesti jaoks on oluline, et Euroopa Liidu teaduspoliitika toetab senisest jõulisemalt piiriülest ja...
19.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna osaleb Euroopa Liidu teadusministrite kohtumisel

Minister Liina Kersna viibib täna, 19. juulil Sloveenias Euroopa Liidu teadusministrite mitteametlikul kohtumisel. Päeva esimeses pooles arutavad ministrid Euroopa ühtse teadusruumi arendamist ning selle strateegilisi prioriteete ja tegevussuundasid järgmiseks kümneks aastaks. Päeva teises...
15.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

TAIE arengukava seob teaduse, innovatsiooni ja ettevõtluse panuse Eesti arenguvajaduste lahendamiseks

Vabariigi Valitsus kinnitas täna teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021-2035, mis seob teaduse tihedamalt ühiskonna ja majandusega ning koondab ühised sihid ja tegevussuunad järgmiseks 15 aastaks. Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Majandus- ja...
15.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleriks saab Kristi Vinter-Nemvalts

Vabariigi Valitsus kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ettepanekul Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleriks alates 9. augustist ministeeriumi endise alus- ja põhihariduse, keele- ja noortepoliitika asekantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi. Kantsleri ametiaeg kestab viis aastat. „...
14.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpihuvilaagrites saavad osaleda üle 63 tuhande lapse

Haridus- ja Teadusministeerium toetab 7,3 miljoni euroga 504 õpihuvilaagrit, mis on mõeldud kokku enam kui 63 tuhandele lapsele üle Eesti. Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on rõõmustav, et koolid ning erinevad noorte ja lastega tegelevad organisatsioonid aktiivselt taotlusvoorus...
12.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik loob keskse tõlkekeskkonna

Valitsuse otsusega luuakse riigile keskne tõlkekeskkond, mille eesmärk on eesti keele digitehnoloogilise arengu ja kasutatavuse tagamine üha mitmekeelsemas maailmas. „Loodav tõlkekeskkond on riigiülene innovaatiline arendusprojekt, mis tõstab tõlgete kvaliteeti ja vähendab dubleerivaid...
08.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium uuendab koostöös valdkonna ühendustega strateegiliste partnerite ja riigieelarveliste tegevustoetuste süsteemi kontseptsiooni

Haridus- ja Teadusministeerium on ümber kujundamas senist strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi. Erinevatel valdkonna ühendustel oli võimalus kavandatavale süsteemile tagasisidet anda. Esitatud küsimuste ja ettepanekute osas anti vastuseid ning arutleti ühiselt täna toimunud...
08.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Koroonaviiruse seireuuringud toimuvad ka suvekuudel

Haridus- ja Teadusministeerium tellib koroonaviiruse seireuuringuid ka suvekuudel, et järgida viiruse levikut ning vajadusel operatiivselt reageerida. Viiruse levikut reovees seirab juulis Terviseamet, alates augustist jätkab seireuuringutega Tartu Ülikool. Viirustüvede sekveneerimisuuringud...

Lehed