Sa oled siin

Uudised

07.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kuues Eesti linnas toimusid tõukefondide alased koolitused

Koolituste ettekannete raames anti osalejatele ülevaade riiklikest prioriteetidest, taotluste menetlemise ja maksete teostamise protseduuridest ning projekti raamatupidamisest. Samuti oli käsitluse all projekti seire, aruandlus, järelevalve, finantskontroll ja muud teemad. Päeva lõpuosas töötati...
06.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti õpilased osalevad rahvusvahelistel olümpiaadidel

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 15.-23. juulini Koreas. Rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil Saksamaal on Eesti au kaitsmas neli õpilast. Augustis toimuvad rahvusvahelised jõuproovid lingvistikas ja geograafias ning septembris on olümpialinnas Ateenas võistlustules Eesti noorte programmeerijate...
06.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroraha avatud noortekeskustele

Eeltaotlusvooru eesmärgiks on välja selgitada tugevad, omanäolised ning jätkusuutlikud avatud noortekeskuste võrgustiku väljaarendamise projektid, mida edaspidi rahastada Euroopa Regionaalarengu Fondist.Toetust on võimalik saada avatud noortekeskuste ehitamiseks ning renoveerimiseks arvestades...
06.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus sai ülevaate programmi „21. sajandi haridus” hetkeseisust

Samuti tehti haridus- ja teadusministeeriumile ning rahandusministeeriumile ülesandeks jätkata tööd hariduse kvaliteedi hindamise süsteemi ja üldharidussüsteemi rahastamise mudeliga. Uuesti tuleb 21. sajandi hariduse programm valitsuskabinetis arutlusele käesoleva aasta augustis. Üldhariduse...
06.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kantsler Jaan Kallas kohtus kohalike omavalitsuste haridustöötajatega

Hariduse sisu puudutavates küsimustes olid pooled üksmeelsed. Leiti, et diskussiooni tuleb jätkata ning seda eelkõige pearahamudeli, kooliühingute ning järelevalve ümberkorralduse üle.Üldhariduse koolikorralduse ja rahastamissüsteemi korrastamiseks algatas haridus- ja teadusministeerium 2004. a...
02.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigieksamite apellatsioonikomisjon alustas otsuste väljastamist

30. juuniks on komisjon läbi vaadanud enam kui pooled vaidlustatud riigi- eksamitöödest ja teinud otsused, mis lähipäevil jõuavad posti teel avalduse esitajateni.Teiste apellatsiooniavalduse esitajate hulgas olid ka Tallinna Juhkentali Gümnaasiumi 53 õpilast, kes vaidlustasid matemaatika...
01.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kohtumine Tai rahvusvahelise erakooli stipendiaatidega

Kohtumisel vastavad küsimustele ka Liia Tüür Eesti ENIC/NARIC Keskusest ning Ene Hinnok Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest. Nad selgitavad Tais sooritatud eksamite Eesti riigieksamite süsteemi ümberarvestamise ja Tai kooli diplomi tunnustamisega seonduvat.2004/05. õppeaastal alustavad...
29.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Internetis on abimaterjal Euroopa tõukefondidest raha taotlejatele

Taotlejad saavad koduleheküljel tutvuda juunis - juulis üle Eesti toimuvatel koolitustel kõlavate ettekannetega ning ka juhendmaterjaliga, mis hõlbustab neil taotlusvormi täitmist ning oma ideede teostamist. Materjal selgitab, milline organisatsioon saab Euroopa Sotsiaalfondist haridusvaldkonna...
29.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Baltimaade haridusministrid kohtuvad Saaremaal

Kohtumise olulisemateks teemadeks on rahvusvahelised haridusuuringud (PISA, TIMSS), kõrghariduse rahvusvahelistumine  ning muukeelne haridus. Neid teemasid käsitlevad kahe päeva vältel ka kolme riigi esindajatest koosnevad töörühmad.Kohtumine algab neljapäeval, 01 juulil kell 9.00 Pädaste...
28.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Abituriendid apelleerivad eksamitulemusi

Neist Eesti keele kirjand - 199 avaldust, Matemaatika - 92 avaldust, vene keele kirjand - 185 avaldust, Ajalugu - 79 avaldust, Inglise keel - 16 avaldust,Bioloogia - 41 avaldust, Eesti keel - 28 avaldust, Ühiskonnaõpetus - 6 avaldust, Keemia - 8 avaldust, Geograafia - 5 avaldust, Füüsika - 3...

Lehed