Sa oled siin

Uudised

16.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Teaduse riikliku rahastamise kontseptsioon on valmis tutvustamiseks

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Kristjan Halleri sõnul tingis  vajaduse  teaduse rahastamissüsteemi uue kontseptsiooni  järele tõsiasi, et teaduse praegune finantseerimissüsteem on  elule jalgu  jäämas. „Päris   rahul ei ole ei teadlased ega ühiskond...
14.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigieksamite tulemusi saab vaidlustada alates 21. juunist

Apellatsioonikomisjoni sekretär Kristi Mere selgitas, et  ametlikuks saavad riigieksamite tulemused alles siis, kui nad on väljastatud paberkandjal oleval riigieksami tunnistusel Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest. „ See toimub tänavu 21. juunil ning seepärast alustatakse ka...
14.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutseõpetajad saavad osa rahvusvahelisest kogemusest

SA Innove infojuhi Tiina Samarüütli sõnul on igal rahvuslikul võrgustikul oma koordinaator, konkreetsed eesmärgid ja tegevuskavad, mis on otseselt seotud kohalike vajadustega. “Samas lüüakse kaasa ka üleeuroopaliste eesmärkide täitmisel, mille raames korraldatakse temaatilisi seminare, viiakse läbi...
14.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus - ja teadusministeerium toetab lasterikaste perede laste huvialaharidust

Lepinguga pikendatakse Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja Haridusministeeriumi vahel 2002. aastal esimest korda sõlmitud kokkulepet. Ministeerium toetab lasterikastest peredest noorte huvialaharidust 400 000 krooniga. Seadusjärgselt on noorsootöö, sealhulgas huvialahariduse kättesaadavuse toetamine...
11.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium saavutas kohtuvõidu koolituskeskuse Emano - R üle

Eelmise aasta novembris saatis Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium minister Toivo Maimetsa allkirjaga kirja Vene Föderatsiooni haridusministrile, milles juhitakse tähelepanu sellele, et Vene kõrgkoolide tegutsemine Eestis oma nõustamiskeskuste kaudu on kujunenud Eesti poole jaoks ülimalt...
11.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti ja Tšehhi teevad koostööd hariduse, teaduse ning noorsootöö valdkonnas

Minister Toivo Maimets ütles, et ELi uute liikmetena on kahel riigil sarnased probleemid, aga ka huvid. Antud leping on järg eelnevale lepingule, mille järgi koostöö ei olnud mitte niivõrd massiivne, vaid pigem pidev. “Mul on hea meel, et me saame seda koostööd jätkata ja meie  positsioon...
10.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium teavitab kõrgkooli sisseastujaid

Sisseastuja portaali eesmärgiks on anda sisseastujatele võrreldavat ja objektiivset informatsiooni sobiva õppeasutuse valimiseks ning vastuseid sagedamini esitatud küsimustele. Haridus- ja Teadusministeerium soovitab tulevastel tudengitel kontrollida, kas huvipakkuv õppekava on akrediteeritud või...
07.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Aleksandrovka keskkoolis asub eesti keele õpetajana tööle Helle Aunap

Helle Aunap on lõpetanud 1978. aastal Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna ning töötanud mitmeid aastaid eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Viimasel kolmel aastal on Aunap õpetanud eesti keelt võõrkeelena Viljandi Kultuuriakadeemias soomlastest vahetusüliõpilastele, mõned aastad tagasi ka...
03.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduse ümarlaud otsustas Hariduse kutsenõukogu loomise

“Kutsenõukogu on kvalifikatsioonisüsteemi selgroog ja tööturu osapoolte koostööorgan. Siin sõnastavad tööturu osapooled, riik, tööandjad, töövõtjad ja koolitajad oma huvid, lepivad kokku kutsestandardid ja selle mõju ulatuse,” ütles Kutsekoja juhatuse liige Peep Ratas.Kutsenõukogu nimetab eksperdid...
03.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tarmo Loodus valiti koolijuhiks

Komisjoni liikme, Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu büroo juhataja Teet Tiko sõnul on Tarmo Loodusel vajalik ettevalmistus ja hea kogemus õppeasutuse juhtimisel. Samuti on Loodus kursis arengutega kutsehariduses ning tunneb hästi piirkonna ettevõtlust ja selle vajadusi ning kohalikke...

Lehed