Sa oled siin

Uudised

06.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kantsler Jaan Kallas kohtus kohalike omavalitsuste haridustöötajatega

Hariduse sisu puudutavates küsimustes olid pooled üksmeelsed. Leiti, et diskussiooni tuleb jätkata ning seda eelkõige pearahamudeli, kooliühingute ning järelevalve ümberkorralduse üle.Üldhariduse koolikorralduse ja rahastamissüsteemi korrastamiseks algatas haridus- ja teadusministeerium 2004. a...
02.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigieksamite apellatsioonikomisjon alustas otsuste väljastamist

30. juuniks on komisjon läbi vaadanud enam kui pooled vaidlustatud riigi- eksamitöödest ja teinud otsused, mis lähipäevil jõuavad posti teel avalduse esitajateni.Teiste apellatsiooniavalduse esitajate hulgas olid ka Tallinna Juhkentali Gümnaasiumi 53 õpilast, kes vaidlustasid matemaatika...
01.07.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kohtumine Tai rahvusvahelise erakooli stipendiaatidega

Kohtumisel vastavad küsimustele ka Liia Tüür Eesti ENIC/NARIC Keskusest ning Ene Hinnok Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest. Nad selgitavad Tais sooritatud eksamite Eesti riigieksamite süsteemi ümberarvestamise ja Tai kooli diplomi tunnustamisega seonduvat.2004/05. õppeaastal alustavad...
29.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Internetis on abimaterjal Euroopa tõukefondidest raha taotlejatele

Taotlejad saavad koduleheküljel tutvuda juunis - juulis üle Eesti toimuvatel koolitustel kõlavate ettekannetega ning ka juhendmaterjaliga, mis hõlbustab neil taotlusvormi täitmist ning oma ideede teostamist. Materjal selgitab, milline organisatsioon saab Euroopa Sotsiaalfondist haridusvaldkonna...
29.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Baltimaade haridusministrid kohtuvad Saaremaal

Kohtumise olulisemateks teemadeks on rahvusvahelised haridusuuringud (PISA, TIMSS), kõrghariduse rahvusvahelistumine  ning muukeelne haridus. Neid teemasid käsitlevad kahe päeva vältel ka kolme riigi esindajatest koosnevad töörühmad.Kohtumine algab neljapäeval, 01 juulil kell 9.00 Pädaste...
28.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Abituriendid apelleerivad eksamitulemusi

Neist Eesti keele kirjand - 199 avaldust, Matemaatika - 92 avaldust, vene keele kirjand - 185 avaldust, Ajalugu - 79 avaldust, Inglise keel - 16 avaldust,Bioloogia - 41 avaldust, Eesti keel - 28 avaldust, Ühiskonnaõpetus - 6 avaldust, Keemia - 8 avaldust, Geograafia - 5 avaldust, Füüsika - 3...
22.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverents “Eesti keel ja kultuur maailmas II”

Kolme päeva jooksul leiab käsitlemist lai teemadering: eesti keele arengusuundumused, eesti keel ja Euroopa Liit, Eesti uuem kirjandus, suundumused tänapäeva Eesti ühiskonnas, Eesti õigusruumi ülesehitus ja toimimine, kultuurikorraldus Eestis, Eesti kultuurialane välissuhtlus ja Eesti maastike keel...
18.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Lõpudokumentide registri tarkvara töö on taastatud

17.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Lõpudokumentide trükkimisest

Järviste sõnul tegeleb Cell Networks jooksvalt vigade parandamisega ja  hetkel süsteem töötab, kuid on aeglane. „Koolidel, kus on täna aktused ja seetõttu dokumentide trükkimisega väga kiire, palume ühendust võtta telefonil 7 350 135, nende jaoks on oleme tekitanud tagavaraplaani” rääkis...
17.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Algavad koolitused Euroopa tõukefondidest raha taotlejatele

Taotlejate teavitamiseks korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja HTM Koolivõrgu Büroo juunis ja juulis koolitused kuues Eesti piirkonnas, kuhu on oodatud kõik huvilised üle Eesti, kelle organisatsioon planeerib lähiaastatel taotleda toetust meetmest 1.1. Koolitustest osavõtt on...

Lehed