Sa oled siin

Uudised

08.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Parrot` nimelise koostööprogrammi teadusprojektide konkurss

Selle aasta konkursile on esitatud 14 projekti. Taotleda saab programmist reisigrante, so vastastikuste teaduslähetuste hüvitamist. Taotlusi võivad esitada nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud teadusasutused. Komisjoni koosseisu kuulub viis esindajat Prantsuse poolt (sh ka Prantsuse saatkonna,...
01.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Vilniuse Ülikool saab eesti keele kabineti

Avatav eesti keele kabinet tagab õppetööks vajaliku stabiilsuse. Juba 2002/2003 õppeaasta sügissemestril alustas Vilniuse Ülikoolis tööd Haridus- ja Teadusministeeriumi saadetud eesti keele ja kultuuri lektor Tiina Kattel. Tänavu sügisel avati Vilniuse Ülikoolis uus eriala: leedu filoloogia ja...
01.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsuskabinet tunnustas kutseõppeasutuste võrgu arengukava

Arengukava on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumis tuginedes SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt läbiviidud uuringutele.  Riigikutseõppeasutuste võrgu ümberkorralduse kava eesmärgiks on HTM-i kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Punga sõnul kavandada selline...
30.09.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartus toimub „Aasta Õpetaja 2004” vastuvõtt

Üleriigilisele kokkutulekule kutsutuid tervitavad ja tunnustavad minister Toivo Maimets ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Sven Rondik. Vastuvõtule järgneb kontsert 17.-19. sajandi Itaalia ja Hispaania heliloojate armastuslaulude ja instrumentaalmuusikaga. „Aasta Õpetaja” eesmärgiks...
29.09.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Otepääl toimub emakeeleõpetajate konverents

Konverentsi avab minister Toivo Maimets. Arutelu sissejuhatuseks on kaheksa teoreetilist ettekannet keele, hariduse ja identiteedi teemal. Rühmatööd toimuvad järgmistel teemadel: 1. Eesti keel kui õppeaine; 2. Keeleõppemeetodid; 3. Emakeeleõpetaja pädevus ja ühiskondlik aktiivsus; 4. Õpilane ja...
27.09.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

USA teadustöötajad tulevad kontakte looma

Delegatsioon saabub Tallinna 28. septembri õhtul, kolmapäeval 29. septembril külastatakse Eesti Teaduste Akadeemiat ja Tallinna Tehnikaülikooli, kus tehakse vastastikku ettekandeid ning pärastlõunal külastatakse ka TTÜ teaduskondi ja laboratooriume. Neljapäeval saabutakse Tartusse ning külastatakse...
24.09.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets arutab Brüsselis teaduse 6. raamprogrammiga seonduvat

Rahvusvaheline koostöö nanotehnoloogia alal on Eesti jaoks oluline küsimus. Nanotehnoloogiaga on seotud Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegias määratletud võtmevaldkonnad ning Eestil on nanotehnoloogia vallas rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teaduspotentsiaal. Nõukogu istungil tuleb...
22.09.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Väike-Maarjas tähistatakse Euroopa keeltepäeva

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Väike-Maarja vallavalitsuse, Väike-Maarja gümnaasiumi ja Emakeele Seltsi koostöös asetatakse tammede juurde tahvlid laureaatide nimedega ning keeletammiku serva suur Ferdinand Johann Wiedemanni ja keeleauhinda tutvustav ning laureaate nimetav tahvel. Üritusel...
22.09.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinnas toimub Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuuri aastakoosolek

Aastakoosoleku raames külastavad Eestit 23 erineva riigi haridusministeeriumide ametnikud, kes tegelevad hariduslike erivajaduste laste hariduspoliitika kujundamise ja hariduse korraldamisega. Kohal on ka agentuuri president David Thomas, direktor Jörgen Greve ja Euroopa Komisjoni esindaja Ana...
20.09.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Uus raamat sarjas „XXI sajandi kool”

Norra autorite Skogeni ja Holmbergi raamat lähtub ka Eestis omaks võetud põhimõttest, et kõigil lastel on õigus saada võimetekohast haridust ning õppida oma kodukoolis. Raamat- tutvustab võimalusi, kuidas jõuda vastavalt kõigi õpilaste vajadustele kohandatud õpet pakkuva kaasava koolini;- annab...

Lehed