Sa oled siin

Uudised

08.03.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Teabepäev kutsekoolijuhtidele

Teabepäeva teemadeks on riikliku arengukava (RAK) meede 1.1 “Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav    haridussüsteem” ja meede 4.3 “Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri moderniseerimine”.Osavõtust palume teatada hiljemalt teisipäevaks 9...
08.03.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium otsib parimaid noorsootöötajaid

Arvamuses palume teada anda tegija nime, ameti, organisatsiooni või teo nimetuse ja teostajad. Samuti palume lisada põhjenduse, miks just see tegija/tegu väärib esiletõstmist.Aadressile nts5@entk.ee saadetud kandidaatide hulgast tunnustab haridus- ja teadusminister viitteist parimat noorsootöö...
05.03.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab uus etapp Eesti - Vene haridussuhetes

Euroopa haridusruumis reguleerib kõrgharidusdiplomite tunnustamist Lissaboni konventsioon. Kõrgharidusdiplomite tunnustamine ei toimu Euroopa Liidus automaatselt vaid hinnatakse õppekavade sisu, kehtinud valitsustevaheline kokkulepe aga seab tunnustamise aluseks ekvivalentsuse printsiibi, kusjuures...
04.03.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets autasustas parimaid pedagoogikateadlasi

Konkurssi korraldatakse, et hoogustada ja tunnustada Eesti kasvatusteadlaste tööd. Konkursikomisjon koosneb Tartu Ülikooli ja Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõududest, esindatud on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts. Kasvatusteaduslike tööde konkurssi on...
03.03.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolibussisüsteemi töörühm seadis eesmärgid

Töörühma juhi, asekantsler Riho Raave sõnul jõuti tänasel koosolekul arusaamisele, et koolibussisüsteemi olulisimad märksõnad on turvalisus ja kättesaadavus „Samuti tuleb teha põhimõtteline otsus, kas hakatakse looma täiesti uut süsteemi nagu seda tehti näiteks Leedus või saab tugineda juba praegu...
27.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartu koolijuhid tutvusid „21.sajandi hariduse” programmiga

„Hea meel oli näha, et Tartu kooljuhid tunnevad huvi oma õpilaste, õpetajate ja koolide tuleviku suhtes. Arutelu käigus esitati mitmeid sisukaid ettepanekuid ning kommentaare, mida „21. sajandi haridus” programmi planeerimisel kindlasti ka arvesse võetakse” ütles minister Toivo Maimets. ...
26.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolikiusamise teemaline õppepäev

Õppepäeval jagavad Eesti eksperdid, õpetajad ja õpilased oma teadmisi ja kogemusi koolikiusamise väljaselgitamisel, ennetamisel ja vähendamisel. Et koolikiusamise vastane tegevus oleks tulemuslik, peab see haarama kogu kooli. Seetõttu on õppepäevale oodatud nii koolide juhtkondade esindajad kui...
26.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets tutvustab „21. sajandi hariduse” tegevuskava

“21.sajandi haridus” nime kandva programmi esimene etapp kujutab endast haridus-ja teadusministeeriumi, teiste võtmeministeeriumide, allasutuste, kolmanda sektori, kohalike omavalitsuste, koolijuhtide, õpetajate, laste ja lastevanemate, maavalitsuste ning erinevate valdkondade spetsialistide...
26.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor lahkub ametist

Kuni uue rektori valimiseni täidab Tartu Kõrgema Kunstikooli rektori ülesandeid õppeprorektor  Erika Pedak. Haridus - ja Teadusministeerium kuulutab lähiajal välja avaliku konkursi Tartu Kõrgemale Kunstikoolile uue rektori leidmiseks.  Lisainformatsioon: Urmas Klaas teabejuht 5135145...
23.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Plakatikonkursi võitjad selgunud!

Konkursi žürii esimehe Mari Sobolevi sõnul oli väga huvitavaid ja häid joonistusi palju ning valiku tegemine raske. „Otsustasime hinnata võistlustööde juures eelkõige seda, kui selgelt nad sõnumit edasi annavad, see on plakati peamine ülesanne „ rääkis Sobolev. Võitjad on järgmised Vanem vanuserühm...

Lehed