Sa oled siin

Uudised

17.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets kohtus Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilastega

Minister Maimets lubas ülikoolide arengule riigivahenditega kaasa aidata. Samas tõdes minister, et probleemid ei piirdu üksnes konkreetse ülikooliga, vaid rahapuudus on üldine ja millegi eelistamine toimub paraku mõne teise asja arvelt. Seetõttu saab ühe ülikooli ühe probleemi lahendamine alati...
16.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Käes on riigieksamite valimise aeg

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid peavad teatama kooli juhtkonnale hiljemalt 15. jaanuariks õppeained, milles nad soovivad riigieksameid sooritada. Varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud ja välismaal keskhariduse omandanud isikud esitavad avalduse Riiklikule...
14.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Rahvusvahelises võrdlusuuringus TIMSS on Eesti õpilaste tulemused väga head

TIMSSi uuringus osales 49 riigist rohkem kui 360 000 õpilast, sealhulgas Eestist 4040 8. klassi õpilast 154 koolist. Toivo Maimets: „Kõigepealt õnnitlused kõigile matemaatika- ja loodusteaduste õpetajatele!” “Tõepoolest teadmiste omandamise suutlikkuse poolest oleme täiesti maailmaklass,” kinnitas...
14.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab õpilaste fotokonkurss „Hea kool”

Konkursile on oodatud õpilaste fotod sellest, milline on hea kool - toredad õpetajad, ilus koolikeskkond, lahedad koolikaaslased.Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 6-10, 11-15 ja 16-19 aastased õpilased. Iga osaleja võib esitada kuni viis tööd. Osaleja peab olema kõik fotod ise pildistanud....
13.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti koolinoored saavutasid rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil neli medalit

Võistkonna liikmetest saavutasid Tallinna Inglise Kolledži 9. klassi õpilased Andres Laan ja Urmo Kiitam hõbemedalid ning Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased Marju Kaps (8. klass) ja Liina Kolk (9. klass) pronksmedalid. Võistkonda kuulusid veel Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased Annika Soom (7. klass...
09.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Üliõpilaste teadustööde konkursi pidulik lõpetamine

Konverentsi avab ning preemiad ja diplomid annab kätte haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, konkursi tulemusi tutvustab konkursikomisjoni esimees professor Risto Tammelo. Ettekannetega esinevad 2004. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi mitmed laureaadid.Käesoleval aastal annab...
07.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Projekt Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses lõpeb konverentsiga

Kaks aastat tagasi alanud koostööprojekti eesmärk oli luua  tingimused uusimmigrantide ja võõrtööliste lastele hariduse andmiseks Eestis, tingimuste loomise kohustus tulenes Euroopa Liidu liikmestaatusest. Projekti raames valmisid uusimmigrantide laste hariduskorraldust tutvustav dokument,...
06.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid esimesed toetusesaajad struktuurfondide haridusmeetmes

Toetuse saavad Abiühing Üheksavägine MTÜ, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, MTÜ Kesk-Eesti Käsitööettevõtjate Selts, Paide Kutsekeskkool (2 projekti), Saaremaa Õppekeskus, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Vana-Vigala Tehnika- ja...
02.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele õpetamine välismaa kõrgkoolides hoogustub

Programmi kohaselt asutatakse välismaal uusi õpetuskeskusi ja toetatakse juba tegutsevaid, samuti luuakse täiendavaid õppevorme. Programmi elluviimine aitab suurendada eesti keele ja kultuuri tundjate hulka välismaal ning soodustab positiivse suhtumise kujunemist Eestisse. Enamik praegu väljaspool...
30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

TEEVIIT pakub noortele infot

Igal õppeaastal toimuva messi eesmärk on pakkuda noortele võimalikult palju informatsiooni õppimise, vaba aja veetmise, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Samuti pakkuda noortega tegelevatele inimestele informatsiooni koolituse, metoodilise materjali ja raamatute...

Lehed