Sa oled siin

Uudised

11.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets esitleb Londonis IT-alaseid väljakutseid Eesti hariduselus

Ministri tänane ettekanne maailmaseminaril “Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad koolides” (ICT in Schools - Moving Young Minds Seminar) annab ülevaate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) senisest rakendamist Eesti koolides. Minister rõhutab seejuures Tiigrihüppe...
10.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõik koolid esitasid andmeid riiklikku registrisse

Haridus- ja Teadusministeerium avaldab suurt tunnustust koolijuhtidele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, kes andmesisestusega tegelesid. “Täname kõiki koole ja kooliperesid selle tõsise töö eest, mis tänaseks on tehtud. Ühtsesse registrisse jõudnud korrektsed andmed hariduselu kohta on...
05.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinnas toimuvad noorgiidide ja kodu-uurijate huvipäevad

Huvipäevadel kõneldakse mitmekultuurilisest Eestist (Jaak Prozes/ Eestimaa Rahvuste Ühendus), rahvakultuurist laulu- ja tantsupeo ning suviste folkloorifestivalide valguses (Aet Maatee / Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus), muinasaja mündi- ja aardeleidudest (Ivar Leimus /Ajaloomuuseum), vapp-...
04.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministrid ja suursaadik allkirjastavad Eesti ja Itaalia vahelise koostööprogrammi

Leping toetab kahe riigi vaheliste suhete arengut nimetatud valdkondades, hõlbustades kontaktide tekkimist inimeste ja organisatsioonide vahel. Mõlemad riigid pakuvad stipendiume teadustööks, samuti keele ja kirjanduse õppimiseks ning kultuuriuuringuteks ja toetavad kultuuri- ja kunstiasutuste...
03.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Andmed esitamata jätnud koolid võivad jääda rahata

Haridus- ja Teadusministeerium tunneb muret andmed seni esitamata jätnud koolide pärast. “Kui koolijuhid nüüd kiiresti ei tegutse ja andmeid lähipäevil ei esita, siis kannatavad nii õpilased, õpetajad kui kogu koolipere. Vastutust andmete korrektse esitamise eest kannavad nii koolid kui kohalikud...
28.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Spordiaasta „Haridus Spordi Kaudu“ pidulik lõpetamine

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets autasustab Euroopa spordiaasta ürituste raames enim silmapaistnud üldharidus- ja kutseõppeasutusi ning noorsootööühinguid. Samuti annab minister üle tänukirjad parimatele õpilastele, õpetajatele ning koolispordi edendajatele - sporditöötajatele. Vastuvõtul...
23.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid Kristjan Jaagu stipendiaadid

Kuni 1. detsembrini võeti vastu taotlusi välislähetuste kategoorias. Sellega toetatakse lühiajalisi, kuni 21-päevaseid õppetööga seotud välisreise, näiteks konverentsidel ja täienduskursustel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö...
22.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Allkirjastati Soome-Eesti noorsootöö-alane koostööprotokoll aastaks 2005

Eesti ja Soome noorsootöö-alane koostöö sai alguse 1993. aastal, kui loodi vastav töörühm. Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Madis Lepajõe sõnul on see ministeeriumi kõige pikemaajalisem ja järjepidevam koostöö- koostööprotokoll, mis allkirjastatakse igal aastal, oli seekord juba...
21.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Vene gümnaasiumide juhid peavad kakskeelset haridust vajalikuks

Haridus- ja Teadusminister Toivo Maimetsa sõnul on oluline teadvustada, et kakskeelne õpe on parem alternatiiv täielikult eestikeelsele koolile, kuna aitab vene noortel samaaegselt säilitada vene emakeelt, kultuurilist identiteeti ja kuuluvustunnet. TNS Emori projektijuht Piia Tammpuu märkis, et...
17.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppetoetuste seadus sai Riigikogus heakskiidu

Õppetoetuse suuruseks saab kuus tuhat krooni ja see on ette nähtud kogu doktoriõppe riigitellimuse ulatuses. Doktorantidele vastu tulles jäi seadusest välja punkt, mis keelab doktorantidel toetuse saamise ajal töötada töölepingu alusel või avalikus teenistuses. Töötamise piirangu kaotamine oli üks...

Lehed