Sa oled siin

Uudised

29.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi Kinnisvara AS ja Taebla Kutsekeskkool allkirjastasid lepingud kutseõppekeskuse rajamiseks

Kutsekeskkooli ja Riigi Kinnisvara AS-i vaheline üürileping sõlmitakse tähtajaga 20 aastat. Tulenevalt kokkulepetest rajab Riigi Kinnisvara AS Läänemaale Ridala valda Uuemõisa alevikku koolikompleksi, mida hakkab õppetöö läbiviimiseks kasutama loodav Haapsalu Kutsehariduskeskus. Samuti sõlmitakse...
25.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kuulmispuudega laps tavakoolis

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu juhatuse liikme Epp Müili sõnul nõuab kurdi lapse kasvatamine ja õpetamine vanematelt sihikindlust ja pühendumist, samuti vajavad vanemad pidevat nõustamist. “Seetõttu on kurdi lapse sirgumisel määravaks aktiivne sekkumine lapse õpetamisse ning kodu ja...
21.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets kohtub Aasta Õpetajatega

Minister tutvustab 21. sajandi hariduse programmi üldpõhimõtteid ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi. Samuti toimub ministeeriumis diskussioon, kus parimad õpetajad tutvustavad enda ettepanekuid hariduse parendamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Maie...
13.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets:Vajame lahendusi, mitte pidurit

Haridus- ja Teadusministeerium on  sarnaselt Linnade Liidule teadlik Eesti hariduskorralduse hetkeseisust ja on ka kursis Siseministeeriumis valminud Eesti regionaalarengu strateegiaga, mis otseselt mõjutab  Eesti hariduselu juba pikki aastaid ning teeb seda ka tulevikus, samuti oleme...
12.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eestit külastab Euroopa kutsehariduse võtmeisik

Visiidi raames kohtub hr. Richonnier minister Toivo Maimetsaga, kutse ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Punga, SA Innove juhatuse esimehe Lea Orro ning Leonardo da Vinci programmi esindajatega. 1-päevase külaskäigu raames antakse M.Richonnierile ülevaade kutsehariduse hetkeolukorrast...
12.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgus Aasta Õppija

Aasta Õppijana tunnustatud Urve Merendi töötab hetkel Hiiumaal giidina. Ta töötas lasteaia juhatajana ning jäi töötuks kui lasteaed suleti, misjärel alustas ümberõpet turismimajanduses ning tööd reisijuhi ja giidina. Ta on õppinud juurde raamatupidamist, et FIE-na paremini toime tulla, ning keeli....
11.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Täiskasvanud Õppija Nädal avatakse tunnustusega parimatele

Nädala eesmärgiks on õppimise väärtustamine, õppijate ja koolitajate tunnustamine, õppimisvõimaluste tutvustamine ning õppes osalevate inimeste hulga suurendamine.    Esmaspäevast reedeni väljub kell 06.53 Raplast Tallinnasse Õpivagun, kus erinevad esinejad räägivad kiirlugemisest,...
08.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Parrot` nimelise koostööprogrammi teadusprojektide konkurss

Selle aasta konkursile on esitatud 14 projekti. Taotleda saab programmist reisigrante, so vastastikuste teaduslähetuste hüvitamist. Taotlusi võivad esitada nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud teadusasutused. Komisjoni koosseisu kuulub viis esindajat Prantsuse poolt (sh ka Prantsuse saatkonna,...
01.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Vilniuse Ülikool saab eesti keele kabineti

Avatav eesti keele kabinet tagab õppetööks vajaliku stabiilsuse. Juba 2002/2003 õppeaasta sügissemestril alustas Vilniuse Ülikoolis tööd Haridus- ja Teadusministeeriumi saadetud eesti keele ja kultuuri lektor Tiina Kattel. Tänavu sügisel avati Vilniuse Ülikoolis uus eriala: leedu filoloogia ja...
01.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsuskabinet tunnustas kutseõppeasutuste võrgu arengukava

Arengukava on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumis tuginedes SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt läbiviidud uuringutele.  Riigikutseõppeasutuste võrgu ümberkorralduse kava eesmärgiks on HTM-i kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Punga sõnul kavandada selline...

Lehed