Sa oled siin

Uudised

10.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Komisjoni noortepoliitika juhid visiidil Eestis

Tallinnas Rahvusraamatukogus toimub 12. veebruaril ümarlaud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti noorteorganisatsioonide ning Euroopa Komisjoni esindajate vahel. Arutlusele tulevad noortepoliitika hetkeolukord Eestis, Euroopa Komisjoni noortepoliitika valge raamatu põhimõtete areng ning...
09.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riikliku koolitustellimus prioriteetsed suunad algaval õppeaastal

Koolitustellimuse prioriteetsed õppesuunad akadeemilises kõrghariduses on tehnikaalad, arvutiteadused, tootmine ja töötlemine, keskkonnakaitse ning bioteadused. Rakenduskõrghariduses lisanduvad prioriteetidena tervis ja isikuteenindus.Järgmise aasta riikliku koolitustellimuse koogumaksumus on 892,7...
05.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister Maimets visiidil Narvas

Visiidi käigus külastatakse Sillamäe Kutsekooli ja Sillamäe Linnavalitsust. Keelekümbluseprogrammiga seotult külastatakse Narva Humanitaargümnaasiumi ja NarvaPähklimäe Gümnaasiumi. Kohtutakse Narva koolijuhtide ja linnavolikoguliikmetega. Peamisteks arutelu teemadeks on...
03.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

PRAXISe uuring: kutsehariduse korraldus vajab põhimõttelisi muutusi

PRAXISe teaduri Tiina Annuse sõnul pakub uuring välja kutseharidusekorraldamiseks sellise lahenduse, mis tagaks kutseõppeasutuste võrgu ruumilise arengu nii, et õpilaste arvu vähenemist arvestades  oleks kindlustatud ühiskonna vajadustest lähtuv koolituse kvaliteet, koolituse kättesaadavus,...
03.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Projektikonkurss „Haridus Spordi Kaudu”

PROJEKTIKONKURSS2004. aasta on Euroopa aasta “Haridus Spordi Kaudu”Euroopa Komisjon on kuulutanud välja projektikonkursi teemal “Haridus Spordi Kaudu”Euroopa Komisjon seadis spordile pühendatud aasta eesmärkideks: koostöö parandamise spordiorganisatsioonide ja haridusasutuste vahel, spordi kaudu...
30.01.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Toetus uutele suundadele huvialahariduses

Haridus- ja Teadusministeerium ning Huvialakeskuste Juhtide Kogu sõlmisid 2003. aasta lõpus koostööleppe, millega ministeerium toetas huvialakeskuste arendamist 1, 4 miljoni krooniga. Et toetus jõuaks kohalikule tasandile ning innustaks mitmekesiste huvialade arengut Eesti eri paigus, lepiti kokku...
27.01.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti ja Holland sõlmivad hariduskoostöö lepingu

Lepingu raames on plaanis tänavu koos Hollandi haridusekspertidega läbi viia seminare kõrg-, kutse- ja IKT-alase hariduse alal. Valdkonnad valiti välja Eesti haridusekspertide ja Hollandi agentuuri CROSS koostöös. Agentuur kuulub Hollandi Haridus-, Kultuuri- ja Teadusministeeriumi juurde ja...
23.01.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Uus raamat aitab võidelda koolikiusamisega

Raamatu ilmumise puhul korraldab Haridus- ja Teadusministeerium 27. jaanuaril õppepäeva, millel Tartu ülikooli ja Lastekaitse Liidu eksperdid, õpetajad ja õpilased jagavad oma teadmisi ja kogemusi koolikiusamise väljaselgitamisel, ennetamisel ja vähendamisel. Raamat “Võitlus koolikiusamisega” pakub...
23.01.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgunud on Wiedemanni keeleauhinna kandidaadid

Marja Kallasmaa – Eesti Keele Instituut,Henn Käämbre – Haridus- ja Teadusministeerium,Viivi Maanso – Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus,Hando Runnel – Haridus- ja Teadusministeerium,Tiit-Rein Viitso – Emakeele Selts,Haldur Õim – Tallinna Pedagoogikaülikool,Toom Õunapuu – Tartu Teoloogia...
20.01.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eestlastel on võimalus õppida Tai eliitkoolis

Eesti aukonsul Tais, Virachai Techavichit, pakub järgmiseks õppeaastaks neljale Eesti õpilasele, kelle sünniaeg on vahemikus 31.08 1989-30.08.1990 või 31.08.1987-30.08.1988, stipendiumi õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis the Regent’s School. Stipendium on 90%-line, mis tähendab, et õpilasel...

Lehed