Sa oled siin

Uudised

26.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti ja Soome teaduskoostöö saab uue hoo

Tegemist oli esimese valitsuse tasandil kohtumisega pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga. Kohtumisel osalenud haridus - ja teadusministri Toivo Maimetsa sõnul näitab see, et esimene kohtumine toimus just haridus - ja teadusteemadel, nende teemade olulisust mõlemale riigile.“Arutluse all on...
26.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

E-kool on võitnud kasutajate poolehoiu

Möödunud sügise algsed kasvuraskused saadi esimese õppeveerandi jooksul ületatud ningedaspidi on e-kooli keskkond pakkunud laia funktsionaalsusega töökindlatteenust nii õpetajatele, lapsevanematele kui õpilastele. Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Alar Ehandi sõnul võib e-kooli esimeseaasta...
19.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets avas koolituse ‘Koolijuhtimine 21. sajandil’

Kaheaastase ‘Koolijuhtimine 21. sajandil’ projekti eesmärk on tõsta Eesti koolidirektorite juhtimispotentsiaali ning luua koostöösidemeid Eesti ja Suurbritannia koolide vahel.Tervituskõnes koolijuhtidele avaldas haridus- ja teadusminister Toivo Maimets lootust, et algav projekt paneb aluse...
18.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Rahvuskaaslaste programm toob Eestisse õppima veel viis väliseesti noort

Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutasid idaaladel elavatele eesti päritolu noortele välja stipendiumikonkursi õpinguteks Eesti kõrgkoolides. Konkurss lõpeb 21. juunil, mil selguvad sügisest õppima asuvate noorte nimed.Eestis õppida soovivad noored võivad...
13.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi pidulik lõpetamine

Reedel, 14. mail algusega kell 11.00 toimub Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis 2004. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi lõpetamine. Ürituse avab sõnavõtuga haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. Üritusel esitletakse paremaid teadustöid, konkursikomisjoni esimees Rait...
13.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus kiitis heaks Eesti Hariduse Infosüsteemi loomise

Süsteem võimaldab riigi, KOV ja õppeasutustel saada lihtsalt ülevaade haridussüsteemi puudutavatest andmetest, neid analüüsida ja teha argumenteeritud otsuseid. Samuti on süsteem koos registriga ühilduvad riigi teiste infosüsteemide- ja registritega. Koolidel kaob vajadus lisatöö järele, mis on...
12.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Vene Hariduskeskuse Eestis juhi süüdistused haridus- ja teadusministri aadressil alusetud

Minister Maimets ei ole oma sõnavõttudes puudutanud Vene Föderatsiooni kõrgkoolide pakutava hariduse kvaliteedi küsimusi ega ka nende diplomite tunnustamise küsimusi. Eesti riik tunnustab Vene Föderatsiooni territooriumil toimuvat õpet ja seal väljaantavaid diplomeid vastavalt Lissaboni...
11.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eurorahade infopäev Haridus- ja Teadusministeeriumis

Infopäeval tutvustavad fondi võimalusi Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Piret Talur, Eesti Noorsootöö Keskuse peaspetsialist Ardo Rohtla ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht Marion Bobkov.Euroopa Regionaalarengu Fond abistab mahajäänud regioone eelkõige...
10.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium lükkab ümber koolijuht Guljavini väited

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbi viidud teenistuslik järelevalve Kohtla-Järve Polütehnikumis tuvastas, et direktor Joel Guljavin lasi ajavahemikus 1997-2003 maksta endale palka õigusvastaselt suurendatud palgamäära järgi ning määras endale ebaseaduslikult töötasu, millega tekitas Kohtla-...
10.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

OÜ Hariduskeskus Universitetas lõpetas tegevuse

Erakooliseaduse kohaselt peab igal Vene Föderatsiooni kõrgkooli õppetööd Eestis läbiviival organisatsioonil olema koolitusluba. Lisaks koolitusloata tegevusele pälvis asutus ministeeriumi tähelepanu sellega, et osaühingu juhataja ja ühtlasi hariduskeskuse rektor esitas ministeeriumile koolitusloa...

Lehed