Sa oled siin

Uudised

11.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eurorahade infopäev Haridus- ja Teadusministeeriumis

Infopäeval tutvustavad fondi võimalusi Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Piret Talur, Eesti Noorsootöö Keskuse peaspetsialist Ardo Rohtla ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht Marion Bobkov.Euroopa Regionaalarengu Fond abistab mahajäänud regioone eelkõige...
10.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium lükkab ümber koolijuht Guljavini väited

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbi viidud teenistuslik järelevalve Kohtla-Järve Polütehnikumis tuvastas, et direktor Joel Guljavin lasi ajavahemikus 1997-2003 maksta endale palka õigusvastaselt suurendatud palgamäära järgi ning määras endale ebaseaduslikult töötasu, millega tekitas Kohtla-...
10.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

OÜ Hariduskeskus Universitetas lõpetas tegevuse

Erakooliseaduse kohaselt peab igal Vene Föderatsiooni kõrgkooli õppetööd Eestis läbiviival organisatsioonil olema koolitusluba. Lisaks koolitusloata tegevusele pälvis asutus ministeeriumi tähelepanu sellega, et osaühingu juhataja ja ühtlasi hariduskeskuse rektor esitas ministeeriumile koolitusloa...
07.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Liidu tõukefondidest tuleb Eesti kutse- ja kõrgkoolide kordategemiseks 437 miljonit krooni

Märgitud summast 437, 26 miljonit krooni tuleb Euroopa Liidu tõukefondidest.Avalik sektor, riik ja kohalikud omavalitsused, lisavad kaasfinantseeringute näol 109,3 miljonit krooni. Tõukefondide haridust puudutava meetme eesmärk on tingimuste loomine tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt...
03.05.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Olümpiaadide võitjad selgunud

Eesti ja Soome noorte füüsikute sidemed ulatuvad 1992. aastasse, kui Eesti osales esmakordselt iseseisva võistkonnana rahvusvahelisel koolinoorte füüsikaolümpiaadil, mille korraldajaks oli toona Soome. Sellest ajast säilinud kontaktide kaudu on Eesti võistkonnad saanud enne rahvusvahelisi...
28.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Loovvõistluse „Mina ja ettevõte“ võitjad selgunud

Konkursi tulemused:võidutööd  - SIIM KASEMAA Kuressaare Ametikoolist ning PIRET ANDRESSON Olustvere Teenindus- ja MaamajanduskoolistII koht – MARRTI MUDA Tallinna Polütehnikumisteripreemia -  MADIS TRUUPÕLD Tallinna Majanduskooledukas osaleja: Merlin Juurikas Olustvere Teenindus- ja...
27.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti arendab rahvusvahelist koostööd biomeditsiini valdkonnas

Praegune UNESCO peadirektor Koichiro Matsuura on oma ametiaja prioriteetideks seadnud bioeetika küsimused ning selliste rahvusvaheliste normide väljatöötamise, mis tasakaalustaks ühelt poolt eelkõige seni ravimatute haiguste uuringute vajadusi ning teisalt inimese individuaalse väärikuse ja...
26.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Algavad kõrghariduse riikliku koolitustellimuse läbirääkimised

Õppekohtade jaotus RKT komisjonis kinnitatud õppevaldkondade ja –suundade proportsioonide alusel toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kõigi avalik-õiguslike ülikoolide esindajate vahelise läbirääkimiste teel vastavalt kokkulepitud põhimõtetele, millest olulisemad on kvaliteet ja efektiivsus...
26.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Krimmi vajatakse eesti keele õpetajat

Eesti keele õpetus algas Aleksandrovka Keskkoolis õppeaastal 2002-2003. Suvel 2003 täiendasid kümmekond õpilast oma keeleoskust Eestis toimunud keelelaagris.Aleksandrovka Keskkoolis õpivad Krimmi eestlaste järeltulijad. Kool on paljurahvuseline, õppetöö toimub vene keeles. Lisaks eesti keelele on...
26.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konverents

Konkursile laekus 35 eesti- ja venekeelset tööd 43 õpilaselt 22 koolist. Käsitletud teemade ring oli väga lai: „Hariliku luuderohu levik ja seisund Hiiumaal”; „Kiviaia floora”; „Kohtla-Järve linnapargi tiigi elustik”; „Kõre taasasustamine Matsalu Looduskaitseala rannaniitudel”; „Õpilaste...

Lehed