Sa oled siin

Uudised

30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tööpõhine koolitus avardab võimalusi kutsehariduses

Euroopa Liidu Phare programmi toetusel käivitunud õpipoisi koolitus on erinevate sotsiaalsete rühmade koostööl põhinev õppevorm, mis on suunatud neile inimestele, kes soovivad omandada uusi oskusi just läbi praktilise tegevuse. Uudne koolitusmudel on suunatud noorte inimeste töötuse ja õppetööst...
26.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets autasustab rahvusvaheliste õpilasvõistluste laureaate

Rahvusvahelistel õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel tulid auhinnalistele kohtadele 66 Eesti õpilast ja õpilaskollektiivi. Lisaks juba tavaks saanud kõrgetele kohtadele reaalainete olümpiaadidel tunnustatakse seekord ka näiteks Euroopa Eriolümpia kergejõustiku mängudel osalenuid, edukaid noori...
25.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Väljapaistva avastuse eest võib saada 500 000-kroonise preemia

Uut liiki teaduspreemiat määratakse vastava teadusala maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava avastuse eest, samuti leiutise või arenduse eest, mis on viinud tähtsa innovaatilise tooteni. Uue preemialiigi lisamise eesmärk on teadus- ja arendustöö propageerimine ning innovatsiooni...
25.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduse kutsenõukogu koosseis on kinnitatud

Jaak Aab                     Eesti Linnade Liidu tegevdirektor;Ivo Eesmaa                  Eesti Vabaharidusliidu...
19.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduskonverents 2004 keskendub kutse- ja kõrghariduse probleemidele

Korraldajate teatel avab Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari aulas toimuva Hariduskonverentsi 2004 alapealkirjaga “Kutse- ja kõrghariduse teelahkmed - koostöö või konkurents” haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. Konverents keskendub probleemidele, mis ootavad lahendamist Eestit kutse- ja...
09.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eestlased saavutasid rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel neljanda koha

Eesti võistkonda kuuluvad Juhan Aru (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. kl), Laur Tooming (Hugo Treffneri Gümnaasium, 11. kl), Jaan Vajakas (Tallinna Reaalkool, 12. kl), Margus Niitsoo (Tallinna Reaalkool, 12. kl) ja Karel Aru (C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium, 12. kl).Vilniuse Ülikoolis 5. - 8.novembrini...
04.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

„Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt”

Raamat tutvustab aju- ja soouuringutel põhinevaid teooriaid ja kogemusõppe meetodeid, mille abil nii poisid kui tüdrukud saavad oma õpipotentsiaali maksimaalselt rakendada ja tõhusalt õppida. Autorid käsitlevad valdkondi, milles poisid ja tüdrukud on nõrgad või tugevad, haavatavad või domineerivad...
29.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi Kinnisvara AS ja Taebla Kutsekeskkool allkirjastasid lepingud kutseõppekeskuse rajamiseks

Kutsekeskkooli ja Riigi Kinnisvara AS-i vaheline üürileping sõlmitakse tähtajaga 20 aastat. Tulenevalt kokkulepetest rajab Riigi Kinnisvara AS Läänemaale Ridala valda Uuemõisa alevikku koolikompleksi, mida hakkab õppetöö läbiviimiseks kasutama loodav Haapsalu Kutsehariduskeskus. Samuti sõlmitakse...
25.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kuulmispuudega laps tavakoolis

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu juhatuse liikme Epp Müili sõnul nõuab kurdi lapse kasvatamine ja õpetamine vanematelt sihikindlust ja pühendumist, samuti vajavad vanemad pidevat nõustamist. “Seetõttu on kurdi lapse sirgumisel määravaks aktiivne sekkumine lapse õpetamisse ning kodu ja...
21.10.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets kohtub Aasta Õpetajatega

Minister tutvustab 21. sajandi hariduse programmi üldpõhimõtteid ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi. Samuti toimub ministeeriumis diskussioon, kus parimad õpetajad tutvustavad enda ettepanekuid hariduse parendamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Maie...

Lehed