Sa oled siin

Uudised

24.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeeriumid uuendavad koostööd põllumajandusalase hariduse edendamiseks

Kahe ministeeriumi koostöö puudutab muuhulgas kutseõppeasutuste võrgu korrastamist ja efektiivsemaks muutmist. Näiteks Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli baasil tahetakse välja arendada polüfunktsionaalne kutseõppekeskus, mille ülesandeks oleks tagada...
23.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa keelemapi teemaline koolituspäev

Koolitusel osalevad Eesti koolide 6.-9. klasside võõrkeeleõpetajad, kes on vabatahtlikult nõustunud algaval õppeaastal oma õpilastega Euroopa keelemapi Eesti tööversiooni katsetama.Euroopa keelemapi katsetamise eesmärk Eestis on välja töötada 6.-9. klassi keelemapp. Katsetamise tulemusena peab...
16.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets kohtus Läti integratsiooniministriga

Ministrid arutasid Läti haridusreformiga seotud küsimusi ning lätikeelsele haridusele üleminekut gümnaasiumiastmes. Samuti oli kõne all Eesti Vabariigi Valitsuses kinnitatud rahvuskaaslaste programm, mis on suunatud väliseestlastele nii idas kui läänes.“Meil on lätlastega väga palju ühist ning...
16.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Käivitub noore õpetaja kutseaasta

Kutseaasta eesmärgiks on abistada noort õpetajat kooliga kohanemisel, kogemuse puudumisest tekkivate probleemide lahendamisel vanemate kolleegide abil ning esmaõppes omandatud kutseoskuste kasutamisel ja arendamisel.Kutseaasta käivitamist finantseerib riik tasudes noore õpetaja tugiprogrammi ja...
12.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riia Eesti Keskkoolis toimuvad talgud

Riia Eesti Keskkooli käsutuses on praegune, arhitektuurilise väärtusega koolihoone olnud selle aasta augusti algusest (hoone asub Ülejõe linnaosas,  Atgazenes 26).Riia Eesti Kool asutati 1908. aastal. Pärast sõda avati kool uuesti Läti Eesti Seltsi eestvedamisel 1989. aastal. Eelmisel...
12.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid hakkavad valmistuma arenguvestlusteks

Haridus- ja teadusministeerium alustab sel sügisel koolide ettevalmistamist seadusesätte rakendamisel, õppeasutustele jagatakse laiali metoodilised materjalid ja toetatakse õppealajuhatajatele ja õpetajatele koolitamist, kuidas arenguvestlusi korraldada. „Koolide ülesandeks on luua tingimused iga...
12.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Hõimurahvaste programm jätkub

Programmi eesmärkideks on aidata kaasa uurali põlisrahvaste omakeelse haritlaskonna ja rahvusteaduste arengule, säilitada kultuuripärandit (põlised oskused ja autentne rahvakultuur), toetada omakeelset teabevahetust ja Eesti kohta tõese info vahendamist, luua uurali põlisrahvaste...
11.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti õpilased olid taas edukad

Sel aastal osales Eesti võistkond esmakordselt rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil, mis toimub Gdynias (Poola). Võistkonna esindajate Anu Printsmani ja Urmas Vessini teatel saatis Eesti võistkonda erakordne edu: võideti 2 kuld- ja 2 pronksmedalit, võistkondlikus arvestuses oli Eesti  Poola...
11.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ajalooõpetajad saavad uue käsiraamatu

Käsiraamat on allikakogumik, mis pakub õpetajatele võimaluse käsitleda ajalugu erinevatest vaatenurkadest. Käsiraamatu autorid on õpetajad eesti- ja vene õppekeelega koolist. Raamatu valmimist toetasid eksperdid Soomest, Suurbritanniast ja Hollandist. Käsiraamatud saadetakse kõikidesse eesti- ja...
10.08.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Neljapäeval, 12. augustil toimub Pärnu Rannapargis Noortepäev2004

Noortepäev2004 algab rongkäiguga kõigile osalejatele kell 12, rongkäigu avab Pärnu linnapea Väino Hallikmägi. Noortepäeva avavad kell 13 Rannapargi pealaval Riigikogu spiiker Ene Ergma, Pärnu maavanem Toomas Kivimägi ja Lea Liitmaa ansamblist Blacky. Ürituse lõpetab Genialistide kontsert kl 19.00....

Lehed