Sa oled siin

Uudised

18.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium tutvustas Eesti hariduspuud

Lisaks pakub ministeerium messil infot õppimis- ja enesetäiendusvõimaluste kohta üld-, huvi-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Samuti noorsoovahetuste, noortekeskuste, erinevate noortele mõeldud infokanalite ja palju muu kohta. Ühtlasi on messil võimalik saata kirju minister Toivo Maimetsale...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium tutvustab esimest korda Eesti hariduspuud

Lisaks pakub ministeerium messil infot õppimis- ja enesetäiendusvõimaluste kohta üld-, huvi-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Samuti noorsoovahetuste, noortekeskuste, erinevate noortele mõeldud infokanalite ja palju muu kohta. Ühtlasi on messil võimalik saata kirju minister Toivo Maimetsale...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Haldur Õim

Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval. See makstakse välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2005. aasta...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets tutvub Narvas keeleõppe projektiga

Projekti “Eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine koolieelsetes lasteasutustes ja koolitajate koolitamine” esitlus algab kell 15 Narva linnuse rüütlisaalis. Projekti raames on koostatud eesti keele kui teise keele õpetamise programm lasteaedades, õppematerjalid ja -programmid õpetajate...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolinoorte informaatikaolümpiaadi võitjad selguvad nädalavahetusel

Lõppvooru kutsumise aluseks olid õpilaste tulemused eelvoorudes, mis toimusid detsembris ja jaanuaris.Üritus avatakse laupäeval, 19. veebruaril kell 11.30 TÜ füüsikahoones. Seejärel suunduvad lõppvoorule kutsutud 65 õpilast arvutiklassidesse, kus viie tunni jooksul tuleb koostada programmid, mis...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigikutseõppeasutuste ümberkorralduskava sai valitsuse heakskiidu

Võrgu ümberkorralduste kava eesmärgiks on kavandada selline kutseõppeasutuste ruumiline paiknemine Eestis, mis lähtub ühiskonna vajadustest, tagab koolituse kvaliteedi ja kättesaadavuse ning lähtub ühiskonna võimalustest ja selles kontekstis ressursside võimalikult efektiivsest ja optimaalsest...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid riigi teaduspreemiate saajad

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad määrati: Martti Raidalile - täppisteaduste alal tööde tsükli “Kvarkide ja leptonite ühendteooriast” eest; Maia Kivisaarele - keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli “...
16.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kutsekoolid hakkavad ühiselt e-õpet korraldama

„Eestis on juba mitmeid  kutseõppeasutusi, kus e-õpet kasutatakse ja arendatakse. E-kutsekool kui ühine algatus  aga aitab kaasa koolide koostöö tihenemisele just õppesisu arendamise ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamise osas,” ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. „See on...
15.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik toetab noor- ja tippsportlasi

 Lepingu kogumaht on 6,65 miljonit krooni – toetatakse spordi­alaliitude ja spordiklubide kaudu kokku 300 õppursportlast, Eesti koond­võist­konna liiget või kandidaati paremate treeningutingimuste loomiseks. Samuti saavad toetust 29 tippsportlast või viimastel aastatel tippspordist...
15.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Homme toimub konverents eesti keele õppest kutsekoolides

Konverentsi teemade käsitlemisel lähtutakse Eesti keele arendamise strateegiast aastateks 2004-2010.Programm: 11.00 Tervitused - minister Toivo Maimets, asekantsler Riho Raave 11.15 Eesti keele arendamise strateegia (2004 - 2010) ja kutseharidus - keelepoliitika nõunik Jüri Valge11.40...

Lehed