Sa oled siin

Uudised

09.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministrid allkirjastavad ühise memorandumi

Säästvat arengut toetava hariduse edendamine, elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine ja loodushoidlike väärtushinnangute kujundamine aitab kaasa jätkusuutliku ühiskonna kujunemisele. Memorandumi lisana allkirjastatakse vastava kontseptsiooni lähteülesanne, mille tulemusena määratletakse...
07.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Reedel toimub konverents “Kõrgharidusstrateegia alused lähikümnendiks”

Konverentsil tutvustatakse kõrgharidusstrateegia aluseid, mille on välja töötanud valitsuse asjatundjate komisjon. Konverentsi programm:  10.30 - 11.00 Registreerumine, hommikukohv11.00 - 12.30 Eesti kõrghariduse võimalused kolme ja kümne aasta perspektiivis - minister Toivo...
04.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tähtvere lasteaed saab ministeeriumilt 25 judomatti

„Tahtsime, et oleks midagi sellist, mis laste terviseedendamisele kaasa aitaks ja mida saaksid paljud korraga ja mitme ala tarbeks kasutada,” põhjendas kingitust minister Toivo Maimets. „Lapsed saavad mattidel peale judo tegemise ju ka võimelda, mürada ja igapäevast kehalise kasvatuse tundi läbi...
02.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Teaduse tippkeskuste rahastamismahud on selgumas

Selle aasta riigieelarvesse on kavandatud ka teaduse tippkeskuste rahastamine mahus 100 miljoni krooni, millest 75 miljonit moodustab Euroopa Liidu Struktuurfondide poolne rahastamine ja 25 miljonit Eesti riigi poolne kaasfinantseerimine. Kõnealust 100 miljonit krooni saab kasutada ka 2006. aastal...
02.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste fotokonkursi peaauhind läheb Pärnusse

Peaauhinna ja ühtlasi esimese koha keskmises vanuserühmas pälvis Kärt Raud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist fotoga “Väike rõõmuspikker.. Sellised on meie koolis lubatud :)”.Võistlustöid hinnati kolmes vanuserühmas.6-10-aastased õpilased:1. koht - Kevin Pärnaste Õismäe Humanitaargümnaasiumist...
01.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteaiad liituvad kutseaasta programmiga

Mentorikoolituse esimesed grupid komplekteeritakse nende lasteaedade pedagoogidest, kus sügisest alustab tööd noor õpetaja. Mentorikoolitused algavad Tallinnas on 29.-30. märtsil. Noorte õpetajate tugiprogrammi avaseminar toimub 26. augustil.Möödunud sügisel käivitus kutseaasta programmi I etapp,...
28.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Autasustatakse fotokonkursi “Hea kool” võitjaid

Võistlus toimus kolmes vanusegrupis: 6-10-aastased, 11-15-aastased ja 16-19-aastased õpilased. Žürii valis igas vanusegrupis välja kolm parimat fotot. Kolme vanusegrupi peale antakse välja ka kolm vaatajaauhinda. Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas fotokonkursi “Hea kool” välja 14. detsembril...
23.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrgharidusstrateegia aluseid tutvustatakse konverentsil

Konverents “Kõrgharidusstrateegia alused lähikümnendiks” toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis algusega kell 11. Programm ja esinejad on praegu täpsustamisel.Kõrgharidusstrateegia alused seavad esiplaanile kõrgharidusvõrgu korrastamise, kõrghariduse kvaliteedi tagamise,...
22.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele välisõpe laieneb Saksamaale Göttingeni ülikooli

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa sõnul on eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe toetamine kasulik kogu Eesti riigile. “Keel ja kultuur moodustavad olulise osa rahvuslikust identiteedist. Eesti keele ja kultuuri tundmaõppimine on välismaalasele kõige vahetum moodus hakata mõistma...
21.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets arutles Brüsselis haridussüsteemide efektiivsuse ja õigluse üle

Minister Toivo Maimets rõhutas koolikorralduse detsentraliseerituse olulisust ning vajadust anda koolidele rohkem autonoomiat. „Samas peab sellega kaasas käima kvaliteedikontroll, mis peab riigieksamitulemuste kõrval sisaldama ka paljusid teisi parameetreid,” lisas Maimets.Hr Ludger Wössmann...

Lehed