Sa oled siin

Uudised

22.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele välisõpe laieneb Saksamaale Göttingeni ülikooli

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa sõnul on eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe toetamine kasulik kogu Eesti riigile. “Keel ja kultuur moodustavad olulise osa rahvuslikust identiteedist. Eesti keele ja kultuuri tundmaõppimine on välismaalasele kõige vahetum moodus hakata mõistma...
21.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets arutles Brüsselis haridussüsteemide efektiivsuse ja õigluse üle

Minister Toivo Maimets rõhutas koolikorralduse detsentraliseerituse olulisust ning vajadust anda koolidele rohkem autonoomiat. „Samas peab sellega kaasas käima kvaliteedikontroll, mis peab riigieksamitulemuste kõrval sisaldama ka paljusid teisi parameetreid,” lisas Maimets.Hr Ludger Wössmann...
18.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium tutvustas Eesti hariduspuud

Lisaks pakub ministeerium messil infot õppimis- ja enesetäiendusvõimaluste kohta üld-, huvi-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Samuti noorsoovahetuste, noortekeskuste, erinevate noortele mõeldud infokanalite ja palju muu kohta. Ühtlasi on messil võimalik saata kirju minister Toivo Maimetsale...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium tutvustab esimest korda Eesti hariduspuud

Lisaks pakub ministeerium messil infot õppimis- ja enesetäiendusvõimaluste kohta üld-, huvi-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Samuti noorsoovahetuste, noortekeskuste, erinevate noortele mõeldud infokanalite ja palju muu kohta. Ühtlasi on messil võimalik saata kirju minister Toivo Maimetsale...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Haldur Õim

Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval. See makstakse välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2005. aasta...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets tutvub Narvas keeleõppe projektiga

Projekti “Eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine koolieelsetes lasteasutustes ja koolitajate koolitamine” esitlus algab kell 15 Narva linnuse rüütlisaalis. Projekti raames on koostatud eesti keele kui teise keele õpetamise programm lasteaedades, õppematerjalid ja -programmid õpetajate...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolinoorte informaatikaolümpiaadi võitjad selguvad nädalavahetusel

Lõppvooru kutsumise aluseks olid õpilaste tulemused eelvoorudes, mis toimusid detsembris ja jaanuaris.Üritus avatakse laupäeval, 19. veebruaril kell 11.30 TÜ füüsikahoones. Seejärel suunduvad lõppvoorule kutsutud 65 õpilast arvutiklassidesse, kus viie tunni jooksul tuleb koostada programmid, mis...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigikutseõppeasutuste ümberkorralduskava sai valitsuse heakskiidu

Võrgu ümberkorralduste kava eesmärgiks on kavandada selline kutseõppeasutuste ruumiline paiknemine Eestis, mis lähtub ühiskonna vajadustest, tagab koolituse kvaliteedi ja kättesaadavuse ning lähtub ühiskonna võimalustest ja selles kontekstis ressursside võimalikult efektiivsest ja optimaalsest...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid riigi teaduspreemiate saajad

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad määrati: Martti Raidalile - täppisteaduste alal tööde tsükli “Kvarkide ja leptonite ühendteooriast” eest; Maia Kivisaarele - keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli “...
16.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kutsekoolid hakkavad ühiselt e-õpet korraldama

„Eestis on juba mitmeid  kutseõppeasutusi, kus e-õpet kasutatakse ja arendatakse. E-kutsekool kui ühine algatus  aga aitab kaasa koolide koostöö tihenemisele just õppesisu arendamise ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamise osas,” ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. „See on...

Lehed