Sa oled siin

Uudised

14.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab õpilaste fotokonkurss „Hea kool”

Konkursile on oodatud õpilaste fotod sellest, milline on hea kool - toredad õpetajad, ilus koolikeskkond, lahedad koolikaaslased.Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 6-10, 11-15 ja 16-19 aastased õpilased. Iga osaleja võib esitada kuni viis tööd. Osaleja peab olema kõik fotod ise pildistanud....
13.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti koolinoored saavutasid rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil neli medalit

Võistkonna liikmetest saavutasid Tallinna Inglise Kolledži 9. klassi õpilased Andres Laan ja Urmo Kiitam hõbemedalid ning Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased Marju Kaps (8. klass) ja Liina Kolk (9. klass) pronksmedalid. Võistkonda kuulusid veel Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased Annika Soom (7. klass...
09.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Üliõpilaste teadustööde konkursi pidulik lõpetamine

Konverentsi avab ning preemiad ja diplomid annab kätte haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, konkursi tulemusi tutvustab konkursikomisjoni esimees professor Risto Tammelo. Ettekannetega esinevad 2004. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi mitmed laureaadid.Käesoleval aastal annab...
07.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Projekt Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses lõpeb konverentsiga

Kaks aastat tagasi alanud koostööprojekti eesmärk oli luua  tingimused uusimmigrantide ja võõrtööliste lastele hariduse andmiseks Eestis, tingimuste loomise kohustus tulenes Euroopa Liidu liikmestaatusest. Projekti raames valmisid uusimmigrantide laste hariduskorraldust tutvustav dokument,...
06.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid esimesed toetusesaajad struktuurfondide haridusmeetmes

Toetuse saavad Abiühing Üheksavägine MTÜ, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, MTÜ Kesk-Eesti Käsitööettevõtjate Selts, Paide Kutsekeskkool (2 projekti), Saaremaa Õppekeskus, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Vana-Vigala Tehnika- ja...
02.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele õpetamine välismaa kõrgkoolides hoogustub

Programmi kohaselt asutatakse välismaal uusi õpetuskeskusi ja toetatakse juba tegutsevaid, samuti luuakse täiendavaid õppevorme. Programmi elluviimine aitab suurendada eesti keele ja kultuuri tundjate hulka välismaal ning soodustab positiivse suhtumise kujunemist Eestisse. Enamik praegu väljaspool...
30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

TEEVIIT pakub noortele infot

Igal õppeaastal toimuva messi eesmärk on pakkuda noortele võimalikult palju informatsiooni õppimise, vaba aja veetmise, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Samuti pakkuda noortega tegelevatele inimestele informatsiooni koolituse, metoodilise materjali ja raamatute...
30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium esitleb ülevaadet haridussüsteemi järelevalvest

Seminari avab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Jaan Kallas, teemakohaste sõnavõttudega esinevad Kadri Peterson (Riikliku järelevalve tulemustest), Kristi Mere (Ülevaade Eesti osalemisest rahvusvahelistes haridusuuringutes), Heli Aru (Tulevikuvaade hariduse kvaliteedist kõrghariduses),...
30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tööpõhine koolitus avardab võimalusi kutsehariduses

Euroopa Liidu Phare programmi toetusel käivitunud õpipoisi koolitus on erinevate sotsiaalsete rühmade koostööl põhinev õppevorm, mis on suunatud neile inimestele, kes soovivad omandada uusi oskusi just läbi praktilise tegevuse. Uudne koolitusmudel on suunatud noorte inimeste töötuse ja õppetööst...
26.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets autasustab rahvusvaheliste õpilasvõistluste laureaate

Rahvusvahelistel õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel tulid auhinnalistele kohtadele 66 Eesti õpilast ja õpilaskollektiivi. Lisaks juba tavaks saanud kõrgetele kohtadele reaalainete olümpiaadidel tunnustatakse seekord ka näiteks Euroopa Eriolümpia kergejõustiku mängudel osalenuid, edukaid noori...

Lehed