Sa oled siin

Uudised

01.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Täna algab üle-eestiline noorgiidide konkurss

Ürituse raames selgitatakse välja tublimad noorgiidid ning premeeritakse atraktiivsemaid võistlustöid teemal “Kodukanditeemalised  giidimarsruudid”. Edukalt esinenu saab noorgiidi tunnistuse, mis annab õiguse korraldada tasulisi ekskursioone või töötada õpilasgrupi saatjana. Aastatel 1993 –...
29.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Homme on Euroopa kodanikuhariduse aasta avaüritus

Euroopa Nõukogu on kuulutanud 2005. aasta Euroopa kodanikuhariduse aastaks (European Year of Citizenship through Education), mille  eesmärk on juhtida tähelepanu hariduse rollile aktiivsete kodanike kujundamisel.  Homme toimuv ümarlaud on kodanikuhariduse aasta avaüritus, kus esinevad...
23.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Keeleteadlased said riigilt kümme miljonit krooni

Suurima toetuse said Tartu Ülikool ja Eesti Keele Instituut, kummalegi eraldati ligikaudu 3,1 miljonit krooni. Eesti Kirjandusmuuseumile eraldati 1,7 miljonit ja Tallinna Pedagoogikaülikoolile pool miljonit krooni. Kuni poole miljoni krooni suurused rahaeraldused said Eesti Teaduste Akadeemia...
23.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tutvustatakse noortevaldkonna uuringute tulemusi

„Huvialahariduse valdkonna rakendusuuringu” eesmärgiks oli valdkonna kaardistamine. Uuringuga selgitati välja alad, mis noortele kõige rohkem huvi pakuvad, samuti rahastamisküsimused ja omavalitsuste noorsootöö prioriteedid.     Uuringu „Pädevused ja pädevuste arendamine...
18.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ilmunud on raamat “Kakskeelne laps”

Raamat võtab luubi alla küsimused, mida lapsevanemad, õpetajad jt kõige sagedamini kakskeelsete laste kohta esitavad. Küsimustele järgnevad selges ja kergesti mõistetavas keeles vastused. Autor esitab konkreetseid nõuandeid keelelise arengu plusside ja miinuste, skeemide ja strateegiate ning...
16.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolinoorte keemiaolümpiaadi võitjad selguvad laupäeval

Olümpiaad avatakse TÜ füüsikahoones 18. märtsil kell 11. Esimesel päeval toimub teooria- ja teisel päeval eksperimentaalvoor. Keemiaolümpiaadi võitjad kuulutatakse välja 19. märtsil kell 16 TÜ keemiahoone ringauditooriumis olümpiaadi pidulikul lõpetamisel. Olümpiaadi tulemuste põhjal otsustatakse,...
16.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

17. märtsil tähistab üle 6000 kooli Euroopa Kevadpäeva

Kolmandat aastat toimuva pedagoogilise projekti „Kevadpäev Euroopas“ eesmärk on kooli õppekavadesse integreerida Euroopa Liidu temaatikat. Igal aastal keskendutakse erinevale teemale –  näiteks eelmisel aastal räägiti Euroopa laienemisest. Sel aastal on aktuaalne Euroopa põhiseadus.  „1....
16.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Maimets osaleb Vilniuses säästvat arengut toetava haridusstrateegia vastuvõtmisel

Strateegia kohaselt on säästva arengu saavutamise eeltingimuseks haridus. Säästvat arengut toetav haridus kujundab ja tugevdab indiviidide, gruppide, kogukondade, organisatsioonide ja riikide võimekust teha otsuseid ja valikuid säästva arengu hüvanguks. Juba oktoobris 2003 otsustas UNECE kokku...
14.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets Jerusalemmas uue muuseumi avamisel

Haridus- ja Teadusministeerium on mitmel aastal pakkunud koostöös Yad Vashemi ja Iisraeli saatkonnaga ajaloo õpetajatele ja kõrgkoolide õppejõududele võimalust osaleda Iisraelis lühikursustel, mis käsitlevad holokausti ja antisemitismi. Toivo Maimets: “Rahvana, kellel on olnud väga keeruline...
11.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Emakeelepäeval selguvad emakeeleolümpiaadi võitjad

Tänavu toimuv 22. emakeeleolümpiaad hõlmab kirjanduse valdkonda ning üldteemaks on “Mats Traat ja Viivi Luik: ajalookujutus ja poeetika”. Eelvoorus tuli keskmise (9.-10. klass) ja vanema (11.-12. klass) astme õpilastel kirjutada uurimistöö, noorema (7.-8. klass) astme õpilastel kirjand.  Kokku...

Lehed