Sa oled siin

Uudised

26.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Krimmi vajatakse eesti keele õpetajat

Eesti keele õpetus algas Aleksandrovka Keskkoolis õppeaastal 2002-2003. Suvel 2003 täiendasid kümmekond õpilast oma keeleoskust Eestis toimunud keelelaagris.Aleksandrovka Keskkoolis õpivad Krimmi eestlaste järeltulijad. Kool on paljurahvuseline, õppetöö toimub vene keeles. Lisaks eesti keelele on...
26.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konverents

Konkursile laekus 35 eesti- ja venekeelset tööd 43 õpilaselt 22 koolist. Käsitletud teemade ring oli väga lai: „Hariliku luuderohu levik ja seisund Hiiumaal”; „Kiviaia floora”; „Kohtla-Järve linnapargi tiigi elustik”; „Kõre taasasustamine Matsalu Looduskaitseala rannaniitudel”; „Õpilaste...
26.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid saavad Euroopa Liidu tõukefondidest rohkem kui 400 miljonit krooni

Seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu avaneb Eestil 2004. aastal võimalus kasutada riigi majandusliku ja sotsiaalse arengu kiirendamiseks Euroopa Liidu tõukefondide toetust. Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamist toetatakse  „Eesti riikliku arengukava...
22.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Muudatused erakooliseaduses kaitsevad õpilast

Haridus - ja Teadusminister Toivo Maimetsa kinnitas, et eile riigikogu heakskiidu saanud seadus on oluline samm ka kõrgharidusruumi korrastamisel. „Kõrgharidus on hiljuti tõsiselt läbi raputatud ning nüüd tuleb muutuste asemel jälgida, et tekiks stabiilsus, areng ja kindlustunne,” selgitas minister...
22.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Avaneb EL kutsehariduse edendamise programmi uus taotlusvoor

Taotlusvooru avakonverentsi eesmärgiks on tutvustada osalejatele Leonardo da Vinci programmi 2005 -2006 a. taotlemise tingimusi. Samuti esitletakse Leonardo da Vinci programmi II faasi arendusprojektide tooteid ja tulemusi, mis on valmimas või valminud Eesti organisatsioonide juhtimisel ja...
21.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets esineb Vilniuses “Kool kõigile” lõppkonverentsil

Konverentsil esinevad minister Toivo Maimets, Läti Vabariigi haridus- ja teadusminister Juris Radzevics, Leedu Vabariigi hariduse ja teaduse aseminister Rimantas Vaitkus, Rootsi ning Norra haridus- ja teadusministeeriumide kõrged ametnikud, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja UNESCO esindajad....
21.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

“Õpipoisi” projektis on veel üksikuid vabu kohti!

“Õpipoisi” koolitusprogrammide ja võrgustiku arendamine on suunatud noortele, kelle on pooleli jäänud põhikool või kellel on üldkeskharidus, kuid puudub tööle asumiseks vajalik kutseoskus.  Projekti eesmärgiks on saavutada projektis osaleva ligi 200 noore töösse kaasatus koolitusperioodi...
20.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ilmunud on raamat õppeasutuse juhtimisest

“Õppeasutuse juhtimine” kirjeldab põhjalikult õppeasutuse juhtimise probleeme ja nende lahendamise võimalusi. Juhirolli vaadeldakse esmajoones üldhariduse vaatenurgast, aga kirjeldatavad nähtused on omased kogu haridusmaastikule.Õppeasutuse direktori töö on viimase kümne aasta jooksul...
20.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Väike-Maarjas tuleb keelepäev

Keelepäeval esineb käesoleva aasta keeleauhinna laureaat Viivi Maanso ettekandega keeleõppimisest, Henn Käämbre kõneleb emakeelest argi- ja teaduskeelena, Hando Runnel mõtiskleb selle üle, mis kasu on keelest luuletamisel. Keelepäeval on kavas tervitus Väike-Maarja Gümnaasiumilt, samuti istutatakse...
19.04.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Rootsi haridus- ja teadusminister tuleb Eestisse

Visiidi esimesel päeval külastab minister Östros Noarootsi põhikooli ja gümnaasiumi. Esmalt tervitab ministrit Pürksi vallavanem Ülo Kalm, kes annab rootsikeelse ülevaate valla ajaloost ning rannarootslaste käekäigust. Gümnaasiumi direktor Laine Belovas tutvustab kooli kuulsat minevikku ja...

Lehed