Sa oled siin

Uudised

18.08.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eelmise aasta parim kutseõppeasutus võõrustab kvaliteedihuvilisi

Tegemist on esimese kutseõppeasutuste juhtidele ning kvaliteedispetsialistidele suunatud üritusega, kus antakse ülevaade juhtimiskvaliteedi edendajate senisest praktikast ning erinevatest kvaliteedimudelitest koolis. Oma kogemusi ja õppetunde tutvustavad 2004. aastal võitnud ning konkursil edukalt...
12.08.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps on visiidil Pärnus

Rahvusvahelise noortepäeva „Haara võimalusest” avakõne peab minister kell 12. Ürituse täpne ajakava on internetis aadressil www.noortepaev.com.Kell 13.30 on minister kutsutud Pärnu linnapea Ahti Kõo vastuvõtule.  Kell 15.30 avab minister noorte ja ametnike vahelise jalgpallimatshi. Kell 16.30...
11.08.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministrid tutvusid euroopaliku palgasüsteemiga

„Palgasüsteem muutub selle maatriksi abil läbipaistvaks, selgelt prognoositavaks ja väga lihtsalt arvutatavaks,” kommenteeris haridus- ja teadusminister Mailis Reps.  Palgamaatriksis oleksid kõik riigieelarvest palgasaajad, kes jaotuvad seal sõltuvalt olemasolevast kvalifikatsioonist ja...
19.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Neli spordikooli said koolitusloa

MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas liitis  senitegutsenud spordikoolid üheks kooliks, kus õpetatakse aerutamist, judot, vehklemist ja suusatamist. Spordiselts hoidis spordikoolituse traditsioone  ja kvaliteeti ka sel ajal, kui spordikoole kujundati  ümber klubideks ning paljud koolid...
15.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kaks erarakenduskõrgkooli jäid koolituslubadeta

Erakolledzhi Futurum-2 õiguskorralduse õppekava koolitusloa kehtivusaeg lõppes 1. juulil. Kolledzh taotles Haridus- ja Teadusministeeriumilt loa pikendamist, viidates õppuritele, kel jäänud veel üks aasta õppida, kuid taotlust ei rahuldatud. Kooli õppekava ei olnud ka akrediteeritud. Koolil on...
15.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrghariduse riikliku koolitustellimuse lepingud said allkirjastatud

Rakenduskõrgharidusõppe tellimus on 2598 kohta. Suuremad tellimused saavad Tallinna Tehnikakõrgkool - 385 kohta, Tallinna Meditsiinikool – 337 kohta ja Tartu Meditsiinikool – 331 kohta. Ülejäänud kohad saavad Eesti Mereakadeemia – 189, Tallinna Pedagoogiline Seminar - 175, Võrumaa...
14.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus kiitis heaks kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005-2008

Aastateks 2005–2008 on kutsehariduse arendamisel püstitatud kolm strateegilist põhieesmärki. Kutseharidus (nii esmaõpe kui ka täiendus- ja ümberõpe) vastab Eesti majanduse arengu vajadustele. Kutseõppe kvaliteedi tõus toob kaasa kutsehariduse maine paranemise, õppijate arvu kasvu ja lõpetajate...
13.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ülikooliseadus eeldab tudengikandidaadilt teadlikku erialavalikut

Kui üliõpilane on eriala valesti valinud ja soovib õppekava vahetada, saab ta seda teha, kuid riik neid õpinguid enam ei finantseeri. Riigieelarvelisel kohal ülikoolis õppiv või ülikooli lõpetanud inimene ei saa õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima...
13.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigieksamitulemusi vaidlustati vähem kui mullu

Tavapärasest vähem oli ka neid koolilõpetajaid, kes pöördusid eksamitulemusi puudutavate küsimustega Haridus- ja Teadusministeeriumi poole telefonitsi või e-posti teel. Vaiete vähenemise põhjusi võib olla mitmeid. Tõenäoliselt üks põhjus on see, et koolilõpetajad on hakanud tõsisemalt kaaluma vaide...
13.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps: Eesti tööandjad said kiita

Paljude riikide esindajad tunnistasid vajadust kaasata senisest enam sotsiaalseid partnereid, Eestis aga on kutseharidus arenenud viimastel aastatel eelkõige just tööandjate ja teiste sotsiaalsete partnerite toel. Haridus- ja teaduminister Mailis Reps rõhutas oma kõnes tööandjate ning teiste...

Lehed