Sa oled siin

Uudised

02.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste fotokonkursi peaauhind läheb Pärnusse

Peaauhinna ja ühtlasi esimese koha keskmises vanuserühmas pälvis Kärt Raud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist fotoga “Väike rõõmuspikker.. Sellised on meie koolis lubatud :)”.Võistlustöid hinnati kolmes vanuserühmas.6-10-aastased õpilased:1. koht - Kevin Pärnaste Õismäe Humanitaargümnaasiumist...
01.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Lasteaiad liituvad kutseaasta programmiga

Mentorikoolituse esimesed grupid komplekteeritakse nende lasteaedade pedagoogidest, kus sügisest alustab tööd noor õpetaja. Mentorikoolitused algavad Tallinnas on 29.-30. märtsil. Noorte õpetajate tugiprogrammi avaseminar toimub 26. augustil.Möödunud sügisel käivitus kutseaasta programmi I etapp,...
28.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Autasustatakse fotokonkursi “Hea kool” võitjaid

Võistlus toimus kolmes vanusegrupis: 6-10-aastased, 11-15-aastased ja 16-19-aastased õpilased. Žürii valis igas vanusegrupis välja kolm parimat fotot. Kolme vanusegrupi peale antakse välja ka kolm vaatajaauhinda. Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas fotokonkursi “Hea kool” välja 14. detsembril...
23.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrgharidusstrateegia aluseid tutvustatakse konverentsil

Konverents “Kõrgharidusstrateegia alused lähikümnendiks” toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis algusega kell 11. Programm ja esinejad on praegu täpsustamisel.Kõrgharidusstrateegia alused seavad esiplaanile kõrgharidusvõrgu korrastamise, kõrghariduse kvaliteedi tagamise,...
22.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele välisõpe laieneb Saksamaale Göttingeni ülikooli

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa sõnul on eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe toetamine kasulik kogu Eesti riigile. “Keel ja kultuur moodustavad olulise osa rahvuslikust identiteedist. Eesti keele ja kultuuri tundmaõppimine on välismaalasele kõige vahetum moodus hakata mõistma...
21.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets arutles Brüsselis haridussüsteemide efektiivsuse ja õigluse üle

Minister Toivo Maimets rõhutas koolikorralduse detsentraliseerituse olulisust ning vajadust anda koolidele rohkem autonoomiat. „Samas peab sellega kaasas käima kvaliteedikontroll, mis peab riigieksamitulemuste kõrval sisaldama ka paljusid teisi parameetreid,” lisas Maimets.Hr Ludger Wössmann...
18.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium tutvustas Eesti hariduspuud

Lisaks pakub ministeerium messil infot õppimis- ja enesetäiendusvõimaluste kohta üld-, huvi-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Samuti noorsoovahetuste, noortekeskuste, erinevate noortele mõeldud infokanalite ja palju muu kohta. Ühtlasi on messil võimalik saata kirju minister Toivo Maimetsale...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium tutvustab esimest korda Eesti hariduspuud

Lisaks pakub ministeerium messil infot õppimis- ja enesetäiendusvõimaluste kohta üld-, huvi-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Samuti noorsoovahetuste, noortekeskuste, erinevate noortele mõeldud infokanalite ja palju muu kohta. Ühtlasi on messil võimalik saata kirju minister Toivo Maimetsale...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Haldur Õim

Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval. See makstakse välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2005. aasta...
17.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets tutvub Narvas keeleõppe projektiga

Projekti “Eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine koolieelsetes lasteasutustes ja koolitajate koolitamine” esitlus algab kell 15 Narva linnuse rüütlisaalis. Projekti raames on koostatud eesti keele kui teise keele õpetamise programm lasteaedades, õppematerjalid ja -programmid õpetajate...

Lehed