Sa oled siin

Uudised

06.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsil arutletakse vaba liikumise üle Euroopas

Lisaks teadlikkuse tõstmisele on korraldajad võtnud eesmärgiks pakkuda osalejatele võimalust oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks sellistel teemadel nagu Europass, vaba liikumine praktikas, kui inimene tahab välismaale ning Academia ja Leonardoga Euroopas - miks ja kuidas. Mõlemal päeval...
31.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Peterburi ülikooli otsitakse eesti keele lektorit

Haridus- ja Teadusministeerium maksab lektorile palga, korvab kaks korda aastas sõidukulud Peterburi ja tagasi ning abistab viisaformaalsuste korraldamisel. Peterburi Riiklik Ülikool kindlustab lektori eluasemega, maksab üüri ja kommunaalkulud, tagab tervisekindlustuse ja korraldab Venemaa...
30.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartus arutatakse Eesti ning Soome koostööd kultuuri- ja hariduse vallas

Kohtumisel analüüsitakse raportit „Eesti ja Soome Euroopa Liidus”, mis valmis kaks aastat tagasi mõlema riigi peaministri palvel. Jaak Jõerüüdi ja Esko Ollila juhtimisel koostatud raport sisaldab ettepanekuid, sh hariduse ja kultuuri vallas, millest Eesti ja Soome võiksid edasises koostöös lähtuda...
23.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppiv kool ja enesehindamine

Konverentsil esinevad raamatu autor Heikki K Lyytinen, Harku abivallavanem Ott Kasuri tutvustab samuti nii raamatut kui ka raamatu autorit, Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveosakonna juhataja Kadri Peterson kõneleb välis- ja sisehindamissüsteemi arendustegevusest, Tallinna Kopli Ametikooli...
20.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa haridusministrid arutavad kõrgharidusega seonduvat

Aruteludes lepiti kokku ühiskraadide ja -diplomite väljastamist võimaldava seadusandluse väljatöötamine ning sammud, mis on vaja teha suurema usalduse saavutamiseks eri riikides omandatud kvalifikatsioonide tunnustamiseks. Vastastikuse tunnustamise aluseks on kvaliteet. Suurema tähelepanu pööramine...
19.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tasuta koolitoidu eelnõu sai valitsuselt heakskiidu

Eelnõuga täiendatakse ka kutseõppeasutuse seadust, mille kohaselt nähakse riigieelarves ette toetus kutseharidust omandavate õpilaste, välja arvatud rakenduskõrgharidusõppe õppekava järgi õppivate õpilaste ja üliõpilaste, koolilõuna kulude katmiseks. Koolilõuna kulude katmiseks eraldatava toetuse...
18.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kampaania SAA SUUREKS

“SAA SUUREKS on mõeldud mittetulundusühingutele, asutustele jt organisatsioonidele ja noortele, kes tahavad vabatahtlikuna midagi meie elu ja keskkonna heaks ära teha,” ütles kampaania projektijuht Eyvis Lopp. ”Kampaania SAA SUUREKS juhib tähelepanu vabatahtliku tegevuse sisule ja väärtusele ning...
18.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartu Hiie Kooli õpetaja tunnistati Euroopa uuendusmeelseimaks

Microsofti uuendusmeelsete õpetajate foorumit korraldati käesoleval aastal teistkordselt ning foorumi eesmärk on edendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamist õppetöös. Kõigil foorumil osalenud õpetajatel oli võimalik esitada kohapeal välja kuulutatud konkursile uuenduslikke,...
18.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppeaasta väärt tegu

Õppeaasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg. Eestis on palju koole, kus koolijuhtide, koolipidajate või  õpetajate initsiatiivil on algatatud kooliarendusprojekte, mis on suunatud õppetöö mitmekesistamisele ja lapse arengu toetamisele. Head algatused väärivad tunnustamist ning kogemused...
13.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tõukefondide toetusel alustab tegevust kuus doktorikooli

Teises taotlusvoorus esitati kaheksa doktorikooli projekti, millest seitse tunnistati nõuetele vastavaks. Kuus nõuetekohast taotlust laekus Tartu Ülikoolilt, üks Tallinna Tehnikaülikoolilt. Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) valikukomisjon otsustas rahuldada kõik nõuetekohaselt vormistatud...

Lehed