Sa oled siin

Uudised

07.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad avatuks projektikonkursi uue vooru

Oodatud on kutse- ja kõrghariduse ning elukestva õppe edendamisele suunatud projektid, mille eesmärk on õppe kvaliteedi tagamine, võrdsete võimaluste loomine hariduse saamiseks või tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine elukestvaks õppeks. Taotluste esitamise tähtaeg on  7. detsember....
04.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Münchenis toimub keelepäev väliseestlastele

Tallinna Ülikooli professori Jüri Viikbergi ettekandes „Eesti keel ja murded maailmas” tulevad jutuks väliseestlaste asukohamaad, kogumisretkedel talletatud keelematerjal ning (ülevaate)kirjandus. Iseloomustamaks väliseestlaste keelepruuki tõmmatakse paralleele Kodu-Eesti keeleeluga.Tartu Ülikooli...
03.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Elukestva õppe strateegia sai valitsuselt heakskiidu

Strateegias seatakse eesmärk jõuda 2008. aastaks tasemele, kus aasta jooksul osaleb koolituses 10 protsenti 25-64-aastastest inimestest. Möödunud aastal oli vastav näitaja 6,7% ja 2003. aastal 6,2%. Kuigi elukestva õppe all mõistetakse kõiki elu jooksul ette võetud õppetegevusi, keskendub antud...
24.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tervisepäeva „Reipalt koolipinki” parimad koolid on selgunud

Ministeerium ja EKL otsustasid toetada  parimaid ideid esitanud koole rahaliselt, et tagada nende poolt esitatud liikumisharrastuse ideede ja tegevuste juurutamist kogu koolipere igapäevaelluTervisepäeva üritused olid eelkõige suunatud õpilaste kehalise aktiivsuse tõstmiseks. Samas pöörati...
22.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutseharidust ootab tuntav eelarvekasv

Kutsehariduse valdkond saab 2006. aastal tänavusest 222 miljonit krooni rohkem raha, mis tähendab 24% tõusu. Märgatavalt laieneb ka Euroopa Liidu fondidest pärineva välisraha kasutamine, ulatudes 260 miljoni kroonini.  Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on kutseharidus olnud aastaid...
19.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab õppetoetusteks lisaraha

Eile allkirjastas minister Mailis Reps jaotuskoefitsenti tõstva määruse. Koefitsient kehtestatakse vaid eelarve jagamiseks õppeasutustele, õppetoetuste jagamisel üliõpilastele on õppeasutustel teatud vabadus. Seadus iseenesest ei kohusta õppeasutust tagama õppetoetust maksimaalselt ehk varem 30%,...
14.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Täiskasvanuhariduse kvaliteet võetakse fookusesse

IX täiskasvanuhariduse foorumi pealkiri on „Hea koolitus - tee täiuslikkusele” ning selle eesmärk jõuda olukorrani, kus õppijad saavad kvaliteetse koolituse, mis vastab nende ootustele ning on tööjõuturul konkurentsivõimeline.  „Ainult koolituslubadega tänapäeval koolituse kvaliteeti...
14.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Probleemid õppetoetustega saavad lahenduse

Vaatamata sellele, et õppetoetusteks on tänavu eraldatud rohkem raha kui kunagi varem, on mõnes ülikoolis sügissemestril tekkinud tõrkeid toetuste maksmisel. Tänavu on avalik-õiguslike ülikoolide õppetoetusteks planeeritud 117,8 miljonit krooni, möödunud aastal eraldati õppetoetusteks 80,3 miljonit...
12.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusprojektid saavad Euroopa Liidust ligi 200 miljonit krooni toetust

Enim taotleti III voorus finantseerimist doktorikoolide, eelkutseõppe, elukestva õppe, e-õppe, õppekavade ja nõustamissüsteemi arendamiseks, külalisprofessori kutsumiseks, täiendkoolituseks, koolist väljalangemise ennetamiseks, õppekvaliteedi tõstmiseks.Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme 1.1 (...
10.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tutvustatakse hariduse ja tööhõive alaseid uuringuid

Mõlemad uuringud on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel viinud läbi Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. Esimene uuring käsitleb erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundit tööturul nii ametialade, haridustasemete kui majandusharude lõikes. Uuringu aluseks on andmed, mis koguti aastatel...

Lehed