Sa oled siin

Uudised

20.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Esimene kool saab kvaliteeti kinnitava sertifikaadi

AS Metroserdi väljastatav sertifikaat on tunnistus selle kohta, et koolis on rakendatud ja toimib kvaliteedijuhtimissüsteem vastavalt standardi ISO 9001:2000 nõuetele.„Kõik edumeelsed organisatsioonid peavad sertifikaati äärmiselt oluliseks, sest standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi...
14.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Austria haridusminister tutvub Eesti kõrgharidus- ja teaduspoliitikaga

Ühepäevase visiidi käigus toimuvad kohtumised Eesti haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ning ministeeriumi ametnikega, tutvutakse Tallinna vanalinnaga ning külastatakse Austria lugemissaali Rahvusraamatukogus. Edasi suundub Austria delegatsioon Lätisse ja Leedusse. Aire KoikHaridus- ja...
13.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps avab Ökokrati lõpukonverentsi

Konverentsil räägitakse tehtust, vahetatakse kogemusi ja peetakse plaane järgmiseks hooajaks. Samuti esineb Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg ettekandega “Keskkonnaharidus veesäästmiseks ning reostuse vältimiseks”. Ökokrati suurematest ettevõtmistest lõppeval hooajal on...
08.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Balti riikide haridus- ja teadusministrid kohtuvad Lätis

Neljapäeva hommikul algaval plenaaristungil on kavas anda ülevaade viimase aja arengutest Balti riikide haridussüsteemides. Pärast plenaaristungit kogunevad töörühmad, kus käsitletakse kõrghariduse rahvusvahelistumist, kaasavat haridust ning Balti- ja Põhjamaade haridus- ja teaduskoostööd.Läti...
07.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Esimesed riigieksamitulemused selgunud

Täna saadeti välja 1941 SMS sõnumit ning 912 elektronkirja ajalooeksami ja venekeelse kirjandi tulemustega. Järgmised riigieksamite tulemused muudetakse kättesaadavaks niipea, kui hinnatud eksamitööd hindajatelt Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse jõuavad ning andmebaasi sisestatakse....
07.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Teadusministrid arutavad teaduspoliitika küsimusi

Ministrite tänane arutelu keskendub 7. raamprogrammi temaatilistele prioriteetidele, ühistele tehnoloogiainitsiatiividele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete osalemisele ning inimressursside arendamisele raamprogrammis.Haridus- ja teadusminister Mailis Reps avaldab istungil toetust 7....
07.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps arutas Hollandi kolleegiga koostöö arendamise võimalusi

Ministrid arutasid vajadust tugevdada õpetajate ja koolijuhtide võimalusi Euroopa mobiilsusprojektide abil ennast täiendada, keeleõppe võimaluste laiendamist koos praktiseerimisega keelekeskkonnas ning Europassi küsimusi. Europass on ühtne kvalifikatsioonide ja kutseoskuste üle-euroopaline...
06.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsil arutletakse vaba liikumise üle Euroopas

Lisaks teadlikkuse tõstmisele on korraldajad võtnud eesmärgiks pakkuda osalejatele võimalust oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks sellistel teemadel nagu Europass, vaba liikumine praktikas, kui inimene tahab välismaale ning Academia ja Leonardoga Euroopas - miks ja kuidas. Mõlemal päeval...
31.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Peterburi ülikooli otsitakse eesti keele lektorit

Haridus- ja Teadusministeerium maksab lektorile palga, korvab kaks korda aastas sõidukulud Peterburi ja tagasi ning abistab viisaformaalsuste korraldamisel. Peterburi Riiklik Ülikool kindlustab lektori eluasemega, maksab üüri ja kommunaalkulud, tagab tervisekindlustuse ja korraldab Venemaa...
30.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartus arutatakse Eesti ning Soome koostööd kultuuri- ja hariduse vallas

Kohtumisel analüüsitakse raportit „Eesti ja Soome Euroopa Liidus”, mis valmis kaks aastat tagasi mõlema riigi peaministri palvel. Jaak Jõerüüdi ja Esko Ollila juhtimisel koostatud raport sisaldab ettepanekuid, sh hariduse ja kultuuri vallas, millest Eesti ja Soome võiksid edasises koostöös lähtuda...

Lehed