Sa oled siin

Uudised

22.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinnas toimub rahvusvaheline konverents koolide sise- ja välishindamisest

Erinevates ettekannetes, aruteludes ning töötubades tuleb juttu sellest, millised on sise- ning välishindamise koostoime mõjud, kuidas koolid võiksid kasutada välis- ja sisehindamise tulemusi, milline mõju on välis- ja sisehindamise sünergial kooli arengule ning millised on riikide kogemused välis...
21.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti noored pakuvad Euroopale häid näiteid

Näiteid noorte osaluse kohta noorte infotöös kogus seminari rahvusvaheline korraldusmeeskond kõikidest liikmesriikidest. Näited avaldatakse kogumikuna võrgustike ühisel koduleheküljel juunikuus. Kolme üle-eruoopalise noorteinfo võrgustiku – ERYICA, Eurodesk ja EYCA – koostööseminar toimub 20.-23....
20.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutse uuringu esitlusele: Euroopa Liidu õpetus koolides

Uuringu eesmärk oli selgitada pedagoogide ja õpilaste rahulolu Euroopa Liidu alase õppetöö praeguse korraldusega, sealhulgas mahuga, ainetevahelise jaotuse, õppematerjalide kvaliteedi ning õpetajate teadmiste tasemega. Uuring annab ka vastuse, kuivõrd peetakse otstarbekaks Euroopa Liidu õpetamist...
20.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab teadust populariseeriv konkurss

Avalduste esitamise tähtaeg on 7. aprill 2006.Auhinnafond on 80 000 krooni (sellest I preemia 40 000 krooni). I preemia pälvinud projekt esitatakse kandideerimiseks Euroopa Liidu Descartes`i kommunikatsioonipreemiale sobivasse kategooriasse.OSALEMISTINGIMUSEDKonkureerida võivad:...
17.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Esseevõistlus “Kuidas olla eestlane 21. sajandil”

Juhend Eesti KlubiltVõistlusega tahame innustada laste ja noorte soovi elada omal kodumaal ausa, edasipüüdliku ning ühiskondlikult aktiivse inimese ja kodanikuna. Me soovime innustada kõiki asjalikke ja teotahtelisi noori hindama oma kodumaad, emakeelt ja muid rahvuslikke väärtusi, väärtustama...
16.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kinnitati teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise maht

Baasfinantseerimise maht on tänavu ligikaudu 80 miljonit krooni. Möödunud aastal oli baasfinantseerimise maht 64,4 miljonit krooni. Baasfinantseering eraldatakse teadus- ja arendusasutustele, mille teadus- ja arendustegevust on positiivselt evalveeritud. Tänavu on baasfinantseeritavaid asutusi...
15.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kiusamiskäitumine on vähenenud

Uuringu ülesehitus võimaldas vaadelda kiusamiskäitumist kolmel suhete tasandil: laps-laps, laps-täiskasvanu ja täiskasvanu-täiskasvanu. Kõigil kolmel suhete tasandil saab välja tuua, et verbaalse kiusamise kogemine oli sagedasem võrreldes füüsilise kiusamisega. Kiusamiskäitumisega on seotud 15,5%...
14.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tervitus emakeelepäeva puhul

John Kennedylt on pärit kuulus fraas. „Ärge küsige, mida teie riik saab teha teie jaoks, vaid küsige, mida teie saate teha oma riigi heaks.” Seda veidi ümber sõnastades võib öelda: „Ärgem küsigem, mida keel annab meile. Küsigem, mida meie saame anda keelele.”Emakeel ja õigus seda kasutada on...
14.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kolmapäev on üleriigiline leinapäev

Leina märgiks heisatakse homme riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustel president Lennart Meri mälestamiseks Eesti lipud leinalippudena. Valitsus kutsub ka kõiki teisi isikuid ja asutusi heiskama riigilippu 15. märtsil leina tähistamiseks leinalipuna. Vastavalt seadusele korraldatakse president...
10.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti koolid saavad Pertelsoni raamatu

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on raamatu kinkimise näol tegemist väga tänuväärse ettevõtmisega. „Indrek Pertelson, kes on paljude jaoks iidol ning kangelase võrdkuju, annab oma isiksusega kindlasti head eeskuju paljudele noortele,” ütles Mailis Reps. Minister avaldas siirast tänu...

Lehed