Sa oled siin

Uudised

14.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus kiitis heaks kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005-2008

Aastateks 2005–2008 on kutsehariduse arendamisel püstitatud kolm strateegilist põhieesmärki. Kutseharidus (nii esmaõpe kui ka täiendus- ja ümberõpe) vastab Eesti majanduse arengu vajadustele. Kutseõppe kvaliteedi tõus toob kaasa kutsehariduse maine paranemise, õppijate arvu kasvu ja lõpetajate...
13.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ülikooliseadus eeldab tudengikandidaadilt teadlikku erialavalikut

Kui üliõpilane on eriala valesti valinud ja soovib õppekava vahetada, saab ta seda teha, kuid riik neid õpinguid enam ei finantseeri. Riigieelarvelisel kohal ülikoolis õppiv või ülikooli lõpetanud inimene ei saa õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima...
13.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigieksamitulemusi vaidlustati vähem kui mullu

Tavapärasest vähem oli ka neid koolilõpetajaid, kes pöördusid eksamitulemusi puudutavate küsimustega Haridus- ja Teadusministeeriumi poole telefonitsi või e-posti teel. Vaiete vähenemise põhjusi võib olla mitmeid. Tõenäoliselt üks põhjus on see, et koolilõpetajad on hakanud tõsisemalt kaaluma vaide...
13.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps: Eesti tööandjad said kiita

Paljude riikide esindajad tunnistasid vajadust kaasata senisest enam sotsiaalseid partnereid, Eestis aga on kutseharidus arenenud viimastel aastatel eelkõige just tööandjate ja teiste sotsiaalsete partnerite toel. Haridus- ja teaduminister Mailis Reps rõhutas oma kõnes tööandjate ning teiste...
12.07.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

SA Innove sai hariduse edendamiseks rekordarvu taotlusi

Meetme 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” taotlusi esitas kokku 50 erinevat organisatsiooni. Aktiivseimad taotlejad on kõrgkoolid 53 projektiga ning kutseõppeasutused 17 projektiga. Esitati ka 43 korduvtaotlust projektidele, mis...
30.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutseõppesse muudatusi toov eelnõu sai valitsuselt heakskiidu

Eelnõu kohaselt saavad põhihariduseta koolikohustusliku ea ületanud inimesed võimaluse omandada kutseharidus, seega parenevad madala haridustasemega inimeste võimalused leida tööd. Samuti rakenduvad mitmed paindlikumad kutseõppe võimalused, mis on kooskõlas elukestva õppe põhimõtetega ning mis...
21.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgus Peterburi Riikliku Ülikooli eesti keele lektor

Konkursi Peterburi Riikliku Ülikooli eesti keele lektori ametikohale võitis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eesti keele õppejõud ja keeletoimetaja ning Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktorant Karen Kuldnokk, kes alustab tööd 2005/2006. õppeaastal. Esmakordselt oli Peterburi...
21.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Esitletakse kogumikku Krimmi eestlaste elust

Tõnu Tenderi ja Livia Viitoli koostatud ja toimetatud „Krimmi kogumik II” koondab 9.–10. septembril 2004. aastal Simferopolis Krimmi Etnograafiamuuseumis toimunud rahvusvahelise konverentsi „Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis” ettekandeid. Eduard Vilde Krimmi-reisi 100. aastapäevale pühendatud...
20.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigieksamite tulemused selgunud

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus väljastas riigieksamitunnistused kokku 22 051-le eksaminandile, nende hulgas 21 079-le kooliõpilasele ja 972-le gümnaasiumi varemlõpetanule. Eksamisoorituste arv suurenes eelmise aastaga võrreldes enam kui 1000 võrra    2005. aasta...
20.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgus Riia Eesti Keskkooli eesti keele õpetaja

Konkursi Riia Eesti Keskkooli eesti keele õpetaja ametikohale võitis Tartu Kutsehariduskeskuse metoodik Sirje Priks. Läti eesti seltsi algatusel 1989. aastal taasavatud eesti keele süvaõppega Riia eesti koolis õpivad eesti-läti segaperekonnast pärit lapsed, eestlased, kelle vanemad on Eestist...

Lehed