Sa oled siin

Uudised

11.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Üle Eesti tähistatakse õuesõppe päeva

Eesti Televisioon alustab õuesõppe aastal 32-osalise saatesarja Õues õppimine Võistkonnad 32 koolist, kus osalevad kuus õpilast ja kaks õpetajat igas koolist, otsivad uudseid lahendusi kõigi ainete õues õppimiseks. Saadete põhjal valmib õppematerjal DVD-del, mida kõik koolid saavad kasutada....
11.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppursportlastele antakse kätte kõrgharidusstipendiumid

Avatud konkursile esitas taotluse 58 sportlast, neist 33-le otsustas komisjon stipendiumi anda. Stipendiaatide hulka kuuluvad käsipallurid Marius Aleksejev ja Kristjan Muuga, kergejõustiklased Veera Baranova, Tarmo Jallai, Indrek Kaseorg, Pavel Loskutov, Jana Trakmann ja Jaanus Uudmäe,...
06.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus kiitis heaks ühtsed nõuded kutseõppele

Määruse peamine ülesanne on uuendada ja täpsustada kutseõppe liike. „Senised esmase kutseõppe võimalused on jäigad ega vasta ühiskonna vajadustele,” seisab määruse eelnõu seletuskirjas.  Tulemaks toime suure väljalangevusega kutsekoolidest, on juba olemas olnud kutseõppe liikidele lisatud ka...
04.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konkurss lõpeb konverentsiga

Üleriigilisele õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konkursile laekus 28 uurimust 33 õpilaselt 18 koolist. Uurimustes käsitletakse erinevate liikide bioloogiat ja levikut, tuntakse muret kaasõpilaste kesise keskkonnateadlikkuse, kodupaiga vee kvaliteedi ja prügiprobleemide pärast. Samuti on...
31.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Teadus- ja arendustegevuse strateegia esitatakse ministrile

Komisjoni esimehe Jüri Engelbrechti sõnul tuleb teadmiste saamisel, arendamisel ja kasutamisel teha õigeid otsuseid nii suurtel kui ka väikestel riikidel ning kõigeks selleks tuleb kavandada korralik raamistik. „Teadmistepõhine Eesti 2007-2013” ongi raamdokument, mis määratleb lähiaastateks Eesti...
30.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Keeleseaduse muudatused valmivad lähiajal

Sarnaselt õiguskantsleriga peab ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps väga oluliseks keelealase järelevalve põhiseaduspärasust ja keeleseaduse eesmärkide täitmist. “Ei saa olla kahtlust, et keeleseaduse muutmise eelnõu on endiselt kavas esitada esimesel võimalusel valitsusele ja Riigikogule,”...
28.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kristjan Jaagu stipendiumitel edukas aasta

Kõige enam stipendiume anti välja humanitaaria, füüsikaliste loodusteaduste, bioteaduste ning sotsiaal- ja käitumisteaduste valdkondade esindajatele. Kõige rohkem  stipendiaate oli Tartu Ülikooli tudengite seas, esitatud taotluste edukuse protsent oli kõige kõrgem Tallinna Tehnikaülikooli...
27.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Humanitaarteadlased saavad riigilt 7,6 miljonit krooni

Suurima toetuse – 2,75 miljonit krooni saab Eesti Keele Instituut. Eesti Kirjandusmuuseumile eraldatakse ligi 1,9 miljonit ja Tartu Ülikoolile 1,4 miljonit krooni. Kuni poole miljoni krooni suurused rahaeraldused saavad Tallinna Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus,...
23.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kantsler Kallas rõhutas lasteaia ja eelkooli suurt tähtsust

Jaan Kallas juhtis tähelepanu sellele, et suure osa ärkveloleku ajast viibivad lapsed lasteaias või eelkoolis, seetõttu on meie lasteasutuste töötajatel väga suur roll ja vastutus. Kallas võrdles alus- ja esiõpetuse õpetajaid organisatsiooni keskastmejuhtidega, kelleks saamise eeldustena tõi ta...
23.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Mailis Repsil sündis tütar

Minister ja laps tunnevad ennast hästi, nad on praeguseks koju lubatud. Mailis Repsi peres kasvab nüüd kaks last, poeg Richard on kaheaastane. Mailis Reps tänab Tallinna Keskhaigla arste ja ämmaemandaid abi ja toetuse eest.Haridus- ja Teadusministeerium palub meediaesindajatel ministrile mõneks...

Lehed