Sa oled siin

Uudised

23.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kantsler Kallas rõhutas lasteaia ja eelkooli suurt tähtsust

Jaan Kallas juhtis tähelepanu sellele, et suure osa ärkveloleku ajast viibivad lapsed lasteaias või eelkoolis, seetõttu on meie lasteasutuste töötajatel väga suur roll ja vastutus. Kallas võrdles alus- ja esiõpetuse õpetajaid organisatsiooni keskastmejuhtidega, kelleks saamise eeldustena tõi ta...
23.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Mailis Repsil sündis tütar

Minister ja laps tunnevad ennast hästi, nad on praeguseks koju lubatud. Mailis Repsi peres kasvab nüüd kaks last, poeg Richard on kaheaastane. Mailis Reps tänab Tallinna Keskhaigla arste ja ämmaemandaid abi ja toetuse eest.Haridus- ja Teadusministeerium palub meediaesindajatel ministrile mõneks...
23.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Muudatused lõputunnistuste vormistamisel

Muudatused põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse vormis ja duplikaadi vormistamisel tulenevad lõputunnistuste vormistamisest läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS). Alates 2004. aasta kevadest vormistavad põhikoolid ja gümnaasiumid oma lõputunnistusi läbi EHISe. Tunnistuste vormidele ei...
22.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinnas toimub rahvusvaheline konverents koolide sise- ja välishindamisest

Erinevates ettekannetes, aruteludes ning töötubades tuleb juttu sellest, millised on sise- ning välishindamise koostoime mõjud, kuidas koolid võiksid kasutada välis- ja sisehindamise tulemusi, milline mõju on välis- ja sisehindamise sünergial kooli arengule ning millised on riikide kogemused välis...
21.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti noored pakuvad Euroopale häid näiteid

Näiteid noorte osaluse kohta noorte infotöös kogus seminari rahvusvaheline korraldusmeeskond kõikidest liikmesriikidest. Näited avaldatakse kogumikuna võrgustike ühisel koduleheküljel juunikuus. Kolme üle-eruoopalise noorteinfo võrgustiku – ERYICA, Eurodesk ja EYCA – koostööseminar toimub 20.-23....
20.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutse uuringu esitlusele: Euroopa Liidu õpetus koolides

Uuringu eesmärk oli selgitada pedagoogide ja õpilaste rahulolu Euroopa Liidu alase õppetöö praeguse korraldusega, sealhulgas mahuga, ainetevahelise jaotuse, õppematerjalide kvaliteedi ning õpetajate teadmiste tasemega. Uuring annab ka vastuse, kuivõrd peetakse otstarbekaks Euroopa Liidu õpetamist...
20.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab teadust populariseeriv konkurss

Avalduste esitamise tähtaeg on 7. aprill 2006.Auhinnafond on 80 000 krooni (sellest I preemia 40 000 krooni). I preemia pälvinud projekt esitatakse kandideerimiseks Euroopa Liidu Descartes`i kommunikatsioonipreemiale sobivasse kategooriasse.OSALEMISTINGIMUSEDKonkureerida võivad:...
17.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Esseevõistlus “Kuidas olla eestlane 21. sajandil”

Juhend Eesti KlubiltVõistlusega tahame innustada laste ja noorte soovi elada omal kodumaal ausa, edasipüüdliku ning ühiskondlikult aktiivse inimese ja kodanikuna. Me soovime innustada kõiki asjalikke ja teotahtelisi noori hindama oma kodumaad, emakeelt ja muid rahvuslikke väärtusi, väärtustama...
16.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kinnitati teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise maht

Baasfinantseerimise maht on tänavu ligikaudu 80 miljonit krooni. Möödunud aastal oli baasfinantseerimise maht 64,4 miljonit krooni. Baasfinantseering eraldatakse teadus- ja arendusasutustele, mille teadus- ja arendustegevust on positiivselt evalveeritud. Tänavu on baasfinantseeritavaid asutusi...
15.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kiusamiskäitumine on vähenenud

Uuringu ülesehitus võimaldas vaadelda kiusamiskäitumist kolmel suhete tasandil: laps-laps, laps-täiskasvanu ja täiskasvanu-täiskasvanu. Kõigil kolmel suhete tasandil saab välja tuua, et verbaalse kiusamise kogemine oli sagedasem võrreldes füüsilise kiusamisega. Kiusamiskäitumisega on seotud 15,5%...

Lehed