Sa oled siin

Uudised

12.12.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selguvad üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad

Konkursi auhinnafond on 225 000 krooni ning preemiaid jagatakse viies valdkondlikus ja kolmes tasemekategoorias. Ürituse avab sõnavõtuga haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Konkursikomisjoni esimees Risto Tammelo teeb kokkuvõtte konkursile esitatud töödest. Esitletakse paremaid teadustöid....
12.12.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kirjutiste võistluse „Mina ja ettevõte 2005” pidulik lõpetamine

Kaubanduskojas toimuval pidulikul vastuvõtul osalevad parimate võistlustööde autorid ja nende juhendajad. Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman kuulutab välja võistluse võitjad.Osalejaid oli Kuressaarest, Narvast, Olustverest, Paidest, Türilt, Tallinnast ja Tartust. Osalejate vanus jäi...
09.12.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste Teadusliku Ühingu konverents toob kokku paarsada teadushuvilist noort

ÕTÜ sügiskonverentsi korraldavad SA Archimedes ja Tartu Ülikooli Teaduskool ning seda rahastatakse projektist NEXT GENERATION. Sama projekti raames ilmub 9. detsembril ka teadusele ja teadlastele pühendatud Linnalehe erinumber.9. detsembril on konverentsi peamiseks toimumispaigaks Hugo...
28.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Loomisel on Kooliamet

Kava kohaselt luuakse Kooliamet 2006. aasta jooksul. Kooliameti loomise eesmärgiks on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala rakenduslike tegevuste koondamine ja ressursside killustatuse vähendamine. Valitsemisala rakendusliku juhtimise funktsioon viiakse ministeeriumist Kooliametisse,...
28.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa teadusministrid arutlevad teadustegevuse edendamise üle

7. raamprogramm, mis rakendub 2007. aastal, on mõeldud teaduse edendamiseks Euroopas ning on teadus- ja arendustegevuse peamiseks finantseerimisvahendiks. Eesti toetab eelkõige programmi protseduuride lihtsustamist ning ratsionaalsemaks muutmist. Programm näeb ette teaduse infrastruktuuri jõulist...
28.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Seminaril antakse ülevaade üldhariduses toimunust ja toimuvast

Alates seminaripäevast on ministeeriumi kodulehel kättesaadavad ka kahe uue trükise elektroonilised variandid. Kogumik „Ülevaade haridussüsteemi järelevalvest 2004/2005. õppeaastal” annab ülevaate riikliku järelevalve läbiviimisest ja selle tulemustest koolieelsetes lasteasutustes,...
24.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium pikendab kirjutiste konkursi tähtaega

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 6-10, 11-15 ja 16-19 aastased õpilased. Kirjutise soovituslik pikkus on üks lehekülg. Osalemiseks palume kirjutised e-posti aadressile konkurss@hm.ee või kirja teel Haridus- ja Teadusministeeriumisse (Tartu, Munga 18, 50088). Palume ümbrikule kirjutada märgusõna...
24.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium tänab koole väärt tegude eest

Haridus- ja Teadusministeerium tänab konkursil „2004/2005. õppeaasta väärt tegu” osalenud koole. Tänuüritus algab Tartu hotellis London täna kell 12.00. 2005.a. kevadel kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja üldhariduskoolidele konkursi „2004/2005. õppeaasta väärt tegu”. Konkursi eesmärgiks...
23.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Huvikooliseadus tugevdab riigi rolli

Tänasel huvihariduse ümarlaual väljendasid muusika-, kunsti- ja spordikoolide esindajad jätkuvalt soovi, et nende tegevusalas jääksid kehtima üleriigilised raamõppekavad. Ministeerium toetab nende taotlust. Samas ei saa ministeerium tulla vastu kõlanud ettepanekule nimetada muusikaalast...
21.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Autasustatakse rahvusvaheliste õpilasvõistluste lauereaate

Pidulikul autasustamisüritusel tänatakse kõiki asjaosalisi tehtud töö eest tänukirja ja kingitusega. Vastuvõtul esinevad vanamuusika ansambel Fa Schola ning plokkflöödiõpilased Martti Ivanainen ja Silver Kotter. Õpilasi esindavad sõnavõtuga Tallinna 53. Keskkooli vilistlane, Tartu Ülikooli...

Lehed