Sa oled siin

Uudised

13.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium ning Tartu Ülikool sõlmisid õppekavaarenduses uue koostöölepingu

Riikliku õppekava korraldav ja koordineeriv roll on Riiklikul Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusel. Ülikool osaleb 2000. aastal alanud põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava projekti ettevalmistamises, seejuures on esindatud õppekava ettevalmistavates nõukogudes ja komisjonides. Samuti osaleb...
13.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusminister Mailis Reps tähtsustab kutseharidust ja koolitoitu

„Oleme andnud esimese 365 valitsuspäevaga selge sõnumi, et kutsehariduse kümme lahjat aastat on läbi,” ütles haridusminister aastase ametiaja täitumise puhul. „Kutseharidusvaldkonna eelarve kasvas tänavu ligi veerandi võrra, 23 protsenti, mis on pärast kutsehariduse osatähtsuse pikaajalist langust...
11.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Üle Eesti tähistatakse õuesõppe päeva

Eesti Televisioon alustab õuesõppe aastal 32-osalise saatesarja Õues õppimine Võistkonnad 32 koolist, kus osalevad kuus õpilast ja kaks õpetajat igas koolist, otsivad uudseid lahendusi kõigi ainete õues õppimiseks. Saadete põhjal valmib õppematerjal DVD-del, mida kõik koolid saavad kasutada....
11.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppursportlastele antakse kätte kõrgharidusstipendiumid

Avatud konkursile esitas taotluse 58 sportlast, neist 33-le otsustas komisjon stipendiumi anda. Stipendiaatide hulka kuuluvad käsipallurid Marius Aleksejev ja Kristjan Muuga, kergejõustiklased Veera Baranova, Tarmo Jallai, Indrek Kaseorg, Pavel Loskutov, Jana Trakmann ja Jaanus Uudmäe,...
06.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus kiitis heaks ühtsed nõuded kutseõppele

Määruse peamine ülesanne on uuendada ja täpsustada kutseõppe liike. „Senised esmase kutseõppe võimalused on jäigad ega vasta ühiskonna vajadustele,” seisab määruse eelnõu seletuskirjas.  Tulemaks toime suure väljalangevusega kutsekoolidest, on juba olemas olnud kutseõppe liikidele lisatud ka...
04.04.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konkurss lõpeb konverentsiga

Üleriigilisele õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konkursile laekus 28 uurimust 33 õpilaselt 18 koolist. Uurimustes käsitletakse erinevate liikide bioloogiat ja levikut, tuntakse muret kaasõpilaste kesise keskkonnateadlikkuse, kodupaiga vee kvaliteedi ja prügiprobleemide pärast. Samuti on...
31.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Teadus- ja arendustegevuse strateegia esitatakse ministrile

Komisjoni esimehe Jüri Engelbrechti sõnul tuleb teadmiste saamisel, arendamisel ja kasutamisel teha õigeid otsuseid nii suurtel kui ka väikestel riikidel ning kõigeks selleks tuleb kavandada korralik raamistik. „Teadmistepõhine Eesti 2007-2013” ongi raamdokument, mis määratleb lähiaastateks Eesti...
30.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Keeleseaduse muudatused valmivad lähiajal

Sarnaselt õiguskantsleriga peab ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps väga oluliseks keelealase järelevalve põhiseaduspärasust ja keeleseaduse eesmärkide täitmist. “Ei saa olla kahtlust, et keeleseaduse muutmise eelnõu on endiselt kavas esitada esimesel võimalusel valitsusele ja Riigikogule,”...
28.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kristjan Jaagu stipendiumitel edukas aasta

Kõige enam stipendiume anti välja humanitaaria, füüsikaliste loodusteaduste, bioteaduste ning sotsiaal- ja käitumisteaduste valdkondade esindajatele. Kõige rohkem  stipendiaate oli Tartu Ülikooli tudengite seas, esitatud taotluste edukuse protsent oli kõige kõrgem Tallinna Tehnikaülikooli...
27.03.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Humanitaarteadlased saavad riigilt 7,6 miljonit krooni

Suurima toetuse – 2,75 miljonit krooni saab Eesti Keele Instituut. Eesti Kirjandusmuuseumile eraldatakse ligi 1,9 miljonit ja Tartu Ülikoolile 1,4 miljonit krooni. Kuni poole miljoni krooni suurused rahaeraldused saavad Tallinna Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus,...

Lehed