Sa oled siin

Uudised

21.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ene Ergma ja Toivo Maimets külastavad Vana-Vigala koole

Ene Ergma ja Toivo Maimets kohtuvad õpilastega, kellel on varem jäänud koolitee pooleli ja kes nüüd omandavad Vana-Vigalas põhiharidust. Samal ajal saavad õpilased ka kutsealast eelkoolitust, mis toimub koostöös Kaitseliiduga.Minister Maimets tunnustab Vana-Vigalas toimuvat koolitusskeemi...
21.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid Wiedemanni keeleauhinna kandidaadid

Henn Käämbre - esitaja Haridus- ja Teadusministeerium,Hando Runnel - Haridus- ja Teadusministeerium,Tiit-Rein Viitso - Emakeele Selts,Haldur Õim - Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Pedagoogikaülikool,Tõnu Õnnepalu - Eesti Keele Instituut.Keeleauhind, mille suurus 2005. aastal on 100 000...
19.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Balti- ja Põhjamaad arutlevad kutseoskuste vastastikuse tunnustamise üle

„Riikidevaheline kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine on õppurite ja töötajate vaba liikumise oluliseks eelduseks,” ütles Anne Hütt, Eesti Leonardo keskuse koordinaator. „Ühtlustatud raamistik võimaldab koolijuhtidel pädevalt hinnata teisest riigist saabuva õppija taset ning tööandjale...
18.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi toetus noortelaagritele suureneb viiendiku võrra

“Noortel peab olema võimalik veeta vaba aega sisukalt ja otstarbekalt. Noortelaagrite ja töömalevate senisest suurema toetamisega me pakume noortele rohkem valikuid ja võimalusi,” ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. Riigi toetus on mõeldud eelkõige selleks, et lastekodulaste ja...
17.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

20. jaanuaril lõpeb registreerumine riigieksamitele

Avalduse võib saata ka postiaadressile: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Sakala 21, 10141 Tallinn. Avalduse blanketti on võimalik leida eksamikeskuse koduleheküljel www.ekk.edu.ee.Keskhariduse omandanud isikud peavad tasuma riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest...
14.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Osalema on oodatud kõik 14-19-aastased õpilased ja 2004. aastal ülikooli astunud noored kas üksi või kuni kolme-liikmeliste meeskondadena. Konkursitööde teemale ei ole seatud mingeid piiranguid, kuid tööd peavad  olema valminud enne ülikooli astumist.Konkursi auhinnafond on sel aastal 50 000...
11.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets esitleb Londonis IT-alaseid väljakutseid Eesti hariduselus

Ministri tänane ettekanne maailmaseminaril “Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad koolides” (ICT in Schools - Moving Young Minds Seminar) annab ülevaate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) senisest rakendamist Eesti koolides. Minister rõhutab seejuures Tiigrihüppe...
10.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõik koolid esitasid andmeid riiklikku registrisse

Haridus- ja Teadusministeerium avaldab suurt tunnustust koolijuhtidele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, kes andmesisestusega tegelesid. “Täname kõiki koole ja kooliperesid selle tõsise töö eest, mis tänaseks on tehtud. Ühtsesse registrisse jõudnud korrektsed andmed hariduselu kohta on...
05.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinnas toimuvad noorgiidide ja kodu-uurijate huvipäevad

Huvipäevadel kõneldakse mitmekultuurilisest Eestist (Jaak Prozes/ Eestimaa Rahvuste Ühendus), rahvakultuurist laulu- ja tantsupeo ning suviste folkloorifestivalide valguses (Aet Maatee / Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus), muinasaja mündi- ja aardeleidudest (Ivar Leimus /Ajaloomuuseum), vapp-...
04.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministrid ja suursaadik allkirjastavad Eesti ja Itaalia vahelise koostööprogrammi

Leping toetab kahe riigi vaheliste suhete arengut nimetatud valdkondades, hõlbustades kontaktide tekkimist inimeste ja organisatsioonide vahel. Mõlemad riigid pakuvad stipendiume teadustööks, samuti keele ja kirjanduse õppimiseks ning kultuuriuuringuteks ja toetavad kultuuri- ja kunstiasutuste...

Lehed